Womb แปลว่า

มิถุนายน 25, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Womb แปลว่า

Womb
(Womb อ่านว่า วูม)
Womb แปลว่า ครรภ์ [n.]

ตัวอย่างประโยค Womb ภาษาอังกฤษ

Her Womb.
(เฮอ วูม)
มดลูกไงล่ะ
so she can bear the fruit of the Womb.
(โซ ชี แคน แบร์ เดอะ ฟรุ๊ท อ็อฝ เดอะ วูม)
เพื่อให้เธอสามารถมีบุตรในครรภ์ได้
To help soothe your Womb.
(ทู เฮ้ลพ ซูฑ ยุร วูม)
เพื่อช่วยบรรเทาการปวดท้องประจำเดือนของคุณ
Mr. Theodore TWombly, welcome to
(มีซเทอะ Theodore Twombly , เว้ลคั่ม ทู)
คุณ ธีโอดอร์ ทอมบลี ยินดีต้อนรับเข้าสู่
Okay, I will read e mail for Theodore TWombly.
(โอเค , ไอ วิล รี๊ด อี เมล ฟอร์ Theodore Twombly)
โอ ฉันจะอ่านอี เมลล์ เพื่อ ธีโอดอร์ ทอมบลี
Listen… “Dear Theodore TWombly”
(ลิ๊สซึ่น เดียร์ Theodore Twombly)
ฟังฉันนะ”ถึงคุณ ธีโอดอร์ ทอมบลีย์”
Dear Theodore TWombly…
(เดียร์ Theodore Twombly)
ถึง ธีโอดอร์ ทอมบลี ที่รัก
Letters from your life by Theodore TWombly
(เล็ทเท่อร์ ฟรอม ยุร ไล๊ฟ บาย Theodore Twombly)
จดหมายจากชีวิตของคุณ” “จาก ธีโอดอร์ ทอมบลี”