Health แปลว่า

มีนาคม 27, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Health แปลว่า

Health
(Health อ่านว่า เฮ็ลธ)
Health แปลว่า สุขภาพ [n.]

ตัวอย่างประโยค Health ภาษาอังกฤษ

Really? Health inspector’s…
(ริแอ็ลลิ เฮ็ลธ อินซเพคเทอะ)
จริงเหรอ?

Education. Labor. Health and Human Services.
(เอดยุเคฌัน เลเบอะ เฮ็ลธ แอ็นด ฮยูแม็น เซอฝิซ)
กระทรวงศึกษาธิการ\ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข

…that can be purchased at any Health food store. Check this out.
(แดท แค็น บี เพอชิซ แอ็ท เอนอิ เฮ็ลธ ฟูด ซโท เช็ค ดีซ เอาท)
ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านอาหารสุขภาพทั่วไป ดูนี่ซิ

seeped into St. Vladimir, weakening his Health and mind.
(ซีพ อิ๊นทู เอ็ซท Vladimir , weakenings ฮิส เฮ็ลธ แอนด์ ไมนด์)
ล่องลอยไปในความคิดของนักบุญวาเดดมียร์ ที่ทําร้ายสุขภาพกายและจิตใจของเขา

I have no Health insurance.
(ไอ แฮ็ฝ โน เฮ็ลธ อินฌูแร็นซ)
ชั้นไม่มีประกันสุขภาพ

Is that for Health reasons, or…?
(อีส แดท ฟอร์ เฮ็ลธ รี๊ซั่น , ออ)
เพื่อสุขภาพหรืออะไรอื่นใหม?

about potential Health risk.
(อะเบ๊าท โพเท๊นเชี่ยล เฮ็ลธ ริ๊ซค)
เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

Education public Health social assistance
(เอดยุเคฌัน พับลิค เฮ็ลธ โซแฌ็ล แอ็ซซีซแท็นซ)
การศึกษา, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์

The scientists within Health Canada looked very carefully
(เดอะ ไซเอ็นทิซท วิธอิน เฮ็ลธ แคนอะดะ ลุ๊ค เฝ๊รี่ แคฟุลิ)
นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ

just say human Health implications.
(จั๊สท เซย์ ฮิ๊วแมน เฮ็ลธ อิมพลิเคฌัน)
แค่บอกว่ามีผลแทรกซ้อนต่อสุขภาพมนุษย์ก็พอ

She did not have any Health problem
(ชี ดิด น็อท แฮ็ฝ เอ๊นี่ เฮ็ลธ โพร๊เบล่ม)
เธอไม่เคยมีปัญหาสุขภาพแต่อย่างใด

My aunt Peggy writes a column for Health journal in Ohio.
(มาย อั๊นท Peggy ไร๊ท ซา ค๊อลลั่มนํ ฟอร์ เฮ็ลธ เจ๊อร์นั่ล อิน โอฮายโอ้)
ป้าของฉัน เพ็กกี้เขียนบทความ ให้กับนิตยสารสุขภาพที่โอไฮโอ

So would Anne, if her Health would’ve allowed her.
(โซ เวิด เอน , อิ๊ฟ เฮอ เฮ็ลธ วูดเด็ป อะลาว เฮอ)
แอนก็เหมือนกัน ถ้าสุภาพอำนวย

An Inspector from the Health department is visiting the club.
(แอน อินซเพคเทอะ ฟรอม เดอะ เฮ็ลธ ดีพ๊าร์ทเม้นท อีส ฝีสอิทิง เดอะ คลับ)
มีผู้ตรวจสอบสุขภาพจะมาที่คลับ

Thanks! Health inspector!
(แธ๊งค์ ! เฮ็ลธ อินซเพคเทอะ !)
ขอบใจ! ผู้ตรวจสอบสุขภาพ!

I have to give them their Health shots. Why don’t you each grab a pig.
(ไอ แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ เด็ม แดร์ เฮ็ลธ ฌ็อท วาย ด้อนท์ ยู อีช แกร๊บ อะ พิก)
ผมต้องฉีดยาให้มัน จับหมูมาคนละตัวสิครับ

Really? This city Health inspector is not for into close strings.
(ริแอ็ลลิ ดิส ซิ๊ที่ เฮ็ลธ อินซเพคเทอะ อีส น็อท ฟอร์ อิ๊นทู โคลส สทริง)
งั้นเลยเหรอ?

Your Health will be unexpectedly important next year.
(ยุร เฮ็ลธ วิล บี อะเน็คซเพคทิดลิ อิมพอแท็นท เน๊กซท เยียร์)
ในปีหน้าสุขภาพของคุณ จะมีความสำคัญอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน

of the horrific mental Health abuses at Briarcliff Manor,
(อ็อฝ เดอะ horrific เม๊นท่อล เฮ็ลธ อะบิ๊วส แอ็ท Briarcliff แมนเออะ ,)
เกี่ยวกับการกระทำทารุณทางสุขภาพจิตอย่างน่ากลัว ที่ไบรอาร์คลิฟฟ์ แมนเนอร์

Is very Health adult a man.
(อีส เฝ๊รี่ เฮ็ลธ อะดั๊ลท ดา แมน)
เค้าก้โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

All third class passengers queue here for Health inspection.
(ออล เทริ๊ด คลาสสํ แพซเซ็นเจอะ คยู เฮียร ฟอร์ เฮ็ลธ อินสเพคฌัน)
ผู้โดยสารชั้น 3 เชิญตรวจสุขภาพทางนี้

the ruin of my Health and happiness.
(เดอะ รูอิน อ็อฝ มาย เฮ็ลธ แอนด์ แฮพพิเน็ซ)
เป็นความพินาศของความสุขและสุขภาพของฉัน

To Anne’s Health and happiness on her birthday.
(ทู เอน เฮ็ลธ แอนด์ แฮพพิเน็ซ ออน เฮอ เบริ์ดเดย์)
ขอให้แอนน์มีสุขภาพดี และมีความสุขในวันเกิด

How’s your Health now?
(ฮาว ยุร เฮ็ลธ นาว)
สุขภาพ ตอนนี้เป็นไงบ้าง?

Where’s the Health department? Where’s the mayor?
(แวร์ เดอะ เฮ็ลธ ดีพ๊าร์ทเม้นท แวร์ เดอะ เม๊เอ่อร์)
สาธารณสุขอยู่ไหน นายกเทศมนตรีล่ะ