Want แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Want แปลว่า

Want
(Want อ่านว่า ว้อนท)
Want แปลว่า อยากได้ ต้องการ [n. vt. vi.]

ตัวอย่างประโยค Want ภาษาอังกฤษ

What did you Want to know?
(ฮว็อท ดิด ยู ว็อนท ทู โน)
หนูอยากรู้อะไรล่ะ

that I know that I shouldn’t do, but some of them I kind of Want to do.
(แดท ไอ โน แดท ไอ ชูดดึ่น ดู , บัท ซัม อ็อฝ เฑ็ม ไอ ไคนด อ็อฝ ว็อนท ทู ดู)
สิ่งที่หนูไม่ควรทำ แต่บางทีหนูก็อยากทำ

We saw the sign outside and we Want the free beer.
(วี ซอ เดอะ ไซน เอาทไซด แอ็นด วี ว็อนท เดอะ ฟรี เบีย)
เราเห็นป้ายข้างนอก เราอยากได้เบียร์ฟรี

We Want our free beer. Yeah.
(วี ว็อนท เอ๊า ฟรี เบีย เย่)
เราต้องการเบียร์ฟรี

Does anyone Want anything besides mimosas?
(โด เอนอิวัน ว็อนท เอนอิธิง บิไซด มิโมซะ)
ใครจะเอาอย่างอื่นไหม

Besides, I Want her to hear his voice.
(บิไซด , ไอ ว็อนท เฮอ ทู เฮีย ฮิส ฝอยซ)
ฉันอยากให้แม่ได้ยินเสียงเขา

I don’t Want to wind up alone.
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู วินด อัพ อะโลน)
แม่ไม่อยากอยู่คนเดียวจนแก่

I know. He didn’t really Want to do it…
(ไอ โน ฮี ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ดู อิท)
ฉันรู้ เขาก็ไม่อยากหรอก

I didn’t Want you to think you’d been stood up.
(ไอ ดิ๊นอิน ว็อนท ยู ทู ธิงค ยูต บีน ซทูด อัพ)
หนูไม่อยากให้แม่คอยเก้อค่ะ

I Want a mom that sees in herself what Zoe and I see every day.
(ไอ ว็อนท ดา มัม แดท ซี ซิน เฮอเซลฟ ฮว็อท Zoe แอ็นด ดาย ซี เอฝริ เด)
หนูอยากได้แม่ที่มองเห็นตัวเอง อย่างที่หนูกับโซอี้เห็นทุกวัน

I Want to move. What?
(ไอ ว็อนท ทู มูฝ ฮว็อท)
หนูอยากย้าย อะไรนะ

I’m over it, and I Want to move now.
(แอม โอเฝอะ อิท , แอ็นด ดาย ว็อนท ทู มูฝ เนา)
หนูเบื่อ หนูอยากย้ายตอนนี้เลย

And just this once, I Want to move for me.
(แอ็นด จัซท ดีซ วันซ , ไอ ว็อนท ทู มูฝ ฟอ มี)
คราวนี้หนูอยากย้ายเพื่อหนูเอง

You Want her to call?
(ยู ว็อนท เฮอ ทู คอล)
ให้เธอโทรมาไหม

And you Want to end up like your mom?
(แอ็นด ยู ว็อนท ทู เอ็นด อัพ ไลค ยุร มัม)
แล้วเธออยากเป็นแบบแม่เหรอ

I Want to be alone.
(ไอ ว็อนท ทู บี อะโลน)
หนูอยากอยู่คนเดียว

Okay, I’m through with these people and I Want new ones.
(โอเค , แอม ธรู วิฑ ฑิส พี๊เพิ่ล แอ็นด ดาย ว็อนท นยู วัน)
หนูเบื่อคนพวกนี้แล้ว หนูอยากพบคนใหม่ๆ

Because I Want you and Zoe to be better at this than I am.
(บิคอส ไอ ว็อนท ยู แอ็นด Zoe ทู บี เบทเทอะ แรท ดีซ แฑ็น นาย แอ็ม)
เพราะแม่อยากให้ลูกและโซอี้ เก่งเรื่องนี้กว่าแม่

I Want you to learn how to let people in.
(ไอ ว็อนท ยู ทู เลิน เฮา ทู เล็ท พี๊เพิ่ล อิน)
แม่อยากให้ลูกรู้จัก เปิดใจรับคนเข้ามาในชีวิต

You Want a bigger ring?
(ยู ว็อนท ดา บี๊กเกอร์ ริง)
คุณอยากได้แหวนวงใหญ่กว่านี้เหรอ

No, I don’t Want to go. You’re going.
(โน , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู โก ยัวร์ โกอิ้ง)
ไม่! ฉันไม่คิดว่าจะมีสเต็ปอะไรอีกละ คุณไม่อยากได้ยินสเต็ปที่ 3 เหรอ?

Unbelievable. You Want my advice? Get her, like, a bird.
(อันบีลิฝวาเบิล ยู ว็อนท มาย แอ็ดไฝซ เก็ท เฮอ , ไลค , อะ เบิด)
เหลือเชื่อจริงๆ นายอยากได้คำแนะนำไม๊ หานกให้เธอเลี้ยงซะ

Yeah. I Want two paragraphs for the Blotter.
(เย่ ไอ ว็อนท ทู แพรักราฟ ฟอ เดอะ บลอทเทอะ)
ใช่ ขอ 2 ย่อหน้า ให้ “เดอะ บล็อตเตอร์”

You know, the beginning, I think I might Want
(ยู โน , เดอะ บีกีนนิง , ไอ ธิงค ไอ ไมท ว็อนท)
่รู้ไหมครับ ตอนแรก\ ผมคิดว่าผมอยากให้มัน..

Sure. I don’t Want you to…
(ฌุร ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู)
ได้สิครับ เยี่ยม