Information แปลว่า

มีนาคม 10, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Information แปลว่า

Information
(Information อ่านว่า อินเฟาะเมฌัน)
Information แปลว่า ข้อมูล [n.]

ตัวอย่างประโยค Information ภาษาอังกฤษ

demanding a lift of the Information blackout proposed by the Prime Minister.
(ดีแมนดิง อะ ลิฟท อ็อฝ ดิ อินเฟาะเมฌัน แบล็คเอาท พโระโพส ไบ เดอะ พไรม มีนอิซเทอะ)
ข้อมูลต่าง ๆ ถูกปกปิด โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี

Our Information that we receive does not include anything
(เอ๊า อินเฟาะเมฌัน แดท วี รีซี๊ฝ โด น็อท อินคลู๊ด เอนอิธิง)
ข้อมูลที่เราได้รับ

to glean competitive Information from him.
(ทู กลีน competitive อินเฟาะเมฌัน ฟรอม ฮิม)
เพื่อล้วงข้อมูลของคู่แข่งจากเขา

In a world economy where Information is filtered
(อิน อะ เวิลด อีโค๊โนมี่ แวร์ อินเฟาะเมฌัน อีส ฟิ๊ลเท่อร์)
ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง

where all the Information is to be punched in.
(แวร์ ออล ดิ อินเฟาะเมฌัน อีส ทู บี พั๊นช อิน)
ไว้ตอกข้อมูลทั้งหมดลงไป

We compare this Information to the code sheet
(วี คอมแพร์ ดิส อินเฟาะเมฌัน ทู เดอะ โค้ด ฌีท)
เราเทียบข้อมูลนี้กับใบรหัส

We’ve got Information that Sakurat TV
(หวีบ ก็อท อินเฟาะเมฌัน แดท Sakurat ทีวี)
เราได้ข้อมูลจากSakurat TV

“…please provide us with any Information regarding Kira”
(ขาคู่ พลีซ โพรไฝด อัซ วิธ เอ๊นี่ อินเฟาะเมฌัน regardings Kiraขาคู่)
โปรดส่งข้อความของเราเกี่ยวกับคิระ

The Information is in the safe. He looked right at it when I mentioned “secrets”.
(ดิ อินเฟาะเมฌัน อีส ซิน เดอะ เซฟ ฮี ลุ๊ค ไร๊ท แอ็ท ดิธ เว็น นาย เม๊นชั่น ขาคู่secretsขาคู่)
ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเซฟนั้น เค้ามองมันตอนที่ฉันพูดถึง “ความลับ”.

We extracted every bit of Information you had in there.
(วี เอคซทแร็คท เอ๊เฝอร์รี่ บิท อ็อฝ อินเฟาะเมฌัน ยู แฮ็ด อิน แดร์)
เราขโมยข้อมูลทุกอย่างที่คุณมีในสมอง

That’s one of the ways we extract Information from a subject.
(แด้ท วัน อ็อฝ เดอะ เวย์ วี เอคซทแร็คท อินเฟาะเมฌัน ฟรอม มา ซั๊บเจ็คท)
เป็นวิธีการหนึ่งที่เราขโมยความคิดพวกเขา

The mind automatically fills it with Information it’s trying to protect.
(เดอะ ไมนด์ ออโทะแมทอิแค็ลลิ ฟิลล ซิท วิธ อินเฟาะเมฌัน อิทซ ทไรอิง ทู โพรเท๊คท)
จิตจะเติมข้อมูลที่มัน พยายามปกป้องลงไปโดยอัตโนมัติ

I need a little more Information than that.
(ไอ นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม อินเฟาะเมฌัน แฑ็น แดท)
ผมต้องขอข้อมูลมากกว่านั้น

colleague to colleague, Information download sort of coffee.
(ค๊อลลี๊ก ทู ค๊อลลี๊ก , อินเฟาะเมฌัน ดาวโลด ซ๊อร์ท อ็อฝ คีอฟฟี่)
แบบเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล แล้วก็กาแฟ

I got Information to trade.
(ไอ ก็อท อินเฟาะเมฌัน ทู เทรด)
ผมมีข้อมูลจะแลก

But I just gave you Information that is substantially more important.
(บั๊ท ไอ จั๊สท เกฝ ยู อินเฟาะเมฌัน แดท อีส ซับซแทนแฌ็ลลิ โม อิมพอแท็นท)
แต่ผมได้ให้ข้อมูลที่สำคัญมากพอแล้ว

how much more Information are you waiting for.
(ฮาว มัช โม อินเฟาะเมฌัน อาร์ ยู เวททิง ฟอร์)
นายต้องการข้อมูลมากเท่าไหร่?

on Information that an agent of theirs
(ออน อินเฟาะเมฌัน แดท แอน เอเจ้นท อ็อฝ แดร์)
ต่อเรื่องที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง

I’ve got the Information which I have been looking for.
(แอฝ ก็อท ดิ อินเฟาะเมฌัน วิช ไอ แฮ็ฝ บีน ลุคอิง ฟอร์)
ผมได้ข้อมูลที่น่าพอใจแล้ว

Then you take that Information and you use it against her.
(เด็น ยู เท้ค แดท อินเฟาะเมฌัน แอนด์ ยู ยู๊ส อิท อะเก๊นสท เฮอ)
จากนั้นคุณก็เอาข้อมูล มาใช้ต่อต้านเธอ

considering the Information I have about our editoriaI director…
(considerings ดิ อินเฟาะเมฌัน นาย แฮ็ฝ อะเบ๊าท เอ๊า editoriaI ดิเรคเทอะ)
ที่จะให้ผมปกปิดข้อมูลฉาวโฉ่

but he just got the personal Information Caffrey changed.
(บั๊ท ฮี จั๊สท ก็อท เดอะ เพอซแน็ล อินเฟาะเมฌัน Caffrey เช้งจํ)
แต่เขาพบเพียงข้อมูลส่วนตัว ที่แคฟฟรีย์เปลี่ยน

after somebody tried getting Information out of him.
(แอ๊ฟเท่อร ซัมบอดี้ ทไร เกดดดิ้ง อินเฟาะเมฌัน เอ๊าท อ็อฝ ฮิม)
หลังจากที่ใครบางคนเค้นเอาข้อมูลจากเขา

where all Information was free and open.
(แวร์ ออล อินเฟาะเมฌัน วอส ฟรี แอนด์ โอ๊เพ่น)
ระบบที่ข้อมูล เผยแพร่ให้ใช้ฟรีและเปิดกว้าง

secret Information about some plot to get us to turn against one another.
(ซี๊เขร็ท อินเฟาะเมฌัน อะเบ๊าท ซัม พล๊อท ทู เก็ท อัซ ทู เทิร์น อะเก๊นสท วัน อะน๊าเทร่อร์)
มีข้อมูลลับที่ทำให้ เราต้องหั้มหั่นกันเอง