Leading แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Leading แปลว่า

Leading
(Leading อ่านว่า ลี๊ดดิง)
Leading แปลว่า ชั้นนำ [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Leading ภาษาอังกฤษ

The Leading team, Jongshin and Sooro
(เดอะ ลีดอิง ทีม , Jongshin แอ็นด Sooro)
หัวหน้าทีม จงชินและซูโร

Callahan Institute is the Leading brain injury clinic in the Pacific Rim.
(Callahan อีนซทิทยูท อีส เดอะ ลีดอิง บเรน อีนเจอะริ คลีนอิค อิน เดอะ พะซีฟอิค ริม)
สถาบันคาราฮานเป็นคลินิครักษาผู้ป่วยทางสมองชั้นนำในแปซิฟิกนี้

Hyori Leading the way You’re doing good Hyori!
(Hyori ลีดอิง เดอะ เว ยัวร์ ดูอิง กุด Hyori !)
ฮโยรินำ ทำได้ดีมากฮโยริ

Hyori Leading the way
(Hyori ลีดอิง เดอะ เว)
ฮโยริกำลังนำอยู่

Chairman Sooro Leading the group
(แชแมน Sooro ลีดอิง เดอะ กรูพ)
ซูโรเป็นผู้นำทีม

Food poisoning is one of the Leading causes of death at sea.
(ฟู้ด poisonings อีส วัน อ็อฝ เดอะ ลีดอิง ค๊อส อ็อฝ เด้ท แอ็ท ซี)
อาหารเป็นพิษเป็นหนึ่งใน สาเหตุหลัก ๆ ของการตายในทะเล

What if all this was just Leading up to
(ว๊อท อิ๊ฟ ออล ดิส วอส จั๊สท ลีดอิง อั๊พ ทู)
เสี่ยงแทบเป็นแทบตาย

He was Leading the plaintiffs to believe he was building HarvardConnection?
(ฮี วอส ลีดอิง เดอะ พเลนทิฟ ทู บีลี๊ฝ ฮี วอส บีลดิง HarvardConnection)
เขาก็เป็นผู้นำที่โจทก์เชื่อว่า เขากำลังสร้าง Harvard Connection?

Were you Leading them on for six weeks?
(เวอ ยู ลีดอิง เด็ม ออน ฟอร์ ซิกซ์ วี๊ค)
คุณกำลังนำพวกเขาไป 6 สัปดาห์ใช่หรือไม่?

No. It was an outrageously Leading question, the first time.
(โน อิท วอส แอน เอาทเรจัซลิ ลีดอิง เคว๊สชั่น , เดอะ เฟิร์สท ไทม์)
ไม่ได้ นั่นเป้นการชักนำคำถามตั้งแต่ครั้งแรก

as the wheels keep turning, Leading you on to the longest sentence
(แอส เดอะ วีล คี๊พ เทินนิง , ลีดอิง ยู ออน ทู เดอะ ลองเกตชฺ เซ๊นเท้นซ)
รถก็วิ่งไปเรื่อยๆ พาชีวิตพ่อไปลงนรก…

Today’s Leading lady Madam Won Hee is out.
(ทูเดย์ ลีดอิง เล๊ดี้ แมดแอ็ม ว็อน ฮี อีส เอ๊าท)
ผู้ นำ หญิง ของวันนี้ มาดา วอน ฮี กำลัง ออกมาแล้ว

Tonight’s Leading lady Madam Won Hee is coming out.
(ทูไน๊ท ลีดอิง เล๊ดี้ แมดแอ็ม ว็อน ฮี อีส คัมอิง เอ๊าท)
สำหรับคืนนี้ ผู้นำของเราคือ มาดาม วอนฮี ซึ่งกำลังเดินออกมา

Today’s Leading lady Madam Won Hee hasn’t even sat yet.
(ทูเดย์ ลีดอิง เล๊ดี้ แมดแอ็ม ว็อน ฮี แฮ็ซท อี๊เฝ่น แซ็ท เย๊ท)
เพราะ ผู้นำวันนี้ มาดาม วอนฮี ยังไม่ได้นั่งลงไงหละ

Junjin ssi will be in front Leading the way.
(Junjin ssi วิล บี อิน ฟร๊อนท ลีดอิง เดอะ เวย์)
จุนจินชิจะเป็นคนนำทาง

from the Leading scientists in the world.
(ฟรอม เดอะ ลีดอิง ไซเอ็นทิซท ซิน เดอะ เวิลด)
จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก

He betrayed you, Abe. Speed is Leading you
(ฮี บีเทรย์ ยู , Abe สพี๊ด อีส ลีดอิง ยู)
เขาทรยศนายเอบ สปีดกำลังหลอกนาย

So there’s the board. Rowan Atkinson currently Leading 1.42.2.
(โซ แดร์ เดอะ บอร์ด Rowan Atkinson เคอเร็นทลิ ลีดอิง 1 42 2)
บนบอร์ดนี่ โรแวน อาทคินสันนำอยู่ที่ 1.42.2

The corridor Leading up to traps
(เดอะ คอริเดอะ ลีดอิง อั๊พ ทู แถร๊บ)
ระเบียงทางเดินจะเป็นกัปดัก

Leading. What? You’re Leading the witness.
(ลีดอิง ว๊อท ยัวร์ ลีดอิง เดอะ วิทเหนส)
ชักจูง อะไรนะ? คุณกำลังถามชักจูงพยาน

into Leading us straight to the money?
(อิ๊นทู ลีดอิง อัซ สเทร๊ท ทู เดอะ มั๊นนี่)
จนเป็นหนทางนำเราไปหาเงินได้ล่ะ

Traces of two Leading brands of deodorant, both advertised for their strength,
(เทร๊ซ อ็อฝ ทู ลีดอิง แบรนดฺ อ็อฝ ดีโอเดอะแร็นท , โบทรฺ แอ๊ดเฝอร์ไท้ส ฟอร์ แดร์ ซทเร็งธ ,)
มีกลิ่นน้ำยาดับกลิ่นตัวสองยี่ห้อชั้นนำ ทั้งคู่โฆษณาว่ามีประสิทธิภาพสูง

In the months Leading up to my wedding, I was thinking about you all the time.
(อิน เดอะ มั้นธ ลีดอิง อั๊พ ทู มาย เว๊ดดิ้ง , ไอ วอส ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู ออล เดอะ ไทม์)
หลายเดือนก่อนงานแต่งผม ผมคิดถึงคุณตลอดเวลา