Admit แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Admit แปลว่า

Admit
(Admit อ่านว่า แอ๊ดมิท)
Admit แปลว่า ยอมรับ รับรู้ [vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Admit ภาษาอังกฤษ

But, yes, I will Admit there were times
(บัท , เย็ซ , ไอ วิล แอ็ดมีท แดร์ เวอ ไทม)
แต่ ใช่ ผมยอมรับว่ามันมีบางครั้ง

Fathers don’t like to Admit it when their daughters are capable of running their own lives.
(ฟาเฑอะ ด้อนท์ ไลค ทู แอ็ดมีท ดิธ ฮเว็น แด ดอเทอะ แซร์ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ รันนิง แด โอน ไลฝ)
พวกพ่อๆน่ะ ไม่ชอบที่จะยอมรับหรอกนะว่า ลูกสาวสามารถจัดแจงชีวิตของตัวเองได้

The food investigator refuses to Admit it You have to eat it a bit burnt.
(เดอะ ฟูด อินเฝซทิเกเทอะ เรฟยุซ ทู แอ็ดมีท ดิธ ยู แฮ็ฝ ทู อีท ดิธ ดา บิท เบินท)
ผู้ตรวจสอบอาหารรับไม่ได้ นายต้องกินแบบไหม้นิดๆ

Hyung, it can’t be burnt! [The food investigator refuses to Admit it] You have to eat it a bit burnt.
(Hyung , อิท แค็นท บี เบินท ! [ เดอะ ฟูด อินเฝซทิเกเทอะ เรฟยุซ ทู แอ็ดมีท ดิธ ] ยู แฮ็ฝ ทู อีท ดิธ ดา บิท เบินท)
พี่ มันไหม้ไม่ได้นะ นายต้องกินแบบไหม้นิดๆ

The food investigator refuses to Admit it Hyung, it can’t be burnt!
(เดอะ ฟูด อินเฝซทิเกเทอะ เรฟยุซ ทู แอ็ดมีท ดิธ Hyung , อิท แค็นท บี เบินท !)
ผู้ตรวจสอบอาหารรับไม่ได้ พี่ มันไหม้ไม่ได้นะ!

Family Admit their first impressions…
(แฟมอิลิ แอ็ดมีท แด เฟิซท อิมพเรฌอัน)
แฟมิลี่ยอมรับความประทับใจแรกนั้น

It was before we were together. It’s.. You can Admit it.
(อิท วอส บีฟอร์ วี เวอ ทูเก๊ทเธ่อร์ อิทซ ยู แคน แอ๊ดมิท ดิธ)
มันก่อนที่เราจะอยู่ด้วยกัน มันก็…คุณรับได้นี่

But I just wanna know. Okay? Be a man and Admit the truth.
(บั๊ท ไอ จั๊สท วอนนา โนว์ โอเค บี อะ แมน แอนด์ แอ๊ดมิท เดอะ ทรู๊ธ)
แต่ฉันอยากจะรู้ โอเค? แมนๆ และพูดความจริง

when no one would Admit something was happening.”
(เว็น โน วัน เวิด แอ๊ดมิท ซัมติง วอส แฮพเพะนิง ขาคู่)
ไอ้ลูกหมา

and that we Admit that there are cracks
(แอนด์ แดท วี แอ๊ดมิท แดท แดร์ อาร์ แคร๊ค)
เราต้องยอมรับว่า มันมีรอยแตก

Do you mean that you Admit you’re the Second Kira?
(ดู ยู มีน แดท ยู แอ๊ดมิท ยัวร์ เดอะ เซ๊คคั่น Kira)
คุณยอมรับว่าเป็นคิระที่2แล้วใช่ไหม

Do you Admit the relationship between Yagmai Light?
(ดู ยู แอ๊ดมิท เดอะ ริเลฌันฌิพ บีทะวีน Yagmai ไล๊ท)
คุณยอมรับว่าคุณมีความสัมพันธ์กับไลท์ใช่ไหม

It’s time you Admit that you’re Kira
(อิทซ ไทม์ ยู แอ๊ดมิท แดท ยัวร์ Kira)
มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะยอมรับว่าคุณคือ คิระ

I knew something was wrong with her. She just wouldn’t Admit it.
(ไอ นยู ซัมติง วอส รอง วิธ เฮอ ชี จั๊สท วูดดึ่น แอ๊ดมิท ดิธ)
ผมได้รู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติกับเธอ แต่เธอไม่ยอมรับมัน

Hey, I Admit it.
(เฮ , ไอ แอ๊ดมิท ดิธ)
เฮ้ ยอมแล้ว

I got to Admit something.
(ไอ ก็อท ทู แอ๊ดมิท ซัมติง)
ฉันต้องสารภาพบางอย่าง

Oh, but Lizzie would never Admit that she’s plain.
(โอ , บั๊ท ลีสสิ เวิด เน๊เฝ่อร์ แอ๊ดมิท แดท ชี เพลน)
โอ้ แต่ลิซซี่ จะไม่ยอมรับหรอกว่า เพื่อนเป็นคนจืดๆ

Only a truly confident man would Admit that.
(โอ๊นลี่ อะ ทรูลิ คอนฟิเด็นท แมน เวิด แอ๊ดมิท แดท)
ต้องเป็นชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ถึงยอมรับ

And I Admit I was wrong.
(แอนด์ ดาย แอ๊ดมิท ไอ วอส รอง)
และฉันยอมรับว่า ฉันทำผิด

Your job sucks. Admit it.
(ยุร จ๊อบ ซัค แอ๊ดมิท ดิธ)
งานแกห่วย ยอมรับเถอะ

that I had to… that I had to Admit to what I’d done.
(แดท ไอ แฮ็ด ทู แดท ไอ แฮ็ด ทู แอ๊ดมิท ทู ว๊อท อาย ดัน)
ฉันต้อง..ฉันต้องยอมรับกับสิ่งที่ฉันได้ทำลงไป

I’ll Admit to everything that I’ve done. My child…
(แอล แอ๊ดมิท ทู เอ๊วี่ติง แดท แอฝ ดัน มาย ชายลํดํ)
ผมจะยอมรับทุกสิ่งที่ผมได้ทำลงไป ลูกเอ๋ย

Finally you Admit your defeat
(ไฟแน็ลลิ ยู แอ๊ดมิท ยุร ดีฟี๊ท)
สุดท้ายแล้ว นายก็จะยอมรับความพ่ายแพ้

I Admit you’re capable. No problem.
(ไอ แอ๊ดมิท ยัวร์ แค๊พพะเบิ้ล โน โพร๊เบล่ม)
ฉันยอมรับว่านายทำได้ดี ไม่มีปัญหา

where her self respect would never allow her to Admit that to herself.
(แวร์ เฮอ เซลฟ์ เรสเพ๊คท เวิด เน๊เฝ่อร์ อะลาว เฮอ ทู แอ๊ดมิท แดท ทู เฮอเซลฟ)
ตัวของเธอเอง ก็ไม่ยอมรับมัน