Legal แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Legal แปลว่า

Legal
(Legal อ่านว่า ลี๊กอล)
Legal แปลว่า ถูกกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมาย [adj.]

ตัวอย่างประโยค Legal ภาษาอังกฤษ

Well, have Legal call them again and get a release for it.
(เว็ล , แฮ็ฝ ลีแก็ล คอล เฑ็ม อะเกน แอ็นด เก็ท ดา รีลีซ ฟอ อิท)
งั้นให้ฝ่ายกฎหมายโทรไปอีกที แล้วทิ้งไปให้หมดเลย

Support some Legal programs and some art programs.
(ซั๊พผอร์ท ซัม ลี๊กอล พโรกแร็ม แซน ซัม อาร์ท พโรกแร็ม)
เพื่อโครงการสำหรับเด็กๆ

A couple of years ago, I heard Ingrisano got in some Legal trouble.
(อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เยียร์ อะโก , ไอ เฮิด Ingrisano ก็อท อิน ซัม ลี๊กอล ทรั๊บเบิ้ล)
ทุกๆวัน

Initially given a narrow Legal mandate
(อินีฌแอ็ลลิ กีฝเอ็น อะ แน๊โร่ว ลี๊กอล แม๊นเดท)
ในยุคเริ่มต้น บรรษัทได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายที่จำกัดมาก

growing sustained Legal returns
(กโรอิง ซัสเทน ลี๊กอล รีเทิร์น)
เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน

it is under the law a Legal person.
(อิท อีส อั๊นเด้อร เดอะ ลอว์ อะ ลี๊กอล เพ๊อร์ซั่น)
มันอยู่ภายใต้กฎหมาย เป็นนิติบุคคล

Imperial Steel Incorporated has many of the Legal rights
(อิมพี๊เรี่ยล สทีล อินค๊อร์โพเรท แฮ็ส เมนอิ อ็อฝ เดอะ ลี๊กอล ไร๊ท)
บริษัทอิมพีเรียลสตีลจำกัดมีสิทธิตามกฎหมาย

along with thousands of other Legal persons
(อะลอง วิธ เธ๊าซั่นด อ็อฝ อ๊อเธ่อร์ ลี๊กอล เพ๊อร์ซั่น)
เช่นเดียวกับนิติบุคคลอื่น ๆ อีกหลายพันบุคคล

Having acquired the Legal rights and protections of a person
(แฮฝวิ่ง แอ๊คไควร์ เดอะ ลี๊กอล ไร๊ท แซน พโระเทคฌัน อ็อฝ อะ เพ๊อร์ซั่น)
เมื่อมีสิทธิตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองในฐานะบุคคลแล้ว

through a series of Legal decisions
(ทรู อะ ซีรี อ็อฝ ลี๊กอล ดีซิ๊ชั่น)
คำวินิจฉัยทางกฎหมายจำนวนหนึ่ง

And if we look at a corporation as a Legal person
(แอนด์ อิ๊ฟ วี ลุ๊ค แกท อะ คอร์โพเร๊ชั่น แอส ซา ลี๊กอล เพ๊อร์ซั่น)
ถ้าเรามองว่าบรรษัทเป็นบุคคลตามกฎหมาย

A corporation is simply an artificial Legal structure
(อะ คอร์โพเร๊ชั่น อีส ซีมพลิ แอน อาร์ทิฟิ๊เชี่ยล ลี๊กอล สทรั๊คเจ่อร)
บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น

of the Legal form that created this beast
(อ็อฝ เดอะ ลี๊กอล ฟอร์ม แดท คริเอท ดิส บี๊สท)
ของรูปแบบทางกฎหมายที่สร้างสัตว์ร้ายตัวนี้ขึ้นมา

The letter says we could face Legal action.
(เดอะ เล็ทเท่อร์ เซย์ วี เคิด เฟซ ลี๊กอล แอคฌัน)
จดหมายบอกว่าเราต้องดำเนินการตามกฎหมาย

No, it says I could face Legal action
(โน , อิท เซย์ ซาย เคิด เฟซ ลี๊กอล แอคฌัน)
ไม่ใช่ มันบอกว่าฉันต้องถูกดำเนินการตามกฏหมาย

I went to a 3 L at Student Legal Services and he told me to write them back.
(ไอ เว็นท ทู อะ ที แอล แอ็ท ซทยูเด็นท ลี๊กอล เซ๊อร์ฝิซ แซน ฮี โทลด มี ทู ไร๊ท เด็ม แบ็ค)
ฉันไปที่ 3 L ที่นักเรียนบริหารกฏหมาย และเขาบอกฉันว่าให้เขียนตอบกลับไป

So I have a Legal obligation to say no.
(โซ ไอ แฮ็ฝ อะ ลี๊กอล ออบลิเกฌัน ทู เซย์ โน)
ดังนั้นผมจึงมีสิทธิ์ตามกฏหมายที่จะพูดว่าไม่มี

We were about to have all the Legal weed we wanted.
(วี เวอ อะเบ๊าท ทู แฮ็ฝ ออล เดอะ ลี๊กอล วี วี ว้อนท)
เราจะไปในที่ที่กัญชาถูกกฎหมาย อย่างที่เราต้องการ

There were Legal limits to his whims and diatribes. such as Habeas Corpus.
(แดร์ เวอ ลี๊กอล ลิ๊หมิท ทู ฮิส ฮวิม แซน ไดอัทไรบ ซัช แอส Habeas Corpus)
มีข้อจำกัดของกฏหมายกับความคิด และข้อเขียนของเขา อย่างเช่น หมายศาล

If you’re pressing charges. I have the right to Legal advice.
(อิ๊ฟ ยัวร์ พเรซซิง ชาร์จ ซาย แฮ็ฝ เดอะ ไร๊ท ทู ลี๊กอล แอดไฝ๊ซ์)
ถ้าคุณกล่าวหา ผมก็มีสิทธิ์รับคำแนะนำ

For her Legal counsel, you’re not helping her case.
(ฟอร์ เฮอ ลี๊กอล เคี้าเซล , ยัวร์ น็อท เฮลพิง เฮอ เค๊ส)
คำแนะนำทางกฏหมายสำหรับเธอคือ นายไม่ได้ช่วยเรื่องคดีให้เธอเลย

You here to collect your Legal fees?
(ยู เฮียร ทู คอลเล๊คท ยุร ลี๊กอล ฟี)
คุณมาที่นี่เพื่อเรียกเก็บค่าปรึกษา ทางกฏหมายหรือ

and yet…his Legal team…
(แอนด์ เย๊ท ฮิส ลี๊กอล ทีม)
และทีมทนายของเขา

that you have all the proper Legal documents
(แดท ยู แฮ็ฝ ออล เดอะ พร๊อพเพ่อร์ ลี๊กอล ด๊อคคิวเม้นท)
ว่าคุณมีเอกสารทางกฏหมาย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน

We got something from the Legal papers
(วี ก็อท ซัมติง ฟรอม เดอะ ลี๊กอล เพ๊เพ่อร์)
เราได้บางอย่าง จากเอกสารทางกฏหมาย