Impossible แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Impossible แปลว่า

Impossible
(Impossible อ่านว่า อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Impossible แปลว่า เป็นไปไม่ได้ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Impossible ภาษาอังกฤษ

Mission Impossible Game: Run away from the camera!
(มีฌอัน อิมพ๊อซซิเบิ้ล เกม : รัน อะเว ฟร็อม เดอะ แคมเออะระ !)
ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ : หลบให้พ้นจากกล้อง

It’s totally Impossible to do such cruel things
(อิทซ โททอลลี่ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู ดู ซัช ครู๊เอ้ล ทริง)
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการทรมานอย่างนี้

It’s Impossible to kill them in this situation
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู คิลล์ เด็ม อิน ดิส ซิ๊ทูเอชั่น)
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าพวกเขาในสถานการณ์แบบนี้

It’s Impossible to save them with the power of the laws
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู เซฝ เด็ม วิธ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เดอะ ลอว์)
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะคุ้มครองพวกเค้าด้วยอำนาจของกฏหมาย

It’s Impossible to be perfect
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู บี เพ๊อร์เฟ็คท)
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะดีพร้อม

Once an idea has taken hold of the brain, it’s almost Impossible to eradicate.
(วั๊นซ แอน ไอเดีย แฮ็ส เทคเอ็น โฮลด์ อ็อฝ เดอะ เบรน , อิทซ อ๊อลโมสท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู อิแรดอิเคท)
เมื่อความคิดเกาะอยู่ที่สมองไปแล้ว แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลบให้มันสิ้นซาก

True inspiration’s Impossible to fake. It’s not true.
(ทรู อินซพิเรฌัน อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู เฟ้ค อิทซ น็อท ทรู)
แรงบันดาลใจไม่มีทางที่จะปลอมได้ มันไม่จริงหรอก

In a dream, you can cheat architecture into Impossible shapes.
(อิน อะ ดรีม , ยู แคน ชี๊ท อาคิเทคเชอะ อิ๊นทู อิมพ๊อซซิเบิ้ล เชพ)
ในความฝัน เราสามารถสร้างรูปทรง ที่ไม่สามารถเป็นไปได้

Eventually, it has became Impossible for me to live like that.
(อีเฝ๊นชวลลี่ , อิท แฮ็ส บิเคม อิมพ๊อซซิเบิ้ล ฟอร์ มี ทู ไล้ฝ ไล๊ค แดท)
และท้ายที่สุด มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่แบบนั้น

That made it Impossible for me to try to explain the nature of her madness.
(แดท เมด อิท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ฟอร์ มี ทู ธราย ทู เอ็กซเพลน เดอะ เน๊เจ้อร์ อ็อฝ เฮอ แมดเน็ซ)
นั่นทำให้ผมไม่สามารถอธิบายความผิดปกติทางจิตของเธอได้

It’s Impossible for someone living in this world
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ฟอร์ ซัมวัน ลีฝอิง อิน ดิส เวิลด)
เป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนที่อยู่ในโลกนี้

it was Impossible for him not to see it.
(อิท วอส อิมพ๊อซซิเบิ้ล ฟอร์ ฮิม น็อท ทู ซี อิท)
เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่เห็นมัน

That was Impossible to guess.
(แดท วอส อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู เกสส)
ทายไม่ออก

No I’m not Impossible to touch,
(โน แอม น็อท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู ทั๊ช ,)
ฉันไม่อาจสัมผัสมันได้

I know, its almost Impossible to succeed, but…
(ไอ โนว์ , อิทซ อ๊อลโมสท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู ซัคซี๊ด , บั๊ท)
ฉันรู้ มันเกือบจะสำเร็จแล้ว แต่…

it’s Impossible to get everything.
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู เก็ท เอ๊วี่ติง)
มันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

I think it’s Impossible for Naoko san to do that.
(ไอ ทริ๊งค อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ฟอร์ Naoko แซน ทู ดู แดท)
ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ สำหรับนาโอโกะซังที่จะทำแบบนั้น

because they say that it’s Impossible to have a hurricane in the South Atlantic.
(บิคอส เด เซย์ แดท อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู แฮ็ฝ อะ เฮอริเคน อิน เดอะ เซ๊าธ แอตแลนติก)
เพราะมันระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมี เฮอร์ริเคนในตอนใต้ของแอตแลนติค

This was said to be an Impossible problem to solve
(ดิส วอส เซ็ด ทู บี แอน อิมพ๊อซซิเบิ้ล โพร๊เบล่ม ทู โซ๊ลฝ)
มันเคยถูกบอกว่าเป็นปัญหาที่เป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไข

Not even a miracle will help you, a 100 points is Impossible in your lifetime.
(น็อท อี๊เฝ่น อะ มิ๊ราเคิ่ล วิล เฮ้ลพ ยู , อะ 100 พ๊อยท์ ซิส อิมพ๊อซซิเบิ้ล อิน ยุร ไลฟ์ไทม์)
แม้โชคอาจจะไม่เข้าข้างนายนะ ตั้ง 100 คะแนน ไม่มีทางเป็นไปได้ในชีวิตนายหรอก

It’s Impossible that they gathered more than 3 votes by chance
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล แดท เด แก๊เธ่อร์ โม แฑ็น 3 โฝท บาย แช้นซํ)
เป็นไปไม่ไ้ด้ที่จะบังเอิญโหวดได้พร้อมกันมากกว่า 3 คะแนน

It’s Impossible but it’s also right in front of us all the time.
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล บั๊ท อิทซ อ๊อลโซ ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ อัซ ซอร์ เดอะ ไทม์)
มันเป็นไปไม่ได้ แต่มันอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลา

it is Impossible to hurt yourself in Zurich.
(อิท อีส อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู เฮิร์ท ยุรเซลฟ อิน Zurich)
แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเจ็บตัวในซูริช

It’s Impossible to win as girl!
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู วิน แอส เกิร์ล !)
เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะชนะในสภาพผู้หญิงน่ะ!

It is Impossible to remove wheat grass from Chanel.
(อิท อีส อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู รีมู๊ฝ วี๊ท กราซ ฟรอม ชาเนล)
มันเป็นไปไม่ไ้ด้เลยที่จะขจัดเศษหญ้าออกจากชุดชาแนล