Contract แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Contract แปลว่า

Contract
(Contract อ่านว่า ค๊อนแทรคทํ)
Contract แปลว่า สัญญา [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Contract ภาษาอังกฤษ

The terms of the Contract clearly stipulate
(เดอะ เทิม อ็อฝ เดอะ คอนทแร็คท คเลียลิ ซทีพอิวเลท)
ข้อระบุในสัญญาำกำหนดเงื่อนไข เอาไว้ัชัดเจนแล้ว

His Contract is up, and at age 35…
(ฮิส ค๊อนแทรคทํ อีส อั๊พ , แอนด์ แอ็ท เอจ 35)
สัญญาก็หมดแล้ว อายุตอนนี้ก็ 35

So it looks like we can do L.A. in style. I landed a pretty big Contract yesterday.
(โซ อิท ลุ๊ค ไล๊ค วี แคน ดู แอล อะ อิน สไทล์ ไอ แลนด์ อะ พริ๊ทที่ บิ๊ก ค๊อนแทรคทํ เยซเทอะดิ)
ดูเหมือนเราจะสามารถไปแอล.เอ.ได้ ผมได้งานใหญ่มาเมื่อวานนี้

but I got a Contract with the mayor. Break it.
(บั๊ท ไอ ก็อท ดา ค๊อนแทรคทํ วิธ เดอะ เม๊เอ่อร์ เบร๊ค อิท)
คุณไม่ฉีกสัญญากับท่านนายก

You don’t break Contract with the mayor.
(ยู ด้อนท์ เบร๊ค ค๊อนแทรคทํ วิธ เดอะ เม๊เอ่อร์)
คุณไม่รู้อะไร ทำใมคุณไม่ทิ้งเขาล่ะ?

Now, I myself almost secured the Contract from Todd, but now he’s not talking.
(นาว , ไอ ไมเซลฟ อ๊อลโมสท เซ๊คเคียวร์ เดอะ ค๊อนแทรคทํ ฟรอม Todd , บั๊ท นาว อีส น็อท ทอคอิง)
ผมเองเกือบได้สัญญารักษาความปลอดภัยจากทอดด์ แต่ถึงตอนนี้ เขายังไม่ได้พูดอีก

Well, the Contract is proof of the deal to tear down Bolton Village.
(เวลล , เดอะ ค๊อนแทรคทํ อีส พรู๊พ อ็อฝ เดอะ ดีล ทู เทียร์ เดาน โบลธัน ฝิ๊ลเหลจ)
ดี,สัญญาจะพิสูจน์ข้อตกลง ในการทำลายหมู่บ้านโบลตัน

I had the Contract in my hand.
(ไอ แฮ็ด เดอะ ค๊อนแทรคทํ อิน มาย แฮนด์)
ผมมีสัญญาอยู่ในมือ

with a scanned copy of that Rochway Contract attached to it.
(วิธ อะ เค็นทดิส ค๊อพพี่ อ็อฝ แดท Rochway ค๊อนแทรคทํ แอทแท๊ช ทู อิท)
พร้อมสำเนาสแกนสัญญาของร๊อคเวย์แนบไปด้วย

This is a typical Contract with IBM and the Third Reich.
(ดิส ซิส ซา ทิ๊พิค่อล ค๊อนแทรคทํ วิธ IBM แอนด์ เดอะ เทริ๊ด ไรค)
นี่คือตัวอย่างสัญญาระหว่างไอบีเอ็มกับอาณาจักรไรช์ที่สาม

they will sign a Contract stating they won’t betray one another.
(เด วิล ซายน อะ ค๊อนแทรคทํ สเตดิง เด ว็อนท บีเทรย์ วัน อะน๊าเทร่อร์)
พวกคุณต้องเซ็นสัญญาห้ามทรยศคนอื่น

Because he had signed the Contract under another name,
(บิคอส ฮี แฮ็ด ซายน เดอะ ค๊อนแทรคทํ อั๊นเด้อร อะน๊าเทร่อร์ เนม ,)
เพราะเขาเซ็นสัญญาโดยใช้ชื่อคนอื่น

Mr. Yokoya, you were under the Contract to play in his stead,
(มีซเทอะ Yokoya , ยู เวอ อั๊นเด้อร เดอะ ค๊อนแทรคทํ ทู เพลย์ อิน ฮิส สเท้ด ,)
คุณโยโกยะ คุณได้สิทธิเล่นแทนเขา

You’ve signed this Contract because of which…
(ยู๊ฟ ซายน ดิส ค๊อนแทรคทํ บิคอส อ็อฝ วิช)
สัญญานี้จะทำให้…

after 7 days we will win the Contract and
(แอ๊ฟเท่อร เซฝเว่น เดย์ วี วิล วิน เดอะ ค๊อนแทรคทํ แอนด์)
7วันให้หลัง เราจะชนะสัญญาและ…

You’ve signed a Contract for seven days.
(ยู๊ฟ ซายน อะ ค๊อนแทรคทํ ฟอร์ เซเฝ่น เดย์)
ลูกเซ็นสัญญาไว้แค่ 7 วัน

You can’t do that. The Contract is still…
(ยู แค็นท ดู แดท เดอะ ค๊อนแทรคทํ อีส สทิลล)
ลูกทำแบบนั้นไม่ได้ ข้อสัญญายังคงมี…

And according to this Contract you have no right over Angel.
(แอนด์ แอ็คคอดดิง ทู ดิส ค๊อนแทรคทํ ยู แฮ็ฝ โน ไร๊ท โอ๊เฝ่อร แอ๊งเจล)
และข้อตกลงในสัญญานี้ คุณไม่มีสิทธิในตัวแองเจิ้ล

but I don’t think that’s severe enough for her Contract to be cancelled.
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แด้ท ซีเฝีย อีน๊าฟ ฟอร์ เฮอ ค๊อนแทรคทํ ทู บี cancelled)
แต่ฉันไม่คิดว่าจะต้องถึงขั้นยกเลิกสัญญาของเธอกันเลยนี่คะ

Is the firing of a Contract employee…
(อีส เดอะ ไฟเออะริง อ็อฝ อะ ค๊อนแทรคทํ เอ็มพลอยยี่)
สัญญาจ้างของพนักงาน

We’ve secured the Contract to supply coal to the canal landings.
(หวีบ เซ๊คเคียวร์ เดอะ ค๊อนแทรคทํ ทู ซั๊พพลาย โคล ทู เดอะ คะแนล แลนดิง)
เรา่ผ่านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างถ่านหินสำหรับวางขายในคลอง

but there’s an unwritten Contract between author and…
(บั๊ท แดร์ แอน อันวึดนึน ค๊อนแทรคทํ บีทะวีน อ๊อเธอร์ แอนด์)
แต่ สิ่งที่ไม่ได้เขียน สัญญาระหว่าง ผู้ประพันธ์ กับ…..

I heard it’s harder to Contract if you’re…
(ไอ เฮิด อิทซ อาณ์เดอ ทู ค๊อนแทรคทํ อิ๊ฟ ยัวร์)
ผมได้ยินมาว่ามันจะติดยากหากเป็น…

You can Contract HIV giving and receiving.
(ยู แคน ค๊อนแทรคทํ HIV กีฝวิง แอนด์ receivings)
คุณติดเชื้อHIVได้ทั้งรุกทั้งรับ

Did a bunch of Contract work for us in the past.
(ดิด อะ บันช อ็อฝ ค๊อนแทรคทํ เวิ๊ร์ค ฟอร์ อัซ ซิน เดอะ พาสท์)
เคยทำงานร่วมกับพวกเรา มาแล้วในอดีตหลายครั้ง