You Can Bet On It แปลว่า

มิถุนายน 25, 2019 [idm.] Idiom (สำนวน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

You Can Bet On It แปลว่า

You Can Bet On It
(You Can Bet On It อ่านว่า ยู แคน เบ๊ท ออน อิท)
You Can Bet On It แปลว่า แน่นอน จริงๆ แน่ๆ [idm.]

ตัวอย่างประโยค You Can Bet On It ภาษาอังกฤษ

You Can Bet On It, bet on it bet on it, bet on
(ยู แคน เบ๊ท ออน หนิด , เบ๊ท ออน หนิด เบ๊ท ออน หนิด , เบ๊ท ออน)
พนันกันสิๆๆๆ