Large แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Large แปลว่า

Large
(Large อ่านว่า ลาร์จ)
Large แปลว่า ใหญ่โต [adj.]

ตัวอย่างประโยค Large ภาษาอังกฤษ

Well, I believe it’s a Large hotel
(เว็ล , ไอ บิลีฝ อิทซ ซา ลาจ โฮเทล)
ครับ ผมเชื่อว่ามันจะเป็นโรงแรมที่กว้างใหญ่

And the President will be on the Large monitor.
(แอ็นด เดอะ พเรสอิเด็นท วิล บี ออน เดอะ ลาจ มอนอิเทอะ)
และภาพปธน.จะปรากฎ บนจอมอนิเตอร์ตัวใหญ่

Spreading out the Large sail
(สเพรดติง เอาท เดอะ ลาจ เซล)
กางใบเรือขนาดใหญ่

No ice skates fit his Large feet For that matter, Kim Sooro doesn’t have suitable ice skates
(โน ไอซ ซเคท ฟิท ฮิส ลาจ ฟีท ฟอ แดท แมทเทอะ , คิม Sooro ดัสอินท แฮ็ฝ suitable ไอซ ซเคท)
ไม่มีรองเท้าสเกตที่พอดีกับเท้าของคิมซูโรเลย แต่จริงๆ ฉันว่า คิมซูโรไม่เหมาะกับไอซ์สเก็ตมากกว่า

No ice skates fit his Large feet
(โน ไอซ ซเคท ฟิท ฮิส ลาจ ฟีท)
ไม่มีรองเท้าสเกตที่พอดีกับเท้าใหญ่ๆของซูโรเลย

But anyway, he has never skated before [No ice skates fit his Large feet]
(บัท เอนอิเว , ฮี แฮ็ส เนฝเออะ ซเคท บิโฟ [ โน ไอซ ซเคท ฟิท ฮิส ลาจ ฟีท ])
ยังไงก็ตาม เขาไม่เคยเล่นสเกตมาก่อนเลย

But compulsion on such a Large scale…
(บั๊ท ค็อมพัลฌัน ออน ซัช อะ ลาร์จ สเคล)
แต่การสะกดจิตจํานวนมากๆ…

who got Large federal subsidies of land.
(ฮู ก็อท ลาร์จ เฟ๊ดเดอร่อล subsidies อ็อฝ แลนด์)
ซึ่งได้ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมากมาย

to themselves to get Large and to get profitable.
(ทู เฑ็มเซลฝส ทู เก็ท ลาร์จ แอนด์ ทู เก็ท profitable)
นั่นคือต้องขยายใหญ่และมีกำไร

The milk is being drunk by a Large portion
(เดอะ มิลค์ อีส บีอิง ดรั๊งค บาย อะ ลาร์จ พ๊อร์ชั่น)
ชาวอเมริกันดื่มนมในปริมาณมาก

When applied to the Large corporation
(เว็น แอ๊พพลาย ทู เดอะ ลาร์จ คอร์โพเร๊ชั่น)
เมื่อนำมาใช้กับบรรษัทขนาดใหญ่

whether democracy is even possible with Large corporations
(ฮเวทเออะ ดีม๊อคเครซี่ อีส อี๊เฝ่น พ๊อซซิเบิ้ล วิธ ลาร์จ คอร์โพเร๊ชั่น)
สามารถอยู่ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ได้หรือไม่

they are the mainstay of Large numbers of
(เด อาร์ เดอะ mainstay อ็อฝ ลาร์จ นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ)
แต่เป็นหัวใจหลักของ

that are owned by Large corporate entities.
(แดท อาร์ โอว์น บาย ลาร์จ คอโพะริท entities)
ที่เป็นของบรรษัทยักษ์ใหญ่

thinks this place is a Large nuisance as it is. A baby…
(ทริ๊งค ดิส เพลส อีส ซา ลาร์จ นิ๊วแซนซ์ แอส ซิท อีส ซา เบ๊บี้)
แต่เขาคิดว่าที่นี่ก็รบกวนมากอยู่แล้ว..ถ้ามีเด็ก..

and they left me a Large inheritance
(แอนด์ เด เล๊ฟท มี อะ ลาร์จ อินเฮริแท็นซ)
และพวกเขาก็ทิ้งมรดกไว้ก้อนโต

Shot requires a Large caliber weapon.
(ฌ็อท รีไควร์ ซา ลาร์จ แค๊ลิเบ้อรํ เว๊พ่อน)
การยิงต้องใช้ลำกล้องที่ใหญ่

Do you think it a Large sum?
(ดู ยู ทริ๊งค อิท ดา ลาร์จ ซัม)
คุณพ่อคิดว่า ต้องเป็นเงินจำนวนมากหรือคะ

and four Large orders of fries?
(แอนด์ โฟ ลาร์จ อ๊อร์เด้อร์ อ็อฝ ฟายสฺ)
กับเฟรนช์ฟรายส์ 4 กล่องใหญ่นะ

My dick Large like the Chargers, the whole team
(มาย ดิก ลาร์จ ไล๊ค เดอะ ชาเจอะ , เดอะ โฮล ทีม)
จ้อนฉันใหญ่เหมือนทีมชาร์เกอร์ทั้งทีม

And receive a Large sum to compete
(แอนด์ รีซี๊ฝ อะ ลาร์จ ซัม ทู คอมพีท)
และได้รับเงินก้อนโตเพื่อแข่งขัน

such Large amount of medals
(ซัช ลาร์จ อะเม๊าท อ็อฝ เม๊ดอล)
ด้วยจำนวณเหรียญที่มากขนาดนั้น

Then give me one of those Large enough to ride.
(เด็น กี๊ฝ มี วัน อ็อฝ โฑส ลาร์จ อีน๊าฟ ทู ไรด์)
ขอตัวที่ใหญ่พอที่ข้าจะขี่ได้

Taken in Large enough quantities, eventually it would kill them.
(เทคเอ็น อิน ลาร์จ อีน๊าฟ quantities , อีเฝ๊นชวลลี่ อิท เวิด คิลล์ เด็ม)
กินในปริมาณที่มากพอ ในที่สุดมันจะฆ่าพวกเขา

This is a Large house for one person.
(ดิส ซิส ซา ลาร์จ เฮ้าส ฟอร์ วัน เพ๊อร์ซั่น)
บ้านนี่ใหญ่เกินไปสำหรับคนเดียวนะคะ