Unparalleled แปลว่า

มิถุนายน 24, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Unparalleled แปลว่า

Unparalleled
(Unparalleled อ่านว่า อันแพแร็ลเล็ลด)
Unparalleled แปลว่า หาตัวจับยาก ไม่มีเสมอ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Unparalleled ภาษาอังกฤษ

This year has been a year of Unparalleled growth
(ดิส เยียร์ แฮ็ส บีน อะ เยียร์ อ็อฝ อันแพแร็ลเล็ลด กโรธ)
ปีนี้เป็นปีที่เราเติบโตอย่างยอดเยี่ยม