Simple แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Simple แปลว่า

Simple
(Simple อ่านว่า ซิ๊มเพิ่ล)
Simple แปลว่า ง่าย [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Simple ภาษาอังกฤษ

Class, it’s a Simple question of having confidence…
(คลาซ , อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล คเวซชัน อ็อฝ แฮฝวิ่ง คอนฟิเด็นซ)
นักเรียนคะ มันแค่คำถามง่ายๆ ในการมีความเชื่อมั่น

I shall now demonstrate a Simple walk.
(ไอ แฌ็ล เนา เดมอันซทเรท อะ ซิ๊มเพิ่ล วอค)
ฉันควรจะสาธิต การเดินจูงง่ายๆ

With the Joker, it never is. What’s Simple is…
(วิฑ เดอะ โจคเออะ , อิท เนฝเออะ อีส ฮว็อท ซิ๊มเพิ่ล อีส)
ที่มีไฟอยู่ในมือ

Were the people that made us smile over the Simple things
(เวอ เดอะ พี๊เพิ่ล แดท เมด อัซ ซไมล โอเฝอะ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ธิง)
รวมไปถึงผู้คนที่ทำให้เรายิ้มไปกับเรื่องธรรมดาๆ

You’re good looking, Simple minded, can act well, and handsome.
(ยัวร์ กุด ลุคอิง , ซิ๊มเพิ่ล ไมนด , แค็น แอ็คท เว็ล , แอ็นด แฮนซัม)
นายดูดี , จิตใจดี , แสดงได้ดี , แถมยังหล่อ

Mr. Roth, I have one Simple request:
(มีซเทอะ Roth , ไอ แฮ็ฝ วัน ซิ๊มเพิ่ล ริคเวซท 🙂
นี่คุณรอทซ์ชั้นมีเรื่องอยากขอเรื่องเดียว

We live by one Simple expression: they come first.
(วี ไล้ฝ บาย วัน ซิ๊มเพิ่ล เอ็คซพเรฌอัน : เด คัม เฟิร์สท)
เราอยู่ด้วยคติที่เรียบง่าย พวกเขามาก่อน

My dear, the Simple truth is, I need you to heal me.
(มาย เดียร์ , เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ทรู๊ธ อีส , ไอ นี๊ด ยู ทู ฮีล มี)
ที่รัก เรื่องจริงแล้ว ฉันอยากให้เธอรักษาฉัน

Because, this whole thing could’ve been done with a Simple wire transfer.
(บิคอส , ดิส โฮล ทริง คูดดิฝ บีน ดัน วิธ อะ ซิ๊มเพิ่ล ไวร์ ทรานซเฟอร์)
เพราะว่ามันสามารถจบลงได้ ด้วยการโอนเงินง่ายๆ

I’m a man of Simple pleasures.
(แอม มา แมน อ็อฝ ซิ๊มเพิ่ล พเลฉเออะ)
ผมเป็นผู้ชายที่พอใจความสามัญ

You told me it was gonna be artistic, some Simple love scene.
(ยู โทลด มี อิท วอส กอนนะ บี อาทีซทิค , ซัม ซิ๊มเพิ่ล ลัฝ ซีน)
ฉันจะไม่ทำมันอีกแล้ว คุณจะไม่ทำอีกหรือ?

look life is a Simple utility.
(ลุ๊ค ไล๊ฟ อีส ซา ซิ๊มเพิ่ล ยูทีลอิทิ)
ชีวิตเป็นแค่ประโยชน์ใช้สอยอย่างหนึ่ง

This one, very Simple idea that changed everything.
(ดิส วัน , เฝ๊รี่ ซิ๊มเพิ่ล ไอเดีย แดท เช้งจํ เอ๊วี่ติง)
เป็นความคิด ที่แสนจะเรียบง่าย ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง

A Simple idea that I knew would change everything.
(อะ ซิ๊มเพิ่ล ไอเดีย แดท ไอ นยู เวิด เช้งจํ เอ๊วี่ติง)
ความคิดง่ายๆที่ฉันรุ้ว่ามันจะเปลี่ยนทุกๆอย่าง

some of those guys practice one Simple move eight hours a day for years.
(ซัม อ็อฝ โฑส กาย แพร๊คทิ๊ซ วัน ซิ๊มเพิ่ล มู๊ฝ เอท เอาเอ้อร์ ซา เดย์ ฟอร์ เยียร์)
หนึ่งในพวกนั้นฝึกกลแบบนี้ 8 ชม.ต่อวัน นานเป็นปีๆ

Though her words are Simple and few
(โธ เฮอ เวิร์ด แซร์ ซิ๊มเพิ่ล แอนด์ ฟิว)
แม้ว่าคำพูดของหญิงชรา จะเรียบง่ายและเป็นคำสั้นๆ

Okay, Mrs. X, now it’s time for a few Simple child care rules.
(โอเค , มีซซิซ เอ๊กซฺ , นาว อิทซ ไทม์ ฟอร์ รา ฟิว ซิ๊มเพิ่ล ชายลํดํ แคร์ รูล)
โอเค มิสซิสเอ็กซ์ นี่ก็ถึงเวลาแล้ว สำหรับกฎง่าย ๆ ของการดูแลเด็ก

Just a zip. Simple zip is all you need.
(จั๊สท ดา สิพ ซิ๊มเพิ่ล สิพ อีส ซอร์ ยู นี๊ด)
รูดซิปอย่างเดียว ก็สามารถแล้วล่ะคุณ

I want fabulous That is my Simple request
(ไอ ว้อนท แฟบอิวลัซ แดท อีส มาย ซิ๊มเพิ่ล รีเควส)
ฉันต้องการความเลิศหรู นั่นเป็นอะไรที่ง่ายมาก

She wants fabulous That is her Simple request
(ชี ว้อนท แฟบอิวลัซ แดท อีส เฮอ ซิ๊มเพิ่ล รีเควส)
เธอต้องการความเลิศหรู\ นั่นเป็นอะไรที่ง่ายมาก

Ok, let keep things Simple & start with the 6th place today.
(โอเค , เล็ท คี๊พ ทริง ซิ๊มเพิ่ล & สท๊าร์ท วิธ เดอะ 6th เพลส ทูเดย์)
โอเค ทำอะไรง่ายๆเริ่มจากอันดับที่6ของวันนี้

I thank you, Mr.Fox. A Simple phone call might have serviced.
(ไอ แธ๊งค์ ยู , มีซเทอะ ฟ๊อกซ อะ ซิ๊มเพิ่ล โฟน คอลลํ ไมท แฮ็ฝ เซ๊อร์ฝิซ)
ผมเข้าใจคุณฟ๊อก เรื่องแค่นี้คุณฟ๊อก โทรมาบอกก็ได้

For most of our existence, we used relatively Simple tools.
(ฟอร์ โมซท อ็อฝ เอ๊า เอ็กสีซเท็นซ , วี ยู๊ส เรลอะทิฝลิ ซิ๊มเพิ่ล ทูล)
เวลาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ เราใช้เครื่องมือง่ายๆ

Rhonda, you sure do have a knack for taking something Simple and making it beautiful.
(Rhonda , ยู ชัวร์ ดู แฮ็ฝ อะ แน็ค ฟอร์ เทคอิง ซัมติง ซิ๊มเพิ่ล แอนด์ เมคอิง อิท บยูทิฟุล)
รอนด้า คุณเป็นคนที่มีความสามารถในการทำ สิ่งที่ธรรมดาให้สวยงามได้

very Simple visual stimulation.
(เฝ๊รี่ ซิ๊มเพิ่ล ฝีฉอวล ซทิมิวเลฌัน)
การกระตุ้นทางการมองเห็นอย่างง่ายมากๆ