System แปลว่า

มีนาคม 10, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

System แปลว่า

System
(System อ่านว่า ซิ๊สเท่ม)
System แปลว่า ระบบ [n.]

ตัวอย่างประโยค System ภาษาอังกฤษ

And the G.L.H. hair System is not expensive. interesting.
(แอ็นด เดอะ จี แอล เฮส แฮ ซีซเท็ม อีส น็อท เอ็คซเพนซิฝ อีนทเร็ซทิง)
รวมถึงฝาครอบชักโครกด้วย

is that the taping System in the White House
(อีส แดท เดอะ tapings ซีซเท็ม อิน เดอะ ฮไวท เฮาซ)
ภายในทำเนียบขาวมีระบบการบันทึกเสียง

it’s the whole political System and,
(อิทซ เดอะ โฮล โพะลีทอิแค็ล ซีซเท็ม แอ็นด ,)
มันก็คือระบบการเมืองทั้งหมด และ

I let down our System of government.
(ไอ เล็ท เดาน เอ๊า ซีซเท็ม อ็อฝ กัฝเอินเม็นท)
ผมทำให้ระบบการปกครองของเราผิดหวัง

What the hell’s going on? System control’s locked out.
(ฮว็อท เดอะ เฮ็ล โกอิ้ง ออน ซีซเท็ม ค็อนทโรล ล็อค เอาท)
เฮ้ยอะไรของแกวะเนี่ย เงียบแล้วไปต่อ ชั้นให้แก 20 ดอลล่า.

Our security System is geared to keeping Strigoi out,
(เอ๊า ซิคยูริทิ ซิ๊สเท่ม อีส เกียร์ ทู คีพอิง Strigoi เอ๊าท ,)
ระแบบรักษาความปลอดภัยต้องพร้อม เพื่อกันสเตรียกอยออกไป

It’s a System that we have.
(อิทซ ซา ซิ๊สเท่ม แดท วี แฮ็ฝ)
มันเป็นระบบของเราน่ะ

You found a System that works for you.
(ยู เฟานด อะ ซิ๊สเท่ม แดท เวิ๊ร์ค ฟอร์ ยู)
คุณเจอระบบที่เวิร์กสำหรับคุณ

Because the System has been rigged by men like you.
(บิคอส เดอะ ซิ๊สเท่ม แฮ็ส บีน ริกด บาย เม็น ไล๊ค ยู)
อะไรว่ะ,มันดีนะ ใช่หรือ?

The System is basically the same system
(เดอะ ซิ๊สเท่ม อีส เบซซิคอลลี่ เดอะ เซม ซิ๊สเท่ม)
ระบบที่ผลิตสินค้าได้ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน

Every living System of earth
(เอ๊เฝอร์รี่ ลีฝอิง ซิ๊สเท่ม อ็อฝ เอิร์ทร)
ระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก

every life support System of earth is in decline
(เอ๊เฝอร์รี่ ไล๊ฟ ซั๊พผอร์ท ซิ๊สเท่ม อ็อฝ เอิร์ทร อีส ซิน ดีไคลน์)
ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย

and an IBM System in every concentration camp.
(แอนด์ แอน IBM ซิ๊สเท่ม อิน เอ๊เฝอร์รี่ คอนเซ็นทเรฌัน แค๊มพํ)
และระบบของไอบีเอ็มในค่ายกักกันทุกแห่ง

He added an air duct System that can cut through the maze.
(ฮี แอ๊ด แอน แอร์ ดั๊คท ซิ๊สเท่ม แดท แคน คัท ทรู เดอะ เมส)
เขาเพิ่มระบบระบายอากาศ ที่ตัดผ่านเขาวงกต

The System uses one level page tables, which start at address 0x400.
(เดอะ ซิ๊สเท่ม ยู๊ส วัน เล๊เฝ่ล เพจ เท๊เบิ้ล , วิช สท๊าร์ท แอ็ท แอ๊ดเดรส 0x400)
ระบบใช้หนึ่งหน้าเว็บ มีที่อยู่ที่ประมาณ 0x400

He had 42 days to study our System and get out ahead…
(ฮี แฮ็ด 42 เดย์ ทู สทีดดี้ เอ๊า ซิ๊สเท่ม แอนด์ เก็ท เอ๊าท อะเฮด)
เขามีเวลา 42 วันในการศึกษาระบบของเราและนำมันออกไป

I’ve never seen a weapons System like this.
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ เว๊พ่อน ซิ๊สเท่ม ไล๊ค ดิส)
ไม่เคยเห็นอาวุธอะไรแบบนี้มาก่อน

and stealing a whole lot of data from your System at the same time.
(แอนด์ สติลลิง อะ โฮล ล็อท อ็อฝ เด๊ท่า ฟรอม ยุร ซิ๊สเท่ม แอ็ท เดอะ เซม ไทม์)
และก็ขโมยข้อมูลทั้งหมดออกไปได้ ในเวลาเดียวกัน

Okay, whoever hacked into your military System downloaded a file, all right?
(โอเค , ฮูเอฝเออะ แฮ็ค อิ๊นทู ยุร มิ๊ลิทารี่ ซิ๊สเท่ม ดาวโลด อะ ไฟล์ , ออล ไร๊ท)
มีคนแฮคเข้าไปในกลาโหม ดาวน์โหลดไฟล์ออกไป

The cryogenic System is failing! We’re losing NBE One!
(เดอะ cryogenic ซิ๊สเท่ม อีส เฟลอิง ! เวีย โรซิง NBE วัน !)
ระบบเยือกแข็งล้มเหลว NBE 1 กำลังจะตื่น

Some people don’t know what to do when their belief System collapses.
(ซัม พี๊เพิ่ล ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู เว็น แดร์ บิลีฟ ซิ๊สเท่ม คอลแลพสํ)
บางคนไม่รู้จะทำอย่าง เมื่อความเชื่อพังทลาย

the PA System in this inspection room?
(เดอะ พา ซิ๊สเท่ม อิน ดิส อินสเพคฌัน รูม)
ลำโพงในห้องสอบสวนให้ที?

You can only strengthen your immune System and recover quickly.
(ยู แคน โอ๊นลี่ ซทเรงเธ็น ยุร อิมมูน ซิ๊สเท่ม แอนด์ รีคั๊ฝเฝ่อร์ ควีคลิ)
คุณก็สามารถมีภูมิคุ้มกันของคุณที่แข็งแรงขึ้นได้ และก็จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

Our collective nervous System is like that frog’s nervous system.
(เอ๊า ค็อลเลคทิฝ เนอฝัซ ซิ๊สเท่ม อีส ไล๊ค แดท ฟร๊อก เนอฝัซ ซิ๊สเท่ม)
ประสาทสัมผัสของเราก็เหมือนกับระบบประสาทของกบ

the Russian early warning System won’t even have time to kick in.
(เดอะ รัฌแอ็น เอ๊อรํลี่ วอนิง ซิ๊สเท่ม ว็อนท อี๊เฝ่น แฮ็ฝ ไทม์ ทู คิ๊ค อิน)
ระบบเตือนภัยขั้นต้นของรัสเซีย ไม่มีเวลามาพูดเล่นนะ