Dangerous แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Dangerous แปลว่า

Dangerous
(Dangerous อ่านว่า เดนเจอะรัซ)
Dangerous แปลว่า เป็นอันตราย [adj.]

ตัวอย่างประโยค Dangerous ภาษาอังกฤษ

It’d be Dangerous to get planted in this cold weather!!
(อิทด บี เดนเจอะรัซ ทู เก็ท พลานท อิน ดีซ โคลด เวฑเออะ ! !)
มันอันตรายเกินไปที่จะปลูกอะไรในอากาศที่หนาวเย็นขนาดนี้!!

Even like this, it seems like they can’t get rid of the Dangerous atmosphere
(อีเฝ็น ไลค ดีซ , อิท ซีม ไลค เฑ แค็นท เก็ท ริด อ็อฝ เดอะ เดนเจอะรัซ แอทม็อซเฟีย)
ทำไมเป็นแบบนี้ พวกเค้าไม่สามารถกำจัดบรรยากาศเลวร้ายได้

Since today’s breakfast is so delicious,let’s have a performance! [Even like this, it seems like they can’t get rid of the Dangerous atmosphere]
(ซินซ ทุเด บเรคฟัซท อีส โซ ดิลีฌอัซ , เล็ท แฮ็ฝ อะ เพอะฟอแม็นซ ! [ อีเฝ็น ไลค ดีซ , อิท ซีม ไลค เฑ แค็นท เก็ท ริด อ็อฝ เดอะ เดนเจอะรัซ แอทม็อซเฟีย ])
อาหารเช้าวันนี้อร่อยมาก พวกเรามาทำกิจกรรมกันเถอะ

The more Dangerous it will be.
(เดอะ โม เดนเจอะรัซ ซิท วิล บี)
และความอันตรายจะมาเยือน

You realize how fucking Dangerous that is?
(ยู รีแอะไลส ฮาว ฟัคอิง เดนเจอะรัซ แดท อีส)
มันอันตรายมากนะ

You’re taking us to a very fucking Dangerous place,
(ยัวร์ เทคอิง อัซ ทู อะ เฝ๊รี่ ฟัคอิง เดนเจอะรัซ เพลส ,)
นายพาเราไปที่อันตรายมาก

the most Dangerous guy, yeah.
(เดอะ โมซท เดนเจอะรัซ กาย , เย่)
อันตรายสุดๆ

He’s a Dangerous man, Billy. No.
(อีส ซา เดนเจอะรัซ แมน , บีลลิ โน)
เขาแค่รู้จัก คนที่ฆ่าประชาชน

He was getting rid of Dangerous left wing elements.
(ฮี วอส เกดดดิ้ง ริด อ็อฝ เดนเจอะรัซ เล๊ฟท วิง เอ๊ลิเม้นท)
กำจัดแกนนำฝ่ายซ้ายที่อันตราย

to do this really Dangerous and risky and difficult work
(ทู ดู ดิส ริแอ็ลลิ เดนเจอะรัซ แซน ริซคิ แอนด์ ดิ๊ฟฟิคั้ลท เวิ๊ร์ค)
ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง

Then why did you invite such a Dangerous person?
(เด็น วาย ดิด ยู อินไฝ๊ท ซัช อะ เดนเจอะรัซ เพ๊อร์ซั่น)
งั้นทำไมนายถึงเชื้อเชิญให้ฉันเป็นบุคคลอันตราย?

Then isn’t it Dangerous to go?
(เด็น อีสซึ่น ดิธ เดนเจอะรัซ ทู โก)
เพราะงั้นมันไม่อันตรายหรอกเหรอที่จะไป?

Yes, it’s Dangerous if you’re Kira
(เย็ซ , อิทซ เดนเจอะรัซ อิ๊ฟ ยัวร์ Kira)
ใช่ มันคงอันตรายถ้านายเป็นคิระ

It’s too Dangerous to let her go any further
(อิทซ ทู เดนเจอะรัซ ทู เล็ท เฮอ โก เอ๊นี่ เฟ๊อร์เธ่อร์)
มันอันตรายเกินไปที่จะปล่อยให้เธอทำอะไรต่อไป

Why go through such an elaborate and Dangerous plan
(วาย โก ทรู ซัช แอน อิแลบโอะริท แอนด์ เดนเจอะรัซ แพลน)
ทำไมต้องคิดแผนซับซ้อนและอันตรายมากขนาดนั้น

It’s too Dangerous to leave it unattended for even a second.
(อิทซ ทู เดนเจอะรัซ ทู ลี๊ฝ อิท unattended ฟอร์ อี๊เฝ่น อะ เซ๊คคั่น)
มันอันตรายที่จะละสายตาจากมันแม้เสี้ยววินาที

It is Dangerous to talk on the mobile while you are driving.
(อิท อีส เดนเจอะรัซ ทู ท๊อล์ค ออน เดอะ โม๊บายล์ ไวล์ ยู อาร์ ดรายวิง)
ข้าพเจ้าเกรงว่าจะมิปลอดภัย เมื่อรับโทรศัพท์ในขณะขับรถ

These are Dangerous people, judge. But you’re not giving me an awful lot of information.
(ฑิส อาร์ เดนเจอะรัซ พี๊เพิ่ล , จั๊ดจ บั๊ท ยัวร์ น็อท กีฝวิง มี แอน ออฟุล ล็อท อ็อฝ อินเฟาะเมฌัน)
คนพวกนี้ร้ายนะครับท่านผู้พิพากษา ใช่แต่พวกคุณให้ข้อมูลฉันไม่มากพอ

and also more Dangerous than I ever imagined.
(แอนด์ อ๊อลโซ โม เดนเจอะรัซ แฑ็น นาย เอ๊เฝ่อร์ อิมแม๊จิ้น)
และอันตรายมากกว่าที่พ่อคิด

‘that it would be too Dangerous to exceed 300km per hour.
(แดท ดิธ เวิด บี ทู เดนเจอะรัซ ทู เอ็กซี๊ด 300km เพอร์ เอาเอ้อร์)
‘ว่ามันอันตรายมากถ้าวิ่งเร็วเกิน 300 กิโลเมตรต้อชั่วโมง’

in which we three must face the most Dangerous thing we’ve ever done.
(อิน วิช วี ทรี มัสท์ เฟซ เดอะ โมซท เดนเจอะรัซ ทริง หวีบ เอ๊เฝ่อร์ ดัน)
ซึ่งเป็นช่วงที่เราทั้งสามต้อง เผชิญกับอันตรายที่สุดที่เราเจอ

one of the most Dangerous tracks on Earth.
(วัน อ็อฝ เดอะ โมซท เดนเจอะรัซ แทร็ค ออน เอิร์ทร)
เป็นสนามที่อันตรายที่สุดในโลก

A Dangerous insect which must be squashed quickly.
(อะ เดนเจอะรัซ อิ๊นเส็คท วิช มัสท์ บี ซคว็อฌ ควีคลิ)
แมงมีพิษที่สมควรบี้ให้แบนโดยเร็ว

A Dangerous rivalry has sprung between the Musketeers and my personal Guards.
(อะ เดนเจอะรัซ ไรแฝ็ลริ แฮ็ส ซพรัง บีทะวีน เดอะ มัซเคะเทีย แซน มาย เพอซแน็ล การ์ด)
พวกทหารเสือได้เริ่มเป็นศัตรูกับพวกเราแล้ว

You have Dangerous coworkers, Dr. Selvig.
(ยู แฮ็ฝ เดนเจอะรัซ coworkers , เดทเออะ Selvig)
ผู้ร่วมงานของคุณเป็นตัวอันตราย,ดร.เซลวิก