Neither แปลว่า

มีนาคม 10, 2018 [conj.] Conjunction (คำสันธาน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Neither แปลว่า

Neither
(Neither อ่านว่า ไน๊เธ่อร์)
Neither แปลว่า ไม่ทั้งสอง [conj.]

ตัวอย่างประโยค Neither ภาษาอังกฤษ

Now, Neither of us know if either of…
(เนา , นีเฑอะไนเฑอะ อ็อฝ อัซ โน อิฟ อีเฑอะ อ็อฝ)
ตอนนี้เราทั้งคู่\ ก็ไม่รู้ว่า

Actually, I’m not drunk at all, Noreen, and Neither are you…
(แอคชัวลิ , แอม น็อท ดรังค แกท ออล , Noreen , แอ็นด นีเฑอะไนเฑอะ อาร์ ยู)
จริงแล้วผมไม่ได้เมาอะไรเลย คุณก็เหมือนกันนอรีน

I didn’t know. Neither did I.
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ไน๊เธ่อร์ ดิด ดาย)
ชั้นไม่รู้เลย ฉันเหมือนกัน

When they met, Neither of them had electricity.
(เว็น เด เม็ท , ไน๊เธ่อร์ อ็อฝ เด็ม แฮ็ด อิเลคทรีซอิทิ)
ตอนท่านพบกัน ไม่มีใครมีไฟฟ้าใช้

but Neither does anybody else making products unsustainably.
(บั๊ท ไน๊เธ่อร์ โด เอนอิบอดิ เอ๊ลส เมคอิง โพร๊ดัคท unsustainably)
ไม่ว่าใครก็ตามก็เหมือนกัน

Yeah, Neither do I. What?
(เย่ , ไน๊เธ่อร์ ดู ไอ ว๊อท)
ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อะไรนะ

And now, Neither will I.
(แอนด์ นาว , ไน๊เธ่อร์ วิล ไอ)
แต่ตอนนี้ ผมไม่มีแล้ว

You can’t fight it and Neither can I. Go! More dynamite.
(ยู แค็นท ไฟ้ท ดิธ แอนด์ ไน๊เธ่อร์ แคน นาย โก ! โม ไดนะไมท)
นายห้ามฉันไม่ได้ เอาระเบิดมาเพิ่ม

And Neither would a lot of you.
(แอนด์ ไน๊เธ่อร์ เวิด อะ ล็อท อ็อฝ ยู)
รวมทั้งพวกเธอด้วย

to the woman who Neither works nor mothers.
(ทู เดอะ วู๊แม่น ฮู ไน๊เธ่อร์ เวิ๊ร์ค นอ ม๊าเธ่อร์)
ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ทั้งทำงาน หรือเป็นแม่เลย

so… Neither did I.
(โซ ไน๊เธ่อร์ ดิด ดาย)
ฉะนั้น… เหมือนผมเลย

but Neither helpful nor productive.
(บั๊ท ไน๊เธ่อร์ เฮลพฟุล นอ โพรดั๊คถีฝ)
แต่มันไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะ

What if Neither of you try to get the other’s money,
(ว๊อท อิ๊ฟ ไน๊เธ่อร์ อ็อฝ ยู ธราย ทู เก็ท ดิ อ๊อเธ่อร์ มั๊นนี่ ,)
จะเกิดอะไรถ้าคุณไม่พยายามเอาเงินคนอื่น

and Neither have to proceed to the second round.
(แอนด์ ไน๊เธ่อร์ แฮ็ฝ ทู โพรซี๊ด ทู เดอะ เซ๊คคั่น ราวนด)
และไม่ต้องเล่นเกมรอบที่สอง

You didn’t have to! And Neither did you!
(ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู ! แอนด์ ไน๊เธ่อร์ ดิด ยู !)
ไม่ต้องพูดเลย นายก็เหมือนกัน

However, my rankings are Neither the best nor the worst… always in the middle…
(เฮาเอฝเออะ , มาย rankings แซร์ ไน๊เธ่อร์ เดอะ เบ๊สท์ นอ เดอะ เวิ๊ร์สท ออลเว ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งของฉันแม้จะไม่เคยจะดีที่สุดแต่ก็ไม่เคยเลวร้ายที่สุด..จะ.อยู่ตรงกลางตลอด

1. A pet is Neither a lover nor a husband, but only a pet.
(1 อะ เพ๊ท อีส ไน๊เธ่อร์ รา ลัฝเออะ นอ รา ฮั๊สแบนด์ , บั๊ท โอ๊นลี่ อะ เพ๊ท)
1. สัตว์เลี้ยงไม่ใช้ทั้งคู่รักและสามี แต่เป็นแค่สัตว์เลี้ยง

Matter can Neither be created nor destroyed.
(แม๊ทเท่อร์ แคน ไน๊เธ่อร์ บี คริเอท นอ เดสทรอย)
สสารไม่สามารถทั้งสร้างขึ้น และถูกทำลาย

I don’t know the steps. Neither do I, just go with it.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ เดอะ สเท็พ ไน๊เธ่อร์ ดู ไอ , จั๊สท โก วิธ อิท)
ฉันไม่รู้จักจังหวะ เหมือนกัน เต้นไปเถอะ

I’m not dead. And Neither are you.
(แอม น็อท เด้ด แอนด์ ไน๊เธ่อร์ อาร์ ยู)
ยังไม่ตาย เช่นเดียวกับคุณ

I turned my gaze upon you in Jotunheim, but could Neither see you nor hear you.
(ไอ เทิร์น มาย เกส อุพอน ยู อิน Jotunheim , บั๊ท เคิด ไน๊เธ่อร์ ซี ยู นอ เฮียร ยู)
ข้าเพ่งมองหาท่าน ในโยทันไฮม์ แต่ก็มิอาจเห็น หรือได้ยินเสียงของท่าน

Couldn’t cope with an unfinished melody. Neither can you, that’s why you’ve come.
(คูดซึ่น โค้พ วิธ แอน อันฟีนอิฌท เมลโอะดิ ไน๊เธ่อร์ แคน ยู , แด้ท วาย ยู๊ฟ คัม)
ยอมไม่ได้ที่ดนตรีจะไม่จบน่ะ นายก็เหมือนกัน มิน่านายถึงมาที่นี่

And, as Neither of us married,
(แอนด์ , แอส ไน๊เธ่อร์ อ็อฝ อัซ แมริด ,)
และ.. ลุงกับป้าก็ไม่ได้แต่งงาน

and Neither will you.
(แอนด์ ไน๊เธ่อร์ วิล ยู)
และเธอก็เหมือนกัน

with what I could Neither forgive nor forget.
(วิธ ว๊อท ไอ เคิด ไน๊เธ่อร์ ฟอร์กี๊ฝ นอ ฟอร์เก๊ท)
กับสิ่งที่ชั้นจะไม่ให้อภัยและไม่ลืม