Board แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Board แปลว่า

Board
(Board อ่านว่า บอร์ด)
Board แปลว่า คณะกรรมการ ไม้กระดาน [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Board ภาษาอังกฤษ

Today’s morning task would be to break the wooden Board in Jae Suk’s hands to pass.]
(ทุเด มอนิง ทาซค วูด บี ทู บเรค เดอะ วูเดน โบด อิน Jae Suks แฮ็นด ทู เพซ ])
ภารกิจเช้านี้ให้หักไม้กระดานที่อยู่ในมือแจซอกได้จึงจะผ่าน

Today’s morning task. Using the head to break the wooden Board to pass. Today’s morning task would be to break the wooden Board in Jae Suk’s hands
(ทุเด มอนิง ทาซค ยูสซิง เดอะ เฮ็ด ทู บเรค เดอะ วูเดน โบด ทู เพซ ทุเด มอนิง ทาซค วูด บี ทู บเรค เดอะ วูเดน โบด อิน Jae Suks แฮ็นด)
ภาระกิจเช้านี้ ใช้หัวทำให้ไม้กระดานแตกเพื่อผ่านภาระกิจ ภารกิจเช้านี้ให้หักไม้กระดานที่อยู่ในมือแจซอกได้จึงจะผ่าน

Requesting the Board height.
(Requestings เดอะ โบด ไฮท)
ขอให้ยกแผ่นไม้สูงขึ้น

and then re Board the bus for your next destination.
(แอ็นด เด็น รี โบด เดอะ บัซ ฟอ ยุร เน็คซท เดซทิเนฌัน)
และกลับขึ้นรถบัส ไปจุดหมายต่อไป

have a drawing Board to get back to.
(แฮ็ฝ อะ ดรออิง บอร์ด ทู เก็ท แบ็ค ทู)
ต้องกลับไปตั้งต้นใหม่นะครับ

headed to the Frenchman’s bank on Board an armored truck.
(เฮด ทู เดอะ Frenchmans แบ๊งค ออน บอร์ด แอน อาเมอะ ทรั๊ค)
ธนาคารบนรถหุ้มเกราะ

Mr. Zuckerberg, This in an Administration Board hearing.
(มีซเทอะ Zuckerberg , ดิส ซิน แอน แอดมินนิสเตเชิน บอร์ด เฮียริง)
คุณซอคเบิร์ค, นี่คือผู้ดูแลระบบของเรา

But the Ad Board won’t hear us.
(บั๊ท ดิ แอ็ด บอร์ด ว็อนท เฮียร อัซ)
แต่ว่าคณะกรรมการไม่รับฟังพวกเรา

Get on Board with this man, you know… I don’t really know what else to say.
(เก็ท ออน บอร์ด วิธ ดิส แมน , ยู โนว์ ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โนว์ ว๊อท เอ๊ลส ทู เซย์)
ลงเรือไปกับคนนี้เถอะ, นายรู้ไหม… ฉันไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้ว

We got to Board this shit up, man. Board it up?
(วี ก็อท ทู บอร์ด ดิส ชิท อั๊พ , แมน บอร์ด ดิท อั๊พ)
ภาพพวกมันทุเรศ ฉันรับไม่ได้ว่ะ ภาพมันทุเรศ?

Daddy’s on the Board of directors at the University of Albuquerque.
(แดดดิ ออน เดอะ บอร์ด อ็อฝ ดิเรคเทอะ แอ็ท ดิ ยูนิเฝีอร์ซิที่ อ็อฝ Albuquerque)
พ่อจ๋าเป็นคณะกรรมการผู้บริหาร มหาลัยอาบูเคอร์คีนะ

In addition, the Board is extending membership privileges to you.
(อิน แอ๊ดดิชั่น , เดอะ บอร์ด อีส extendings เมมเบอะฌิพ พริ๊ฝิเหลจ ทู ยู)
อ้อ นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการ อยากให้เธอเป็นสมาชิกของที่นี่

I’m sorry ma’am, you can’t Board the plane.
(แอม ซ๊อรี่ เมม , ยู แค็นท บอร์ด เดอะ เพลน)
เสียใจครับ แหม่ม คุณขึ้นเครื่องไม่ได้

I wrote it on the Board in huge letters.
(ไอ โรท อิท ออน เดอะ บอร์ด อิน ฮิวจ์ เล็ทเท่อร์)
ฉันเขียนบนกระดานใหญ่ขนาดนั้น

Recently, ENCOM Board members
(รีเซ็นทลิ , ENCOM บอร์ด เม๊มเบ่อร์)
ไม่นานนี้ คณะผู้บริหารเอ็นคอม

on the Board to change the game!
(ออน เดอะ บอร์ด ทู เช้งจํ เดอะ เกม !)
เข้ามาเพื่อเปลี่ยนเกม

Watch your step, please, as you Board the aircraft.
(ว๊อทช ยุร สเท็พ , พลีซ , แอส ยู บอร์ด ดิ aircraft)
กรุณาก้าวขึ้นยานด้วยความระมัดระวัง

Who gave you permission to Board my ship?
(ฮู เกฝ ยู เพอมีฌอัน ทู บอร์ด มาย ชิพ)
ใครอนุญาติให้เธอขึ้นเรือฉันมา?

I don’t have time. They’re on Board or they’re not.
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ไทม์ เดรว ออน บอร์ด ออ เดรว น็อท)
ฉันไม่มีเวลาแล้ว พวกเขาจะไปหรือไม่ไป

I’m sure it must have been tempting to take him off the Board for good.
(แอม ชัวร์ อิท มัสท์ แฮ็ฝ บีน เทมทิง ทู เท้ค ฮิม ออฟฟ เดอะ บอร์ด ฟอร์ กู๊ด)
ผมแน่ใจว่ามันจะสนุกถ้าทำให้เขาพ้นจากเรื่องนี้ไปได้

I’m not gonna be on your Board of directors.
(แอม น็อท กอนนะ บี ออน ยุร บอร์ด อ็อฝ ดิเรคเทอะ)
ฉันไม่ไปร่วมบอร์ดของนายหรอก

he puts it to a Board vote. And you lose.
(ฮี พุท ซิท ทู อะ บอร์ด โฝท แอนด์ ยู ลู้ส)
เขาก็จะให้บอร์ดโหวต และคุณแพ้

The Board asked me to read this out loud to you.
(เดอะ บอร์ด อาสคฺ มี ทู รี๊ด ดิส เอ๊าท เลาด ทู ยู)
บอร์ดขอให้ฉันอ่านนี่ให้นายฟัง