Copy แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Copy แปลว่า

Copy
(Copy อ่านว่า ค๊อพพี่)
Copy แปลว่า สำเนา [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Copy ภาษาอังกฤษ

I’m a Copy associate. Copy associate.
(แอม มา คอพอิ แอ็ซโซฌิเอ็ท คอพอิ แอ็ซโซฌิเอ็ท)
ผมเป็นคอลัมนิสต์ เป็นตำแหน่งที่ดี ขอโทษค่ะ จอห์น

Hey there. Welcome to Copy Cabana.
(เฮ แดร์ เวลคัม ทู คอพอิ Cabana)
หวัดดีครับ ร้านก๊อปปี้ คาบาน่า

No, you’re a Copy boy, aren’t you?
(โน , ยัวร์ อะ คอพอิ บอย , อเร้น ยู)
ไม่ๆ คุณเป็นเด็กถ่ายเอกสารไม่ใช่หรอ?

at Copy Cabana, I guess, right?
(แอ็ท คอพอิ Cabana , ไอ เก็ซ , ไรท)
ก้าวหน้ากว่ากันเยอะเลย ใช่มั๊ย?

This is insane. I work for Copy Cabana.
(ดีซ ซิส อินเซน ไอ เวิค ฟอ คอพอิ Cabana)
บ้าชิปเป๋ง\ ผมทำงานร้านถ่ายเอกสาร

to the Copy Cabana?
(ทู เดอะ คอพอิ Cabana)
ไปร้านถ่ายเอกสาร?

Yes. Ma’am. Copy that. Okay.
(เย็ซ เมม ค๊อพพี่ แดท โอเค)
เจ้าค่ะ รับทราบ\ โอเค

with a scanned Copy of that Rochway contract attached to it.
(วิธ อะ เค็นทดิส ค๊อพพี่ อ็อฝ แดท Rochway ค๊อนแทรคทํ แอทแท๊ช ทู อิท)
พร้อมสำเนาสแกนสัญญาของร๊อคเวย์แนบไปด้วย

You got an extra Copy of that instruction manual?
(ยู ก็อท แอน เอ๊กซทร่า ค๊อพพี่ อ็อฝ แดท อินซทรัคฌัน แมนยวล)
คุณยังมีคำแนะนำอีกใบไม๊ ?

Viper, this is Command Post. We Copy your traffic, over.
(ไฝเพอะ , ดิส ซิส คอมมานด์ โพสท วี ค๊อพพี่ ยุร แทร๊ฟฟิ๊ค , โอ๊เฝ่อร)
ไวเปอร์ นี่ศูนย์ฯ ทราบแล้วเปลี่ยน

This is a Copy of a chat room transcript.
(ดิส ซิส ซา ค๊อพพี่ อ็อฝ อะ แชท รูม ทแรนซคริพท)
นี่เป็นเอกสารการพูดคุย

This Copy has been in the racks for six years.
(ดิส ค๊อพพี่ แฮ็ส บีน อิน เดอะ แร็ค ฟอร์ ซิกซ์ เยียร์)
ก็อปปีนี้ถูกวางทิ้งมา หกปีแล้ว

There’s a lady here needs your Copy of Georgie’s Bush.
(แดร์ ซา เล๊ดี้ เฮียร นี๊ด ยุร ค๊อพพี่ อ็อฝ จอร์จี บุช)
มีคุณผู้หญิงคนนี้จะยืมเรื่อง จอร์จี้ บุช

Beecher, give me a Copy of the Bill of Rights.
(Beecher , กี๊ฝ มี อะ ค๊อพพี่ อ็อฝ เดอะ บิลล์ อ็อฝ ไร๊ท)
บีเชอร์ เอาคำประกาศสิทธิมาเล่มนึง

I get you a Copy Mr. Wayne.
(ไอ เก็ท ยู อะ ค๊อพพี่ มีซเทอะ เวยอิน)
ผมจะ ก๊อปปี้ให้คุณ อ้อคุณ เวนย์

Oh, hello Michael. Hakim was looking for a Copy of his book.
(โอ , เฮ็ลโล ไมเล Hakim วอส ลุคอิง ฟอร์ รา ค๊อพพี่ อ็อฝ ฮิส บุ๊ค)
สวัสดีไมเคิล ฮาคิมกำลังหาก็อปปี้หนังสือของเขาน่ะ

when I Copy you in Algebra II, okay?
(เว็น นาย ค๊อพพี่ ยู อิน อั๊ลจีบร้า ทรู , โอเค)
เมื่อตอนฉันลอกข้อสอบวิชา Algebra II โอเค?

when we can just Copy the ones we DO want?
(เว็น วี แคน จั๊สท ค๊อพพี่ ดิ วัน วี ดู ว้อนท)
ในเมื่อเราสามารถเลียนแบบ รถที่เราอยากขับได้ล่ะ

but actually, it’s a blatant Copy called
(บั๊ท แอคชัวลิ , อิทซ ซา บเลแท็นท ค๊อพพี่ คอลลํ)
แต่จริงๆแล้ว เป็นรถที่เลียนแบบ

Then there’s this, a Copy of the Fiat Panda.
(เด็น แดร์ ดิส , อะ ค๊อพพี่ อ็อฝ เดอะ ไฟแอ็ท แพนดะ)
จากนั้นก็นี่คือรถ เลียนแบบเฟียต แพนด้า

And this, a Copy of the Smart ForTwo.
(แอนด์ ดิส , อะ ค๊อพพี่ อ็อฝ เดอะ สมาร์ท ForTwo)
และนี่ รถเลียนแบบสมาร์ท ฟอร์ทู

And this, a Copy of the Daewoo Matiz.
(แอนด์ ดิส , อะ ค๊อพพี่ อ็อฝ เดอะ Daewoo Matiz)
รถเลียนแบบแดวู แมทิส

Man (Over radio): Copy that, lieutenant Washington.
(แมน [ โอ๊เฝ่อร เร๊ดิโอ ] : ค๊อพพี่ แดท , ลิวเทนแอนท วอฌอิงทัน)
รับทราบร้อยโทวอชิงตัน

Could not Copy last transmission.
(เคิด น็อท ค๊อพพี่ ล๊าสท ทแร็นซมีฌอัน)
ไม่สามารถรับข้อความล่าสุด

Well, he didn’t exactly give me a Copy of the list
(เวลล , ฮี ดิ๊นอิน เอ็กแสคทลิ กี๊ฝ มี อะ ค๊อพพี่ อ็อฝ เดอะ ลิสท)
เขาก็ไม่ได้ให้ใบรายชื่อหรอกนะ