Simply แปลว่า

มีนาคม 13, 2018 [adv.] Adverb (คำวิเศษณ์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Simply แปลว่า

Simply
(Simply อ่านว่า ซีมพลิ)
Simply แปลว่า อย่างเรียบง่าย [adv.]

ตัวอย่างประโยค Simply ภาษาอังกฤษ

but I Simply cannot share your view.
(บัท ไอ ซีมพลิ แคนน็อท แฌ ยุร ฝยู)
แต่ผมก็ง่ายๆน่ะ ไม่สามารถแชร์ความคิดด้วยได้

He thought too Simply of it. [Perfect]
(ฮี ธอท ทู ซีมพลิ อ็อฝ อิท [ เพ๊อร์เฟ็คท ])
เค้าคิดว่ามันไม่น่าจะยาก [สมบูรณ์แบบ]

He thought too Simply of it.
(ฮี ธอท ทู ซีมพลิ อ็อฝ อิท)
เค้าคิดว่ามันไม่น่าจะยาก

…I would Simply shut my eyes while she serviced my manhood.
(ไอ วูด ซีมพลิ ฌัท มาย ไอ ฮไวล ชี เซอฝิซ มาย แมนฮุด)
ชั้นก็จะแค่หลับตาซะตอนที่เธอกำลังทำให้

Because I Simply get the job done.
(บิคอส ไอ ซีมพลิ เก็ท เดอะ จ๊อบ ดัน)
เพราะว่า ผมมักได้งานที่ดี

A corporation is Simply an artificial legal structure
(อะ คอร์โพเร๊ชั่น อีส ซีมพลิ แอน อาร์ทิฟิ๊เชี่ยล ลี๊กอล สทรั๊คเจ่อร)
บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น

Many times he would Simply forget who or where he was.
(เมนอิ ไทม์ ฮี เวิด ซีมพลิ ฟอร์เก๊ท ฮู ออ แวร์ ฮี วอส)
หลายครั้งเขาลืมสิ่งง่ายๆว่าเขาเป็นใคร อยู่ที่ไหน

Moe, I am Simply saying that it was on the counter this morning,
(โม , ไอ แอ็ม ซีมพลิ เซอิง แดท ดิธ วอส ออน เดอะ เค๊าเท่อร์ ดิส ม๊อร์นิ่ง ,)
โม ฉันแค่จะบอกว่า มันอยู่บนเคาน์เตอร์เมื่อเช้านี้เอง

You Simply rule from behind the scenes.
(ยู ซีมพลิ รูล ฟรอม บีฮายน์ เดอะ ซีน)
ฉากหลังง่ายกว่า

And they Simply activated him in Vegas.
(แอนด์ เด ซีมพลิ แอคทิเฝท ฮิม อิน ฝีกะ)
แล้วก็แค่สั่งการในเวกัส

Because these books Simply do not lend themselves to chirping and prancing.
(บิคอส ฑิส บุ๊ค ซีมพลิ ดู น็อท เล็นด เฑ็มเซลฝส ทู chirpings แอนด์ prancings)
เพราะหนังสือเล่มนี้จะไม่ยอมมีบทจ้อกแจ้กงานรื่นเริง

No, it would Simply ruin it.
(โน , อิท เวิด ซีมพลิ รูอิน หนิด)
อย่าเด็ดขาด มันจะทำลายตัวมันเอง

I’ve Simply gone off the color.
(แอฝ ซีมพลิ กอน ออฟฟ เดอะ คัลเออะ)
ฉันว่าพูดจบไปแล้วในเรื่องสี

I must conclude that you Simply seek to increase my love by suspense,
(ไอ มัสท์ คอนคลู้ด แดท ยู ซีมพลิ ซี๊ค ทู อิ๊นครีซ มาย ลัฝ บาย ซัซเพนซ ,)
ผมเลยคิดว่า คุณเพี่ยงแกล้งทำเป็นปฎิเสธ เพื่อให้ผมรักคุณมากขึ้น

I Simply couldn’t resist.
(ไอ ซีมพลิ คูดซึ่น รีซิ๊สท)
ฉันไม่อาจทนได้

I believe whatever doesn’t kill you Simply makes you..
(ไอ บีลี๊ฝ ฮว็อทเอฝเออะ ดัสอินท คิลล์ ยู ซีมพลิ เม้ค ยู)
ฉันเชื่อว่า อะไรก็ตามที่ฆ่าเราไม่ได้ มันทำให้เรา

That’s Simply just not true. I’m told that our man in our major crimes unit are close..
(แด้ท ซีมพลิ จั๊สท น็อท ทรู แอม โทลด แดท เอ๊า แมน อิน เอ๊า เม๊เจ้อร์ ไคร์ม ยูนิท อาร์ โคลส)
ไม่ครับไม่เป็นความจริงเลยครับ กองอาชญากรรมใกล้จับตัวเขาได้แล้ว

we Simply drop a giant ice cube into the ocean every now and then.
(วี ซีมพลิ ดรอพ อะ ไจ๊แอ้นท ไอ๊ซ์ คิ้วบํ อิ๊นทู ดิ โอ๊เชี่ยน เอ๊เฝอร์รี่ นาว แอนด์ เด็น)
เราแค่เอาก้อนน้ำแข็งยักษ์ ทิ้งลงไปในมหาสมุทรเป็นระยะๆ

That I’d Simply opened my eyes…
(แดท อาย ซีมพลิ โอ๊เพ่น มาย อาย)
ฉันนั้นลืมตาได้อย่างง่ายดาย…

You Simply betrayed us
(ยู ซีมพลิ บีเทรย์ อัซ)
เรื่องที่เธอหลอกพวกเราน่ะ

Kevin Flynn may have Simply run away.
(เคฝวิน Flynn เมย์ แฮ็ฝ ซีมพลิ รัน อะเวย์)
เคลวิน ฟลินน์อาจจะแอบหนีไป

Zeus has met a bot who Simply won’t back down!
(สยูซ แฮ็ส เม็ท ดา bot ฮู ซีมพลิ ว็อนท แบ็ค เดาน !)
ที่ซุสต้องเจอกับหุ่นหัวใจเหล็กที่ไม่รู้จักคำว่าถอยหรือยอมแพ้

you Simply move on to the next.
(ยู ซีมพลิ มู๊ฝ ออน ทู เดอะ เน๊กซท)
คุณก็ย้ายไปหาคนต่อไปนะครับ

Some infinities are Simply bigger than other infinities.
(ซัม infinities แซร์ ซีมพลิ บี๊กเกอร์ แฑ็น อ๊อเธ่อร์ infinities)
เลขอนันต์บางชุดก็ ใหญ่กว่าอีกชุด ตรงๆ

But that’s not possible. That is Simply not possible.
(บั๊ท แด้ท น็อท พ๊อซซิเบิ้ล แดท อีส ซีมพลิ น็อท พ๊อซซิเบิ้ล)
แต่มันเป็นไปไม่ได้ ไม่น่าเป็นไปได้เลย