Science แปลว่า

มีนาคม 13, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Science แปลว่า

Science
(Science อ่านว่า ไซ๊แอ้นซ)
Science แปลว่า วิทยาศาสตร์ [n.]

ตัวอย่างประโยค Science ภาษาอังกฤษ

Have your boss bring it up at the quarterly Science briefing
(แฮ็ฝ ยุร บอส บริง อิท อัพ แอ็ท เดอะ ควอเทอะลิ ไซเอ็นซ briefings)
ให้หัวหน้าคุณมาเล่าให้ฟัง ตอนที่จะรายงานวาระครบไตรมาส

Chief Science adviser to the late President Wilson.
(ชีฟ ไซเอ็นซ แอ็ดไฝสเออะ ทู เดอะ เลท พเรสอิเด็นท วิลสัน)
หัวหน้าที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ ของอดีตประธานาธิบดี วิลสัน

‘Don’t put metal in that Science oven, Roselyn…’
(ด้อนท์ พุท เมท่อล อิน แดท ไซ๊แอ้นซ โอ๊เฝ่น , Roselyn)
ห้ามใส่โลหะในเตาอบวิทยาศาสตร์นี่ โรซาลิน

I told you not to put metal in the Science oven.
(ไอ โทลด ยู น็อท ทู พุท เมท่อล อิน เดอะ ไซ๊แอ้นซ โอ๊เฝ่น)
ผมบอกคุณแล้วใช่มั้ยว่าอย่าใส่โลหะในเตาอบ

They’re just like your fucking Science oven.
(เดรว จั๊สท ไล๊ค ยุร ฟัคอิง ไซ๊แอ้นซ โอ๊เฝ่น)
มันก็เหมือนไอ้เตาอบเฮงกะบ๊วยของคุณนะแหละ

You got the drawings for your Science deal?
(ยู ก็อท เดอะ ดรออิง ฟอร์ ยุร ไซ๊แอ้นซ ดีล)
ลูกได้ภาพวาด สำหรับงานวิทยาศาสตร์แล้วใช่มั้ย

His Science project. But we’ll mail it tomorrow. It’ll be fine.
(ฮิส ไซ๊แอ้นซ โพร๊เจ็คท บั๊ท เวลล เมล อิท ทูม๊อโร่ว อิว บี ไฟน)
โครงการวิทยาศาสตร์ของเขาไง แต่เราจะส่งเมล์ไปพรุ่งนี้นี่ น่าจะโอเค

It’s the Science of exploitation.
(อิทซ เดอะ ไซ๊แอ้นซ อ็อฝ เอคซพลอยเทฌัน)
นี่คือศาสตร์ของการขูดรีด

and biotech companies and life Science companies
(แอนด์ biotech คอมเพนี่ แซน ไล๊ฟ ไซ๊แอ้นซ คอมเพนี่)
บริษัทไบโอเทคและบริษัทวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต

The Science conference? Um…
(เดอะ ไซ๊แอ้นซ คอนเฟอะเร็นซ อึม)
งานสัมมนาวิทยาการ ที่ไหนนะ อืม…

We’re genetically identical, Science says we’d stay in the one place.
(เวีย genetically ไอเดนทิแค็ล , ไซ๊แอ้นซ เซย์ เว็ด สเทย์ อิน ดิ วัน เพลส)
เรามีพันธุกรรมเหมือนกัน, วิทยาศาสตร์ บอกว่าเราสามารถอยู่ได้แค่ที่เดียว

Somebody at the newspaper will be a computer Science major.
(ซัมบอดี้ แอ็ท เดอะ นิว วิล บี อะ ค็อมพยูทเออะ ไซ๊แอ้นซ เม๊เจ้อร์)
บางคนที่สำนักพิมพ์เป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์

Just start another project? Like we’re making a diorama for the Science fair?
(จั๊สท สท๊าร์ท อะน๊าเทร่อร์ โพร๊เจ็คท ไล๊ค เวีย เมคอิง อะ diorama ฟอร์ เดอะ ไซ๊แอ้นซ แฟร์)
แค่เริ่มต้นทำโครงการใหม่ เหมือนที่เรากำลังจะทำประจักษทัศน์สำหรับงานวิทยาศาสตร์

The teacher went on to become Science advisor
(เดอะ ที๊ชเช่อร เว็นท ออน ทู บีคัม ไซ๊แอ้นซ advisor)
ครูคนนั้นต่อมากลายเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์

That brings up the basic Science of global warming.
(แดท บริง อั๊พ เดอะ เบซอิค ไซ๊แอ้นซ อ็อฝ กโลบแอ็ล วอมมิง)
นั่นก็คือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของภาวะโลกร้อน

with Science roundtables and the like.
(วิธ ไซ๊แอ้นซ roundtables แซน เดอะ ไล๊ค)
กับบรรดาอัศวินโต๊ะกลมทางวิทยาศาสตร์

The Science textbooks have had to be rewritten
(เดอะ ไซ๊แอ้นซ textbooks แฮ็ฝ แฮ็ด ทู บี rewritten)
ตำราวิทยาศาสตร์จะต้องถูกเขียนใหม่

it’s a form of Science fraud by them.
(อิทซ ซา ฟอร์ม อ็อฝ ไซ๊แอ้นซ ฟร๊อด บาย เด็ม)
มันก็คือการฉ้อฉลทางวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งนั่นเอง

Once again, at the Science lab during midnight…
(วั๊นซ อะเกน , แอ็ท เดอะ ไซ๊แอ้นซ แหล๊บ ดิ๊วริ่ง มิดไนท์)
อีกครั้งหนึ่ง ประมาณเที่ยงคืนในห้องทดลองวิทยาศาสตร์

I thought you were a Science major? Political science.
(ไอ ธอท ยู เวอ อะ ไซ๊แอ้นซ เม๊เจ้อร์ โพลิทิ๊ค่อล ไซ๊แอ้นซ)
ฉันนึกว่าเธอเอกวิทย์

Well, magic’s just Science that we don’t understand yet.
(เวลล , แม๊จิค จั๊สท ไซ๊แอ้นซ แดท วี ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด เย๊ท)
ไสยศาสตร์คือศาสตร์ ที่เรายังไม่เข้าใจ

Qrthur C. Clarke. Who wrote Science fiction.
(Qrthur ซี Clarke ฮู โรท ไซ๊แอ้นซ ฟิ๊คชั่น)
อาเธอร์ ซี คลาค บอก นั่นมันนักแต่งนิยายวิทยาศาสตร์นะ

A precursor to Science fact! In some cases, yeah.
(อะ พริเคอเซอะ ทู ไซ๊แอ้นซ แฟคท ! อิน ซัม เค๊ส , เย่)
เขาแต่งจากเค้าโครงความจริง มันก็แค่บางเรื่อง

Doctor of Science in immunology,
(ด๊อคเท่อร์ อ็อฝ ไซ๊แอ้นซ อิน immunology ,)
ปริญญาเอกสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา

Worked right here in the Science division.
(เวิ๊ร์ค ไร๊ท เฮียร อิน เดอะ ไซ๊แอ้นซ ดิฝีฉอัน)
ทำงานที่นี่ ในแผนกวิทยาศาสตร์