Temperature แปลว่า

มีนาคม 12, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Temperature แปลว่า

Temperature
(Temperature อ่านว่า เท๊มเพอเรเจ้อร)
Temperature แปลว่า อุณหภูมิ [n.]

ตัวอย่างประโยค Temperature ภาษาอังกฤษ

After checking, the highest Temperature for today was 34 degrees. What a hot summer day..
(อาฟเทอะ เช็คติ้ง , เดอะ ฮายเอส เทมเพอะระเชอะ ฟอ ทุเด วอส 34 ดิกรี ฮว็อท ดา ฮ็อท ซัมเมอะ เด)
ทำไมวันนี้ถึงร้อนขนาดนี้…หลังจากตรวจสอบ, พบว่าวันนี้อุณหภูมิสูงถึง 34 องศา

I sent Satnam the Temperature readings.
(ไอ เซ็นท Satnam เดอะ เทมเพอะระเชอะ รีดอิง)
ฉันส่งผลวัดอุณหภูมิให้ซัตนัมไปน่ะ

The Temperature of the subterranean crust,
(เดอะ เทมเพอะระเชอะ อ็อฝ เดอะ ซับเทอะเรเนียน ครัซท ,)
อุณหภูมิลึกลงไปใต้เปลือกโลก

Okay, check the Temperature of the pool. Go! Hurry!
(โอเค , เช็ค เดอะ เทมเพอะระเชอะ อ็อฝ เดอะ พูล โก ! เฮอริ !)
โอเค วัดอุณหภูมิของสระเร็วเข้า

the Temperature of a bath,
(เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร อ็อฝ อะ บ๊าทร ,)
อุณหภูมิของน้ำที่ใช้อาบ

Internal shots, Temperature spikes.
(อินเท๊อร์นอล ฌ็อท , เท๊มเพอเรเจ้อร ซไพค)
ช่วงล่าง เหมือนมีอุณหภูมิแปรปรวน

Altitude, humidity, Temperature accounted for.
(อั๊ลทิจูด , ฮิวมีดอิทิ , เท๊มเพอเรเจ้อร แอ๊คเค้าท ฟอร์)
ความสูง ความชื้น อุณหภูมิ ถูกคำนวนเสร็จแล้ว

Grayer has a Temperature of 104
(Grayer แฮ็ส ซา เท๊มเพอเรเจ้อร อ็อฝ 104)
เกรเยอร์ไข้ขึ้นสูงมากตั้ง 104

And that’s a good thing because it keeps the Temperature of the Earth
(แอนด์ แด้ท ซา กู๊ด ทริง บิคอส อิท คี๊พ เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร อ็อฝ ดิ เอิร์ทร)
และนั่นเป็นสิ่งดีเพราะมันรักษาอุณหภูมิของโลก

and tell you what the Temperature was
(แอนด์ เทลล ยู ว๊อท เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร วอส)
และบอกได้ว่ามีอุณหภูมิเท่าใด

Here’s what the Temperature has been on our Earth.
(เฮียร ว๊อท เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร แฮ็ส บีน ออน เอ๊า เอิร์ทร)
นี่คืออุณหภูมิที่เคยเป็นมาบนโลกของเรา

When there is more carbon dioxide, the Temperature gets warmer
(เว็น แดร์ อีส โม ค๊าร์บ้อน ไดออคไซด , เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร เก็ท วามเมอร์)
เมื่อมีคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น อุณหภูมิก็จะอบอุ่นขึ้น

again, if on the Temperature side,
(อะเกน , อิ๊ฟ ออน เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร ไซด์ ,)
อีกครั้ง ในด้านของอุณหภูมิ

but the same year the Temperature there went
(บั๊ท เดอะ เซม เยียร์ เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร แดร์ เว็นท)
แต่ในปีเดียวกัน อุณหภูมิที่นั่นขึ้นไป

and number of consecutive days with a 100 degree Temperature or more.
(แอนด์ นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ คอนเซ๊คคิวถีฟ เดย์ วิธ อะ 100 ดีกรี เท๊มเพอเรเจ้อร ออ โม)
และจำนวนวันต่อเนื่องกันที่มีอุณหภูมิ เท่ากับ 100 องศาหรือมากกว่า

So the Temperature increases are taking place all over the world,
(โซ เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร อิ๊นครีซ แซร์ เทคอิง เพลส ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เวิลด ,)
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิกำลังเกิดขึ้นไปทั่วโลก

This is the natural range of variability for Temperature in the oceans.
(ดิส ซิส เดอะ แนชแร็ล เร๊นจ อ็อฝ แฝริอะบีลอิทิ ฟอร์ เท๊มเพอเรเจ้อร อิน ดิ โอ๊เชี่ยน)
นี่คือช่วงการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ของอุณหภูมิของมหาสมุทร

that long ago predicted this range of Temperature increase.
(แดท ลอง อะโก พรีดิ๊คท ดิส เร๊นจ อ็อฝ เท๊มเพอเรเจ้อร อิ๊นครีซ)
ซึ่งเคยพยากรณ์ไว้นานมาแล้วว่า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในช่วงระดับแบบนี้

As the water Temperature increases,
(แอส เดอะ ว๊อเท่อร เท๊มเพอเรเจ้อร อิ๊นครีซ ,)
เมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น

On a worldwide basis, the annual average Temperature is
(ออน อะ เวิรดวาย เบ๊สิส , ดิ แอนยวล แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เท๊มเพอเรเจ้อร อีส)
โดยพื้นฐาน อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของโลก

It’ll just sit there, even as the Temperature continues to go up and up.
(อิว จั๊สท ซิท แดร์ , อี๊เฝ่น แอส เดอะ เท๊มเพอเรเจ้อร คอนทิ๊นิว ทู โก อั๊พ แอนด์ อั๊พ)
มันจะนิ่งอยู่อย่างนั้น แม้ว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ