Bird แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bird แปลว่า

Bird
(Bird อ่านว่า เบิร์ด)
Bird แปลว่า นก [n. sl.]

ตัวอย่างประโยค Bird ภาษาอังกฤษ

Oh. The nympho is the state Bird of Ohio.
(โอ เดอะ nympho อีส เดอะ ซเทท เบิด อ็อฝ โอฮายโอ้)
กำหนัดอะเหรอ มันคือนกประจำรัฐของโอไฮโอ

Scrape off all this Bird shit. Right away, sir.
(ซคเรพ ออฟฟ ออล ดิส เบิร์ด ชิท ไร๊ท อะเวย์ , เซ่อร์)
ขัดขี้นกพวกนี้ออกให้หมด ได้เดี๋ยวนี้เลยครับ

“The early Bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese.”
(ขาคู่The เอ๊อรํลี่ เบิร์ด เก็ท เดอะ วอร์ม , บั๊ท เดอะ เซ๊คคั่น เม๊าส เก็ท เดอะ ชี๊ส ขาคู่)
นกตัวแรกได้กินหนอน แต่เป็นหนูตัวที่สองที่ได้ชีส

With your feet on the ground You’re a Bird in flight
(วิธ ยุร ฟีท ออน เดอะ กราวนด์ ยัวร์ อะ เบิร์ด อิน ฟไลท)
ด้วยเท้าทั้งสองวางบนพื้น ลูกก็จะเป็นนกที่กำลังบิน

Oh, just… A little Bird told me.
(โอ , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เบิร์ด โทลด มี)
เออ นกน้อยบอกฉันน่ะ

Let’s just say a little Bird told me.
(เล็ท จั๊สท เซย์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบิร์ด โทลด มี)
มีพรายกระซิบบอกผม

Pretty sure he was a full Bird colonel.
(พริ๊ทที่ ชัวร์ ฮี วอส ซา ฟูล เบิร์ด เคอเน็ล)
ค่อนข้างแน่ใจว่าเคยเป็นพันอากาศเอก

You got five shots left. Gotta draw that Bird out.
(ยู ก็อท ไฟฝ ฌ็อท เล๊ฟท กอททะ ดรอว์ แดท เบิร์ด เอ๊าท)
คุณเหลือ5นัด สอยฮ.ให้ร่วงให้ได้

I don’t know, I thought maybe it was a big Bird or something.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , ไอ ธอท เมบี อิท วอส ซา บิ๊ก เบิร์ด ออ ซัมติง)
ผม ไม่รู้ ผมนึกว่า แค่นกตัวใหญ่

How about this? Bird of paradise. Keep talking.
(ฮาว อะเบ๊าท ดิส เบิร์ด อ็อฝ พาราได๊ซ คี๊พ ทอคอิง)
งั้นดอกนี้มั้ยคะ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ ว่าไปสิคุณ

Why? I mean, with T Bird gone…
(วาย ไอ มีน , วิธ ที เบิร์ด กอน)
ไหงงั้น ผมหมายถึง ที่ทีเบิร์ดไป…

Dear God, make me a Bird so l can fly far, far, far away from here.
(เดียร์ ก๊อด , เม้ค มี อะ เบิร์ด โซ แอล แคน ฟลาย ฟาร์ , ฟาร์ , ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม เฮียร)
พระเจ้าโปรดดลบันดาลให้หนูเป็นนกเถิด หนูจะได้บินไปให้ไกลจากที่นี่

Dear God, make me a Bird so l can fly far…
(เดียร์ ก๊อด , เม้ค มี อะ เบิร์ด โซ แอล แคน ฟลาย ฟาร์)
พระเจ้าโปรดดลบันดาลให้หนูเป็นนกเถิด หนูจะได้บินไปไกล….

He didn’t turn Jenny into a Bird that day.
(ฮี ดิ๊นอิน เทิร์น เจนนิ อิ๊นทู อะ เบิร์ด แดท เดย์)
แต่เขาไม่ได้บันดาลให้เจนนี่เป็นนก ในวันนั้น

We prayed for God to turn me into a Bird so l could fly far away?
(วี เพรย์ ฟอร์ ก๊อด ทู เทิร์น มี อิ๊นทู อะ เบิร์ด โซ แอล เคิด ฟลาย ฟาร์ อะเวย์)
เราสวดมนตร์ขอให้พระเจ้า เปลี่ยนชั้นให้เป็นนก เพื่อชั้นจะได้บินหนีไป จำได้ไหม ?

I know why the caged Bird sings!
(ไอ โนว์ วาย เดอะ เค้จ เบิร์ด ซิง !)
ฉันรู้ทำไมนกในกรงถึงร้องเพลง

Let the Bird go.
(เล็ท เดอะ เบิร์ด โก)
ปล่อยนกมา

Let the Bird go now, or this man dies!
(เล็ท เดอะ เบิร์ด โก นาว , ออ ดิส แมน ดาย !)
ปล่อยนกมา หรือจะให้Haddock ตาย

LACEY (voice over): We have a Bird en route.
(เลซี่ [ ว๊อยซ์ โอ๊เฝ่อร ] : วี แฮ็ฝ อะ เบิร์ด อัง รู๊ท)
เรามีนกเหล็กทางนั้นอยู่

Give the outfit 27 years, they give you a trinket with a Bird on it.
(กี๊ฝ ดิ เอ้าฟิท 27 เยียร์ , เด กี๊ฝ ยู อะ ทรีงเค็ท วิธ อะ เบิร์ด ออน หนิด)
อุทิศตนให้เครื่องแบบ 27 ปี แล้วเขาก็ให้เหรียญที่มีนกกับเรา