Address แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Address แปลว่า

Address
(Address อ่านว่า แอ๊ดเดรส)
Address แปลว่า ที่อยู่ [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Address ภาษาอังกฤษ

So how do we want to Address the college protests?
(โซ เฮา ดู วี ว็อนท ทู แอ็ดเรซ เดอะ คอลเล็จ พโรเท็ซท)
ดังนั้น เราต้องการจะสื่อ ไปยังพี่น้องร่วมประท้วง

This will be the last time I Address you.
(ดีซ วิล บี เดอะ ลาซท ไทม ไอ แอ็ดเรซ ยู)
นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผม จะกล่าวสุนทรพจน์

Bianca, wait. Please do not Address me in public.
(Bianca , เวท พลีส ดู น็อท แอ็ดเรซ มี อิน พับลิค)
บิอังก้าทำอะไรนะ? เป็นอะไรไป? โมโหที่หนูมีอิทธิพลกับน้องหรอ?

Anyway, I got a home Address for Todd
(เอนอิเว , ไอ ก็อท ดา โฮม แอ๊ดเดรส ฟอร์ Todd)
อ้อ,ฉันได้บ้านที่อยู่ของทอดด์

Pretty choice Address for a cop. Even if he is commissioner.
(พริ๊ทที่ ช๊อยซํ แอ๊ดเดรส ฟอร์ รา ค็อพ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฮี อีส ค็อมมีฌอะเนอะ)
ที่อยู่หรูหราสำหรับตำรวจคนหนึ่ง หากเขาได้เป็นผู้บัญชาการ

know that wanted to certainly Address the environment
(โนว์ แดท ว้อนท ทู เซอทินลิ แอ๊ดเดรส ดิ เอ็นไฝรันเม็นท)
เราต้องสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม

with N G Os with governments to Address it.
(วิธ เอ็น จี โอเอส วิธ กัฝเอินเม็นท ทู แอ๊ดเดรส ซิท)
กับเอ็นจีโอ กับรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหา

There’s many many ways to Address issues
(แดร์ เมนอิ เมนอิ เวย์ ทู แอ๊ดเดรส อิ๊ชชู่)
มีวิธีการมากมายในการแก้ไขปัญหา

I found his Address and went to his home
(ไอ เฟานด ฮิส แอ๊ดเดรส แซน เว็นท ทู ฮิส โฮม)
ชั้นได้ที่อยู่ของเค้าเลยไปหาที่บ้าน

We found Wakita’s Address and tried to interview her
(วี เฟานด Wakitas แอ๊ดเดรส แซน ทไร ทู อิ๊นเทอร์ฝิว เฮอ)
ชั้นพบที่อยู่ของคุณวากิตะและพยายามจะสัมภาษน์เธอ

Very good. There’s his Address and information.
(เฝ๊รี่ กู๊ด แดร์ ฮิส แอ๊ดเดรส แซน อินเฟาะเมฌัน)
ได้ค่ะ นี่คือที่อยู่และข้อมูลของเขา

Suppose we’re given a computer with a 16 bit virtual Address and a page size of 256 bytes.
(ซั๊พโพ้ส เวีย กีฝเอ็น อะ ค็อมพยูทเออะ วิธ อะ 16 บิท เฝ๊อร์ช่วล แอ๊ดเดรส แซน อะ เพจ ไซ๊ซ อ็อฝ 256 bytes)
สมมติว่าเราให้คอมพิวเตอร์ที่มี 16บิท และมีที่อยู่และเว็บขนาด 256 ไบต์

The system uses one level page tables, which start at Address 0x400.
(เดอะ ซิ๊สเท่ม ยู๊ส วัน เล๊เฝ่ล เพจ เท๊เบิ้ล , วิช สท๊าร์ท แอ็ท แอ๊ดเดรส 0x400)
ระบบใช้หนึ่งหน้าเว็บ มีที่อยู่ที่ประมาณ 0x400

You must have a Harvard.edu Address to register.
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ อะ ฮาดหวาด edu แอ๊ดเดรส ทู รีจิ๊สเตอร์)
คุณจะต้องมีอีเมล Harvard.edu เพื่อลงทะเบียน

I can’t. Well, look here. Put your phone number and Address down there.
(ไอ แค็นท เวลล , ลุ๊ค เฮียร พุท ยุร โฟน นั๊มเบ้อร์ แอนด์ แอ๊ดเดรส เดาน แดร์)
ฉันไม่สามารถ ถ้างั้น, เอานี้. เขียนเบอร์โทรศัพท์ กับที่อยู่ตรงนี้นะ

But if I may, I will Address the two offences you have laid against me.
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย เมย์ , ไอ วิล แอ๊ดเดรส เดอะ ทู อ็อฟเฟนซ ยู แฮ็ฝ เลด อะเก๊นสท มี)
แต่อยากขอโอกาส อธิบายสองข้อ ที่คุณกล่าวหาผม

She only can Address herself effectually to the feelings of others
(ชี โอ๊นลี่ แคน แอ๊ดเดรส เฮอเซลฟ เอ็ฟเฟคชัวลิ ทู เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ อ๊อเธ่อร์)
เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น

I think it’s time to Address the reason for this seminar:
(ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ทู แอ๊ดเดรส เดอะ รี๊ซั่น ฟอร์ ดิส เซมอินา 🙂
ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะมาพูดคุย ถึงเหตุผลของการสัมมนาครั้งนี้

Don’t Address me with such a title!!
(ด้อนท์ แอ๊ดเดรส มี วิธ ซัช อะ ไท๊เทิ่ล ! !)
อย่ามาเอ่ยถึงตำแหน่งของฉน

Always Address our members as Mr, Mrs, or Miss. Let’s practise.
(ออลเว แอ๊ดเดรส เอ๊า เม๊มเบ่อร์ แอส มีซเทอะ , มีซซิซ , ออ มิซ เล็ท พแรคทิซ)
จงเรียกสมาชิกทุกคนว่าคุณหนูเท่านั้น ไหนลองซิ

I was thinking that you might want to, um, give me the Address of this bar
(ไอ วอส ติ้งกิง แดท ยู ไมท ว้อนท ทู , อึม , กี๊ฝ มี ดิ แอ๊ดเดรส อ็อฝ ดิส บาร์)
ผมกำลังคิดว่า คุณอาจจะอยาก อ่า ให้บาร์ตรงนี้กับผม

and some other measures to try to Address this.
(แอนด์ ซัม อ๊อเธ่อร์ เม๊เช่อร์ ทู ธราย ทู แอ๊ดเดรส ดิส)
และมาตรการอื่นๆที่จะบอกกล่าวในเรื่องนี้

everything we need to know to effectively Address this problem.
(เอ๊วี่ติง วี นี๊ด ทู โนว์ ทู เอ็ฟเฟคทิฝลิ แอ๊ดเดรส ดิส โพร๊เบล่ม)
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการรู้เพื่อการป่าวประกาศปัญหานี้

Communication Address how never give me left behind?
(ค็อมยูนิเคฌัน แอ๊ดเดรส ฮาว เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ มี เล๊ฟท บีฮายน์)
นายจะไม่ให้ที่อยู่หรือเบอร์ติดต่อเลยหรอ

Your e mail Address must be a nightmare!
(ยุร อี เมล แอ๊ดเดรส มัสท์ บี อะ ไนท์แมร์ !)
อีเมล์ของคุณคงจะเป็นฝันร้าย