Lead แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Lead แปลว่า

Lead
(Lead อ่านว่า ลี๊ด)
Lead แปลว่า นำ ตะกั่ว [adj. n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Lead ภาษาอังกฤษ

And you’re not just saying this ’cause you think it’ll Lead to some funny columns?
(แอ็นด ยัวร์ น็อท จัซท เซอิง ดีซ คอส ยู ธิงค อิว เล็ด ทู ซัม ฟันนิ คอลอัม)
แล้วที่คุณไม่พูดมานี่ คุณคิดว่ามันอาจจะนำไปสู่คอลัมน์ตลกๆงั้นเหรอ?

that would Lead to civil war…
(แดท วูด เล็ด ทู ซิฝอิล วอ)
ที่ชักนำกลายเป็นสงครามกลางเมือง

Bumsoo hyung takes the Lead in whatever there is to do…
(Bumsoo hyung เทค เดอะ เล็ด อิน ฮว็อทเอฝเออะ แดร์ อีส ทู ดู)
บอมซูฮยองมักเป็นผู้นำในการทำงานอะไรก็ตาม…

will Lead to this central command.
(วิล เล็ด ทู ดีซ เซนทแร็ล ค็อมมานด)
นำไปสู่การควบคุมจากศูยน์กลาง

I was the brother with Lead shoes.
(ไอ วอส เดอะ บรัฑเออะ วิฑ เล็ด ฌู)
ผมเป็นน้องชาย.. ผมหัวทึบกว่า

You will Lead the new command structure…
(ยู วิล เล็ด เดอะ นยู ค็อมมานด ซทรัคเชอะ)
คุณจะเป็นผู้นำ ครงสร้างการบัญชาการใหม่

If we didn’t have a Lead it would have been dangerous.
(อิฟ วี ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ เล็ด ดิท วูด แฮ็ฝ บีน เดนเจอะรัซ)
ถ้าพวกเราไม่นำมันน่าอันตรายจริงๆ เลย

What? Please Lead me to the alcohol.
(ว๊อท พลีซ ลี๊ด มี ทู ดิ แอลโคะฮ็อล)
ห้ะ? ขอแอ๋หน่อยเหอะวันนี้

which I believed might Lead to an attempt to set up
(วิช ไอ บีลี๊ฝ ไมท ลี๊ด ทู แอน แอทเท๊มพท ทู เซ็ท อั๊พ)
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าอาจนำไปสู่ความพยายาม

to Lead an organization of 500000 men which would
(ทู ลี๊ด แอน ออแกะไนเสฌัน อ็อฝ 500000 เม็น วิช เวิด)
ผมได้รับการจ้างวานให้จัดตั้ง องค์กรที่มีสมาชิกราว 500,000 คน

So you Lead us into a war zone with no way out.
(โซ ยู ลี๊ด อัซ อิ๊นทู อะ วอร์ โซน วิธ โน เวย์ เอ๊าท)
เลยลากมาสนามรบที่ไม่ทางออกเนี๊ย

And I will Lead them on a merry chase.
(แอนด์ ดาย วิล ลี๊ด เด็ม ออน อะ เม๊อร์รี่ เชส)
ฉันจะล่อให้มันวิ่งเหมือนม้าเลย

and they Lead straight to the Museum of Natural History.
(แอนด์ เด ลี๊ด สเทร๊ท ทู เดอะ มิวเซี่ยม อ็อฝ แนชแร็ล ฮิสทรี่)
และรอยตรงไปทาง พิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ

It’ll Lead us right to ’em.
(อิว ลี๊ด อัซ ไร๊ท ทู เอ็ม)
มันจะนำเราไปถึงตัวพวกมัน

The windows are Lead lined
(เดอะ วิ๊นโด้ว แซร์ ลี๊ด ไลน์)
หน้าต่างเป็นขอบตะกั่ว

And they Lead to the better life.
(แอนด์ เด ลี๊ด ทู เดอะ เบ๊ทเท่อร์ ไล๊ฟ)
และมันนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่านี้

which would Lead us to assume that they’re going to try it again.
(วิช เวิด ลี๊ด อัซ ทู แอสซูม แดท เดรว โกอิ้ง ทู ธราย อิท อะเกน)
ทำให้เชื่อได้ว่า พวกมันต้องลงมืออีก

And the only real Lead we have so far is this sound.
(แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ เรียล ลี๊ด วี แฮ็ฝ โซ ฟาร์ อีส ดิส ซาวน์ด)
และเบาะแสเดียวที่เรามีอยู่ตอนนี้ คือเสียงนี่

It can Lead through a minefield.
(อิท แคน ลี๊ด ทรู อะ minefield)
มันอาจพาเธอให้ระเบิดได้นะ

I will Lead you towards the site.
(ไอ วิล ลี๊ด ยู ทูวอด เดอะ ไซ๊ท)
ฉันจะพาพวกคุณไปสู่ที่เล่นเกม

Now this is where we Lead into the whole Kabuki thing.
(นาว ดิส ซิส แวร์ วี ลี๊ด อิ๊นทู เดอะ โฮล Kabuki ทริง)
นี่เป็นที่ที่จะนำไปสู้คาบูกิทั้งปวง

Anything that could Lead back to Lucius or Rachel.
(เอนอิธิง แดท เคิด ลี๊ด แบ็ค ทู Lucius ออ เรเชว)
มีเบาะแสอะไรถึงลูเซียสหรือเรเชลไหม

People can Lead their life as I lie.
(พี๊เพิ่ล แคน ลี๊ด แดร์ ไล๊ฟ แอส ซาย ไล)
ผู้คนดำเนินชีวิตได้โดยที่โกหกอยู่

It Lead to dramatic changes.
(อิท ลี๊ด ทู ดราแม๊ทิค เช้งจํ)
มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่

And the United States took the Lead in phasing out the chemicals
(แอนด์ ดิ ยูนิท สเทท ทุค เดอะ ลี๊ด อิน phasings เอ๊าท เดอะ เคมอิแค็ล)
สหรัฐเป็นผู้นำในการลดเลิกการใช้สารเคมี