Federal แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Federal แปลว่า

Federal
(Federal อ่านว่า เฟ๊ดเดอร่อล)
Federal แปลว่า สหพันธรัฐ [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Federal ภาษาอังกฤษ

The trial started today at the Federal courthouse
(เดอะ ไทรแอ็ล ซทาท ทุเด แอ็ท เดอะ เฟดเออะแร็ล courthouse)
การไต่สวนเริ่มต้นในวันนี้ ภายในศาลสหพันธรัฐ

But if you gave me a week back in the Federal Courthouse library…
(บัท อิฟ ยู เกฝ มี อะ วีค แบ็ค อิน เดอะ เฟดเออะแร็ล Courthouse ไลบเรริ)
ถ้านายให้เวลาเพิ่มสักอาทิตย์ ไปที่ห้องสมุดศาลสูงสหพันธรัฐ…

going to the Federal Courthouse library?
(โกอิ้ง ทู เดอะ เฟดเออะแร็ล Courthouse ไลบเรริ)
เรื่องการไปห้องสมุดศาลสูงสหพันธรัฐได้มั้ย?

The Federal Bureau of Investigation…
(เดอะ เฟดเออะแร็ล บยูโร อ็อฝ อินเฝซทิเกฌัน)
ตอนนี้สำนักนักงานสืบสวน สอบสวนกลาง

This scene’s part of a Federal investigation…
(ดีซ ซีน พาท อ็อฝ อะ เฟดเออะแร็ล อินเฝซทิเกฌัน)
คดีนี้เป็นการสืบสวนของเอฟบีไอ

Nothing, okay? Can we not turn everything a Federal case here? okay..
(นัธอิง , โอเค แคน วี น็อท เทิร์น เอ๊วี่ติง อะ เฟ๊ดเดอร่อล เค๊ส เฮียร โอเค)
ไม่อะไร เข้าใจใหมค่ะ? เพียงแค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้น?

Alright? Two more Federal agents tonight.
(ออลไร๊ท ทู โม เฟ๊ดเดอร่อล เอเจ้นท ทูไน๊ท)
คืนนี้มี FBI เพิ่ม 2 คน

I’m Federal agent Richie DiMaso.
(แอม เฟ๊ดเดอร่อล เอเจ้นท ริชชี่ DiMaso)
ผมเจ้าหน้าที่ ดิมาโซ

who got large Federal subsidies of land.
(ฮู ก็อท ลาร์จ เฟ๊ดเดอร่อล subsidies อ็อฝ แลนด์)
ซึ่งได้ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมากมาย

Exxon pled guilty in connection to Federal criminal charges
(Exxon pled กีลทิ อิน ค็อนเนคฌัน ทู เฟ๊ดเดอร่อล ครีมอิแน็ล ชาร์จ)
เอ็กซอนมีความผิดในคดีอาญาระดับชาติ

was guilty of defrauding the Federal government
(วอส กีลทิ อ็อฝ defraudings เดอะ เฟ๊ดเดอร่อล กัฝเอินเม็นท)
ในข้อหาหลอกลวงรัฐบาลสหรัฐฯ

They had to get the Federal regulators convinced
(เด แฮ็ด ทู เก็ท เดอะ เฟ๊ดเดอร่อล เรกอิวเลเทอะ คอนฝิ๊นซํ)
บรรษัทต้องทำให้หน่วยงานรัฐบาลเชื่อว่า

The Federal government basically rubber stamped it
(เดอะ เฟ๊ดเดอร่อล กัฝเอินเม็นท เบซซิคอลลี่ รั๊บเบ่อร์ สแทมพ์ ดิท)
รัฐบาลกลางทำตัวเป็นตรายางรับรองมันง่าย ๆ

I said I will go to the Federal Communications Commissions
(ไอ เซ็ด ดาย วิล โก ทู เดอะ เฟ๊ดเดอร่อล ค็อมยูนิเคฌัน คอมมิ๊ชชั่น)
ผมบอกว่า ถ้าอย่างนั้นผมจะไปหาคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลาง

where NYPD and Federal agents, as you now see,
(แวร์ NYPD แอนด์ เฟ๊ดเดอร่อล เอเจ้นท , แอส ยู นาว ซี ,)
ขณะนี้ตำรวจนิวยอร์คกับ FBI

When he goes to Connecticut, New York and California he’ll have violated Federal law.
(เว็น ฮี โกซ ทู Connecticut , นิว ยอค แอนด์ แคลิฟอร์เนีย เฮ็ลล แฮ็ฝ ไฝ๊โอเหลท เฟ๊ดเดอร่อล ลอว์)
เมื่อเขาไปถึง คอนเน็ตติเคท, นิวยอร์ค และแคลิฟอร์เนีย เขาจะละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง

Let’s take the considerable resources at our disposal and sue him in a Federal court.
(เล็ท เท้ค เดอะ ค็อนซีดเออะริท รีซ๊อซ แอ็ท เอ๊า ดิซโพสแอ็ล แอนด์ ซู ฮิม อิน อะ เฟ๊ดเดอร่อล คอร์ท)
ขอให้นายเข้าใจกับสถานการณ์ถ้าจะฟ้องเขากับศาลรัฐบาล

Hey. You touch me, that’s a Federal offense.
(เฮ ยู ทั๊ช มี , แด้ท ซา เฟ๊ดเดอร่อล อ็อฟเฟนซ)
เฮ้ แตะต้องชั้น ผิดกฏหมายนะ

is being pursued by thousands of State and Federal law enforcement personnel
(อีส บีอิง เพอร์ซู บาย เธ๊าซั่นด อ็อฝ สเทท แอนด์ เฟ๊ดเดอร่อล ลอว์ เอ็นโฟซเม็นท เพอซเนล)
กำลังถูกไล่ล่าจากทุกองค์กรของรัฐ

I mean, we work for the Federal government.
(ไอ มีน , วี เวิ๊ร์ค ฟอร์ เดอะ เฟ๊ดเดอร่อล กัฝเอินเม็นท)
ผมหมายถึง เราทำงานให้รัฐบาล

as Federal soldiers for Alabama, and they live within our borders.
(แอส เฟ๊ดเดอร่อล โซ๊ลเจ้อร์ ฟอร์ อลาบามา , แอนด์ เด ไล้ฝ วิธอิน เอ๊า บ๊อร์เด้อรฺ)
ในฐานะทหารสหพันธรัฐแห่งอลาบาม่า และเขาอาศัยอยู่ในดินแดนของเรา

I represent the office of the Federal Comptroller.
(ไอ รีเพรสเซ่นท ดิ อ๊อฟฟิซ อ็อฝ เดอะ เฟ๊ดเดอร่อล ค็อมทโรลเลอะ)
ผมเป็นตัวแทนกรมบัญชีกลาง

I I don’t like those Federal agents around the house
(ไอ ไอ ด้อนท์ ไล๊ค โฑส เฟ๊ดเดอร่อล เอเจ้นท อะราวนฺดฺ เดอะ เฮ้าส)
ฉันไม่ชอบให้เจ้าหน้าที่เอฟบีไอเข้ามา

who could impersonate Federal agents.
(ฮู เคิด อิมเพอซะเนท เฟ๊ดเดอร่อล เอเจ้นท)
ที่สามารถปลอมตัวเป็นพนักงานของรัฐ

It’s an old Federal textbook. We’ve replaced them with the corrected versions.
(อิทซ แอน โอลด์ เฟ๊ดเดอร่อล textbook หวีบ รีเพลส เด็ม วิธ เดอะ คอรเร็คทํ เฝ๊อร์ชั่น)
มันเป็นหลักสูตรเก่า เราเปลี่ยนให้มันเป็นฉบับแก้ไข