Wearisome แปลว่า

มิถุนายน 25, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Wearisome แปลว่า

Wearisome
(Wearisome อ่านว่า เวียริซัม)
Wearisome แปลว่า น่าเบื่อ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Wearisome ภาษาอังกฤษ

If you see someone all the time, they can be Wearisome.
(อิฟ ยู ซี ซัมวัน ออล เดอะ ไทม , เฑ แค็น บี เวียริซัม)
ถ้าหากว่าเราอยู่กะใครตลอดเวลา นานๆ เราก็จะรู้สึกทนไม่ค่อยได้