Wraps แปลว่า

มิถุนายน 25, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Wraps แปลว่า

Wraps
(Wraps อ่านว่า แร๊พ)
Wraps แปลว่า เสื้อผ้าชั้นนอก [n.]

ตัวอย่างประโยค Wraps ภาษาอังกฤษ

Taylor wants to keep this under Wraps until we know more.
(เทเลอร์ ว้อนท ทู คี๊พ ดิส อั๊นเด้อร แร๊พ อันทิล วี โนว์ โม)
เทย์เลอร์ อยากให้ปิดเรื่องนี้ไว้ก่อน จนกว่าเราจะรู้มากขึ้น