Undulating แปลว่า

มิถุนายน 24, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Undulating แปลว่า

Undulating
(Undulating อ่านว่า อันดิวเลทิง)
Undulating แปลว่า เป็นลูกคลื่น [adj.]

ตัวอย่างประโยค Undulating ภาษาอังกฤษ

Undulating with desire,
(อันดิวเลทิง วิฑ ดิไสร ,)
เคลิ้มไปกลับสเน่หา