Current แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Current แปลว่า

Current
(Current อ่านว่า เค๊อร์เร้นท)
Current แปลว่า ปัจจุบัน [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Current ภาษาอังกฤษ

Did he say it was his Current wife? “I’m sending flowers to my Current wife”?
(ดิด ฮี เซย์ อิท วอส ฮิส เค๊อร์เร้นท ไว๊ฟ ขาคู่Im เซนดิ้ง ฟล๊าวเว่อร์ ทู มาย เค๊อร์เร้นท wifeขาคู่)
เค้าบอกหรอไงว่านั่นคือเมือคนปัจจุบัน “ผมส่งดอกไม้ให้เมียคนปัจจุบันของผม”

in our Current debates
(อิน เอ๊า เค๊อร์เร้นท ดีเบท)
ในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบัน

So we’re going to say with the Current tonnage
(โซ เวีย โกอิ้ง ทู เซย์ วิธ เดอะ เค๊อร์เร้นท ทันนิจ)
เราก็เลยบอกว่า ปริมาณก๊าซที่เราปล่อยออกไปในปัจจุบัน

But the Current that day was so strong that…
(บั๊ท เดอะ เค๊อร์เร้นท แดท เดย์ วอส โซ สทรอง แดท)
แต่กระแสน้ำวันั้น แรงมาก

If you see only the Current situation, I’m guilty. But this is a trap…
(อิ๊ฟ ยู ซี โอ๊นลี่ เดอะ เค๊อร์เร้นท ซิ๊ทูเอชั่น , แอม กีลทิ บั๊ท ดิส ซิส ซา แถร๊บ)
ถ้า คุณมองเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันนี้เท่านั้น ฉันมีความผิด แต่นี้เป็นกับดัก

We can’t judge her with the Current laws!
(วี แค็นท จั๊ดจ เฮอ วิธ เดอะ เค๊อร์เร้นท ลอว์ !)
เราคงลงโทษเธอด้วยกฏหมายที่มีอยู่ไม่ได้

the world was dead, with tons of criminals that Current laws can’t punish!
(เดอะ เวิลด วอส เด้ด , วิธ ท็อง อ็อฝ ครีมอิแน็ล แดท เค๊อร์เร้นท ลอว์ แค็นท พันนิ๊ช !)
โลกจะแตก อาชญากรมีมากมายที่กฏหมายไม่สามารถลงโทษได้

we asked you to write down your Current bank balance,
(วี อาสคฺ ยู ทู ไร๊ท เดาน ยุร เค๊อร์เร้นท แบ๊งค บ๊าล่านซ์ ,)
ขอให้คุณเขียนจำนวนเงินในบัญชีลงไป

there’s an expectation of which will win based on their Current rating, right?
(แดร์ แอน เอคซเพ็คเทฌัน อ็อฝ วิช วิล วิน เบส ออน แดร์ เค๊อร์เร้นท เรทอิง , ไร๊ท)
จะมีความคาดหวังว่าใครจะชนะในโนวโน้มของคะแนนใช่ไหม?

Sir, I have visual confirmation of TS 129’s Current position.
(เซ่อร์ , ไอ แฮ็ฝ ฝีฉอวล คอนเฟอะเมฌัน อ็อฝ TS 129s เค๊อร์เร้นท โพซิ๊ชั่น)
ท่านครับ เราได้ภาพยืนยันตำแหน่ง ของ TS 129 แล้วครับ

Flashlight’s Current location is approaching Checkpoint Jason.
(แฟลชไลท์ เค๊อร์เร้นท โลเคฌัน อีส แอพโพซชิง Checkpoint เจสัน)
ตำแหน่งของแฟลชไลท์ กำลังเข้าใกล้เจสัน

Third round, the Current amount for the standing results of the 15th stage is,
(เทริ๊ด ราวนด , เดอะ เค๊อร์เร้นท อะเม๊าท ฟอร์ เดอะ ซแทนดิง รีซั้ลท อ็อฝ เดอะ 15th สเท๊จ อีส ,)
รอบที่สาม ผลการแข่งรอบที่ 15 คือ

We will now announce the Current standings for both countries.
(วี วิล นาว อะเน๊าซ เดอะ เค๊อร์เร้นท ซแทนดิง ฟอร์ โบทรฺ คันทีสฺ)
ตอนนี้เราต้องประกาศจุดยืนของทั้งสองประเทศ

and please cherish the Current happiness.
(แอนด์ พลีซ เชริฌ เดอะ เค๊อร์เร้นท แฮพพิเน็ซ)
และกรุณาทะนุถนอมความสุขในปัจจุบันด้วย

When I turn 45, I’ll quit my Current hospital work,
(เว็น นาย เทิร์น 45 , แอล ควิท มาย เค๊อร์เร้นท ฮ๊อสพิท่อล เวิ๊ร์ค ,)
เมื่อผม 45 ผมจะออกจากโรงพยาบาล ที่ผมทำงานอยู่ในปัจจุบัน

in the Current administration.
(อิน เดอะ เค๊อร์เร้นท แอดมินนิสเตเชิน)
ในรัฐบาลชุดปัจจุบัน

And so all those wind and ocean Current patterns
(แอนด์ โซ ออล โฑส วินด แอนด์ โอ๊เชี่ยน เค๊อร์เร้นท แพ๊ทเทอร์น)
เช่นเดียวกับแบบแผนของกระแสลมและกระแสน้ำ

But isn’t it interesting that the whole ocean Current system
(บั๊ท อีสซึ่น ดิธ อีนทเร็ซทิง แดท เดอะ โฮล โอ๊เชี่ยน เค๊อร์เร้นท ซิ๊สเท่ม)
แต่มันน่าสนใจตรงที่ระบบทั้งหมดของกระแสน้ำในมหาสมุทร

And then that pulls that Current back south.
(แอนด์ เด็น แดท พูลล แดท เค๊อร์เร้นท แบ็ค เซ๊าธ)
แล้วมันก็ดึงให้กระแสน้ำนั้นไหลกลับไปทางใต้

and his Current attitude towards us.
(แอนด์ ฮิส เค๊อร์เร้นท แอ๊ททิจูด ทูวอด อัซ)
และท่าทางที่เขาส่งมาให้เราตอนนี้

why did you choose your Current job?
(วาย ดิด ยู ชู๊ส ยุร เค๊อร์เร้นท จ๊อบ)
ทำไม? คุณถึงเลือกงานที่คุณทำอยู่ตอนนี้?

if they don’t have a Current diagnosis.
(อิ๊ฟ เด ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ เค๊อร์เร้นท ไดแอ็กโนซิซ)
ถ้าพวกเขาไม่มีการวินิจฉัย ตามแบบแผนปัจจุบัน

because they think people won’t continue to buy the Current one for a year,
(บิคอส เด ทริ๊งค พี๊เพิ่ล ว็อนท คอนทิ๊นิว ทู บาย เดอะ เค๊อร์เร้นท วัน ฟอร์ รา เยียร์ ,)
เพราะพวกเขาคิดว่า คนจะยังซื้อรถรุ่นเดิมอีกสักหนึ่งปี

we will maintain the Current level of care and concern.
(วี วิล เมนเทน เดอะ เค๊อร์เร้นท เล๊เฝ่ล อ็อฝ แคร์ แอนด์ คอนเซิร์น)
เราจะรักษาระดับของการดูแล และความห่วงใย

one being never put your Current girlfriend in a room
(วัน บีอิง เน๊เฝ่อร์ พุท ยุร เค๊อร์เร้นท เกลิลเฟรน อิน อะ รูม)
หนึ่งคืออย่าให้แฟนคนปัจจุบันอยู่ในห้อง