Gift แปลว่า

มีนาคม 27, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Gift แปลว่า

Gift
(Gift อ่านว่า กิฟท)
Gift แปลว่า ของขวัญ [n.]

ตัวอย่างประโยค Gift ภาษาอังกฤษ

ass kissing Gift never jumped to mind.
(อาซ คิสซิงกิฟท เนฝเออะ จัมพ ทู ไมนด)
สุดเจ๋งชิ้นนี้ ไม่เคยอยู่ในหัวฉันเลย

Two Visa Gift cards will be waiting.
(ทู ฝีสะ กิฟท คาด วิล บี เวททิง)
จะมีบัตรกำนัลของขวัญอยู่ 2 ใบ

Hey look,henry. I got a little Gift for you too.
(เฮ ลุค , เฮนริ ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล กิฟท ฟอ ยู ทู)
นี่เฮนรี่ชั้นมีของฝากให้นายด้วยเช่นกัน

Ah, yes, but the necklace Gift that I gave to Rose
(อา , เย็ซ , บั๊ท เดอะ เนคเครด กิฟท แดท ไอ เกฝ ทู โรส)
ก็ ใช่ แต่ สร้อยคอที่ฉันให้โรสเป็นของขวัญน่ะ

a subordinate entity that was a Gift from the people
(อะ ซับบ๊อร์ดิเหนท เอนทิทิ แดท วอส ซา กิฟท ฟรอม เดอะ พี๊เพิ่ล)
สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์

I think this was a Gift from her
(ไอ ทริ๊งค ดิส วอส ซา กิฟท ฟรอม เฮอ)
ผมคิดว่านี้เป็นของขวัญจากเธอ

I got a sweet Gift from them
(ไอ ก็อท ดา สวี้ท กิฟท ฟรอม เด็ม)
ชั้นได้ของขวัญชิ้นพิเศษมาด้วย

I brought a little Gift for you
(ไอ บรอท ดา ลิ๊ทเทิ่ล กิฟท ฟอร์ ยู)
ชั้นมีของขวัญมาให้เธอ

A Gift from Light!
(อะ กิฟท ฟรอม ไล๊ท !)
ของขวัญจากไลท์

Maurice always said it was his most precious Gift to you.
(มอร์รีสฺ ออลเว เซ็ด ดิท วอส ฮิส โมซท พรีเชี๊ยส กิฟท ทู ยู)
มอริซพูดเสมอว่า เขามีของขวัญแสนล้ำค่าจะมอบให้เธอ

You gave me the greatest Gift that anybody’s ever given me.
(ยู เกฝ มี เดอะ เกสเดด กิฟท แดท เอนอิบอดิ เอ๊เฝ่อร์ กีฝเอ็น มี)
คุณให้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่เคยมีใครให้

A Gift of a pear for milady.
(อะ กิฟท อ็อฝ อะ แพ ฟอร์ มิเลดิ)
ลูกแพร์นี่เป็นของขวัญให้นายหญิง

that I got you a fucking Taco Bell Gift certificate
(แดท ไอ ก็อท ยู อะ ฟัคอิง Taco เบลล์ กิฟท เซอร์ทิ๊ฟิเขท)
ที่ฉันได้เช็คของขวัญทาโค้เบลล์จากแก

And the compass makes a great Gift for Columbus Day.
(แอนด์ เดอะ ค๊อมพาสสํ เม้ค ซา เกรท กิฟท ฟอร์ Columbus เดย์)
และเข็มทิศนี่เป็นของขวัญวันโคลัมบัสได้ดีเลย

Go, team. Yeah. It’s a Gift from the guys.
(โก , ทีม เย่ อิทซ ซา กิฟท ฟรอม เดอะ กาย)
สู้ตาย ใช่ พี่เค้าให้มาหนะ

But now I realize you are not a nuisance but the Gift of god.
(บั๊ท นาว ไอ รีแอะไลส ยู อาร์ น็อท ดา นิ๊วแซนซ์ บั๊ท เดอะ กิฟท อ็อฝ ก๊อด)
ความจริง เธอไม่ใช่ตัวน่ารำคาญ แต่เป็นของขวัญจากพระเจ้า

and she gave me the best Gift anyone could ever get in the wide world.
(แอนด์ ชี เกฝ มี เดอะ เบ๊สท์ กิฟท เอนอิวัน เคิด เอ๊เฝ่อร์ เก็ท อิน เดอะ ไวด์ เวิลด)
และเธอก็ได้ให้ของขวัญที่ดีที่สุด ที่ไม่เคยมีใครให้กับผม

Erik, you’ve been given a Gift from above. Don’t fuck it up.
(Erik , ยู๊ฟ บีน กีฝเอ็น อะ กิฟท ฟรอม อะโบ๊ฝ ด้อนท์ ฟัค อิท อั๊พ)
อิริค นายได้ของขวัญจากสวรรค์แล้ว. อย่าปล่อยให้หลุดมือ

Hey, look, l got a little Gift for you too.
(เฮ , ลุ๊ค , แอล ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล กิฟท ฟอร์ ยู ทู)
เฮ้. ดูนี่ฉันได้ของขวัญ สำหรับคุณด้วย

And God gave you that Gift for a purpose.
(แอนด์ ก๊อด เกฝ ยู แดท กิฟท ฟอร์ รา เพ๊อร์โพส)
และพระเจ้าให้ของขวัญสำหรับจุดมุ่งหมายนั้น

So we unlock your Gift with anger.
(โซ วี อันลอค ยุร กิฟท วิธ แอ๊งเก้อร)
พวกเราปลดปล่อยพรสวรรค์ของนายด้วยความโกรธ

A little Gift from ENCOM.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล กิฟท ฟรอม ENCOM)
ของขวัญเล็กๆ จากเอ็นคอม

The IS Os, they were going to be my Gift to the world.
(ดิ อีส โอเอส , เด เวอ โกอิ้ง ทู บี มาย กิฟท ทู เดอะ เวิลด)
ไอโซคือของขวัญที่พ่อจะมอบให้โลก

I figure life is a Gift and I don’t intend on wasting it.
(ไอ ฟิ๊กเก้อร ไล๊ฟ อีส ซา กิฟท แอนด์ ดาย ด้อนท์ อินเท็นด ออน เวซทิง อิท)
ชีวิตคือของขวัญ อย่าเสียไปเปล่าๆ

You have a Gift for corruption and a penchant for betrayal.
(ยู แฮ็ฝ อะ กิฟท ฟอร์ เคาะรัพฌัน แอนด์ อะ พังฌาง ฟอร์ บิทเรแอ็ล)
เจ้ามีพรสวรรค์ด้าน หักหลัง และ ทรยศ