Withering แปลว่า

มิถุนายน 25, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Withering แปลว่า

Withering
(Withering อ่านว่า วีฑเออะริง)
Withering แปลว่า (กระสุน)กวาดเรียบ (คำเยาะเย้ย)อันรุนแรง [adj.]

ตัวอย่างประโยค Withering ภาษาอังกฤษ

Wow. That was devastating, Withering.
(เวา แดท วอส devastatings , วีฑเออะริง)
ว้าว มันชิบหายป่นปี้ไปหมด