Varsity แปลว่า

มิถุนายน 24, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Varsity แปลว่า

Varsity
(Varsity อ่านว่า ฝาซิทิ)
Varsity แปลว่า มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างประโยค Varsity ภาษาอังกฤษ

Was with the co captain of The Varsity Lacrosse team
(วอส วิธ เดอะ โค แค๊พเท่น อ็อฝ เดอะ ฝาซิทิ ลัครอซ ทีม)
ได้คบกับกัปตันของทีม เวอร์ซีตี้ เล็คครอส