Ursa Major แปลว่า

มิถุนายน 24, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Ursa Major แปลว่า

Ursa Major
(Ursa Major อ่านว่า เออร์ซาเมเจอร์)
Ursa Major แปลว่า ดาวจระเข้ [n.]

ตัวอย่างประโยค Ursa Major ภาษาอังกฤษ

One of the best constellations is Ursa Major
(วัน อ็อฝ เดอะ เบ๊สท์ คอนสเท็ลเลฌัน ซิส Ursa เม๊เจ้อร์)
หมู่ดาวที่หนูว่าเจ๋งสุด ชื่อเออร์ซ่า เมเจอร์