Slowly แปลว่า

มีนาคม 12, 2018 [adv.] Adverb (คำวิเศษณ์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Slowly แปลว่า

Slowly
(Slowly อ่านว่า ซโลลิ)
Slowly แปลว่า อย่างช้า [adv.]

ตัวอย่างประโยค Slowly ภาษาอังกฤษ

Hyori Slowly capturing the emotion…
(Hyori ซโลลิ capturings ดิ อิโมฌัน)
ฮโยริกำลังทำอารมณ์อย่างช้าๆ…

Shiyeon Slowly getting more scared after putting on the equipment Since putting it on, huh?
(Shiyeon ซโลลิ เกดดดิ้ง โม ซคา อาฟเทอะ พูทดิง ออน ดิ อิควีพเม็นท ซินซ พูทดิง อิท ออน , ฮู)
ชียอน เริ่มกลัวอย่างช้าๆ หลังจากจัดวางอุปกรณ์ ตั้งแต่ส่วมใส่มัน, ฮ่ะ?

Shiyeon Slowly getting more scared after putting on the equipment
(Shiyeon ซโลลิ เกดดดิ้ง โม ซคา อาฟเทอะ พูทดิง ออน ดิ อิควีพเม็นท)
ชียอน เริ่มกลัวอย่างช้าๆ หลังจากจัดวางอุปกรณ์

Seriously, right when I put it on… [Shiyeon Slowly getting more scared after putting on the equipment]
(ซีเรียซลิ , ไรท ฮเว็น นาย พัท ดิธ ออน [ Shiyeon ซโลลิ เกดดดิ้ง โม ซคา อาฟเทอะ พูทดิง ออน ดิ อิควีพเม็นท ])
อย่างจริงจัง, ทันทีที่ฉันส่วมใส่มัน… [ชียอน เริ่มกลัวอย่างช้าๆ หลังจากจัดวางอุปกรณ์]

His voice Slowly becoming more quiet~ How is it different? Does my voice sound shaky to you?
(ฮิส ฝอยซ ซโลลิ บิคัมอิง โม quiet~ เฮา อีส ซิท ดีฟเฟอะเร็นท โด มาย ฝอยซ เซานด เฌคอิ ทู ยู)
เสียงของเขาค่อย ๆ เงียบลง~ มันต่างกันยังไง? นายไม่ได้ยินเสียงที่สั่้นของฉันเหรอ?

A lot. It also sounds a bit humbled. [His voice Slowly becoming more quiet~]
(อะ ล็อท ดิธ ออลโซ เซานด ซา บิท ฮั๊มเบิ้ล [ ฮิส ฝอยซ ซโลลิ บิคัมอิง โม quiet~ ])
มากเลย. และมันฟังเหมือนนอบน้อมเล็กน้อย. [เสียงของเขาค่อย ๆ เงียบลง~]

Sung Hoon Slowly revealing his superhuman strength
(ซัง Hoon ซโลลิ revealings ฮิส ซยูเพอะฮยูแม็น ซทเร็งธ)
ซังฮุนค่อยๆเผยความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ของเขา

Their fate Slowly coming forward
(แด เฟท ซโลลิ คัมอิง ฟอเวิด)
แต่แล้วโชคชะตาของพวกเขากำลังมาทีละนิด

Your manners are Slowly disappearing in the end
(ยุร แมนเนอะ แซร์ ซโลลิ ดิสเพียริง อิน ดิ เอ็นด)
มาราทของคุณค่อยๆหายไปในที่สุด

The juice slowly, Slowly dripping. This should have some marks added.
(เดอะ จูซ ซโลลิ , ซโลลิ ดรีพพิง ดีซ ฌูด แฮ็ฝ ซัม ม๊าร์ค แอ็ด)
น้ำผลไม้ค่อยๆ ไหลลงอย่างช้าๆ. นี่ควรให้คะแนนมากขึ้น

The heat and excitment over there is Slowly moving over here.
(เดอะ ฮีท แอ็นด excitment โอเฝอะ แดร์ อีส ซโลลิ มูฝอิง โอเฝอะ เฮียร)
ความตื่นเต้นและความระทึกใจกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆ

And it’s just too hard to watch it all Slowly fade away
(แอนด์ อิทซ จั๊สท ทู ฮาร์ด ทู ว๊อทช อิท ดอร์ ซโลลิ เฟด อะเวย์)
และมันยากนะที่จะคอยดู สิ่งเหล่านี้ ค่อยๆลอยหายไป

Do it Slowly and with patience. Got it.
(ดู อิท ซโลลิ แอนด์ วิธ เพเฌ็นซ ก็อท ดิธ)
ทำอย่างช้าๆและเยือกเย็น เข้าใจนะ

We’ll stick together first and then Slowly spread out.
(เวลล สทิ๊ค ทูเก๊ทเธ่อร์ เฟิร์สท แอนด์ เด็น ซโลลิ สเพร๊ด เอ๊าท)
เริ่มแรกพวกเราจะต้องเกาะกันเป็นกลุ่มกัน แล้วจากนั้นค่อยๆ แยกออกจากกันนะ

that is Slowly brought to a boil,
(แดท อีส ซโลลิ บรอท ทู อะ บอยลฺ ,)
ที่ค่อยๆต้มจนเดือด

That’s why I’m working as Slowly as I can.
(แด้ท วาย แอม เวิคกิง แอส ซโลลิ แอส ซาย แคน)
นั่นแหละ เหตุผล ที่ผมทำมันให้ช้าสุดเท่าที่จะทำได้

Breathe in and, when you’re ready, breathe out and Slowly squeeze the trigger.
(บรีฑ อิน แอนด์ , เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ , บรีฑ เอ๊าท แอนด์ ซโลลิ สควี๊ซ เดอะ ทริ๊กเก้อร์)
หายใจเข้า และ ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ หายใจออก แล้วค่อยๆ ลั่นไก

Moving Slowly towards the Endurance.
(มูฝอิง ซโลลิ ทูวอด ดิ เอ็นดยูแร็นซ)
ค่อยๆ เคลื่อนเข้าหาเอ็นดูแรนซ์

But I’m reading it Slowly now.
(บั๊ท แอม รีดอิง อิท ซโลลิ นาว)
แต่ตอนนี้ฉันอ่านมันอย่างช้าๆ

that it would Slowly fade out It definitely wasn’t a slow fade
(แดท ดิธ เวิด ซโลลิ เฟด เอ๊าท ดิธ เดฟอินิทลิ วอสซึ้น ดา สโลว์ เฟด)
ว่ามันจะค่อยห่างๆ กันไป แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น