Capable แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Capable แปลว่า

Capable
(Capable อ่านว่า แค๊พพะเบิ้ล)
Capable แปลว่า มีพรสวรรค์ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Capable ภาษาอังกฤษ

Looks Capable of going solo… He looks like he can go by himself.
(ลุค แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ โกอิ้ง โซโล ฮี ลุค ไลค ฮี แค็น โก ไบ ฮิมเซลฟ)
ดูมีความสามารถที่จะบินคนเดียว… เขาดูเหมือนว่าจะไปได้ด้วยตัวเอง

Looks Capable of going solo…
(ลุค แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ โกอิ้ง โซโล)
ดูมีความสามารถที่จะบินคนเดียว…

Fathers don’t like to admit it when their daughters are Capable of running their own lives.
(ฟาเฑอะ ด้อนท์ ไลค ทู แอ็ดมีท ดิธ ฮเว็น แด ดอเทอะ แซร์ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ รันนิง แด โอน ไลฝ)
พวกพ่อๆน่ะ ไม่ชอบที่จะยอมรับหรอกนะว่า ลูกสาวสามารถจัดแจงชีวิตของตัวเองได้

I am perfectly Capable of walking.
(ไอ แอ็ม เพอเฟ็คทลิ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ วอคกิง)
ฉันอยากเดินด้วยตัวเองจริงๆนะ

You’re perfectly Capable of pouring it yourself.
(ยัวร์ เพอเฟ็คทลิ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ ช อิท ยุรเซลฟ)
คุณมีความสามารถอย่างแท้จริงใน การชงด้วยตัวเองอยู่แล้วนิคะ

Including and especially your clients, are intellectually or creatively Capable of doing.
(อินคลูดอิง แอนด์ เอ็วเพฌแอ็ลลิ ยุร ไคล๊เอ้นท , อาร์ อินเท็ลเลคชัวลิ ออ creatively แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ ดูอิง)
รวมถึงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกความของคุณ ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างที่สามารถทำได้ดีในการทำ

Our litigators are Capable of finding Crimson article.
(เอ๊า litigators แซร์ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ ไฟนดิง คริมเซิน อ๊าร์ทิเคิ่ล)
รู้ความเรามีความสามารถในการค้นหาบทความคริมซัน

You believe there’s a shooter involved Capable of making this shot?
(ยู บีลี๊ฝ แดร์ ซา ฌูเทอะ อินโฝ๊ลฝ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ เมคอิง ดิส ฌ็อท)
คุณคิดว่ามือปืนจะยิงสำเร็จใช่ไหม?

Whether he’s Capable of retaining them is less so.
(ฮเวทเออะ อีส แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ retainings เด็ม อีส เลซ โซ)
แต่เขาจะสามารถ รักษาความเป็นเพื่อนไว้นั้น มันอีกเรื่องหนึ่ง

You know what I mean? I’m sure even, y’know, men are destroying women, or are able… Capable of destroying women, much more than women…
(ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน แอม ชัวร์ อี๊เฝ่น , yknow , เม็น อาร์ เดสดรอยอิง วีมเอิน , ออ อาร์ เอ๊เบิ้ล แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ เดสดรอยอิง วีมเอิน , มัช โม แฑ็น วีมเอิน)
คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดมั้ยเนี่ย? ฉันมั่นใจนะ ผู้ชายจะฆ่าผู้หญิง หรือสามารถฆ่าผู้หญิงได้ มากกว่าผู้หญิงจะทำ

She won’t cross us. She knows what we’re Capable of.
(ชี ว็อนท ครอสสํ อัซ ชี โนว์ ว๊อท เวีย แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ)
เธอไม่ขัดขวางเรา เธอรู้ว่าเราทำอะไรได้

He’s a Capable man, and he’s aiming for a successful career, isn’t he?
(อีส ซา แค๊พพะเบิ้ล แมน , แอนด์ อีส เอมิง ฟอร์ รา ซัคเซซฟุล แคร์เรีย , อีสซึ่น ฮี)
เขาเป็นผู้ชายที่มีฝีมือ และเขาก็ตั้งจุดมุ่งหมาย เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในด้านการงาน เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกหรอ

that we are Capable of changing its composition.
(แดท วี อาร์ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ เช้งจิ้นส อิทซ คอมโพะสีฌอัน)
เราสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบของมันได้

we’re Capable of just sitting there and not responding.
(เวีย แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ จั๊สท ซีททิง แดร์ แอนด์ น็อท respondings)
เราสามารถที่จะนิ่งอยู่อย่างนั้น ไม่ตอบสนอง

You’re taller than me, and someone who is more Capable than me. It’s a burden.
(ยัวร์ ทอลเลอร์ แฑ็น มี , แอนด์ ซัมวัน ฮู อีส โม แค๊พพะเบิ้ล แฑ็น มี อิทซ ซา เบ๊อรํเด้น)
เธอตัวสูงกว่าฉันและเป็นคนที่ มีความสามารถมากกว่าฉัน นี่เป็นเรื่องยุ่งยาก

No, Jekyll was afraid of what he could be Capable of.
(โน , Jekyll วอส อะเฟรด อ็อฝ ว๊อท ฮี เคิด บี แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ)
เปล่า เจคลี กลัวสิ่งที่เค้าทำได้ต่างหากละ

and you know what I’m Capable of, okay?
(แอนด์ ยู โนว์ ว๊อท แอม แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ , โอเค)
และคุณรู้ว่าผมทำอะไรได้บ้าง โอเค?

I’ve seen what users are Capable of, Clu.
(แอฝ ซีน ว๊อท ยูสเออะ แซร์ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ , Clu)
ฉันเห็นสิ่งที่ยูสเซอร์ทำได้

There isn’t a man or woman in England Capable of stopping
(แดร์ อีสซึ่น ดา แมน ออ วู๊แม่น อิน อีงกแล็นด แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ ซทอพพิง)
ไม่มีใครในอังกฤษที่จะสามารถหยุดมันได้

and Capable of making this world better
(แอนด์ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ เมคอิง ดิส เวิลด เบ๊ทเท่อร์)
และทำให้โลกดีขึ้นมากที่สุด