Uncivil แปลว่า

มิถุนายน 24, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Uncivil แปลว่า

Uncivil
(Uncivil อ่านว่า อันซีฝอิล)
Uncivil แปลว่า ไม่สุภาพ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Uncivil ภาษาอังกฤษ

If I was Uncivil, then that is some excuse.
(อิ๊ฟ ฟาย วอส อันซีฝอิล , เด็น แดท อีส ซัม เอ็กซคิ้วส)
ถ้าเป็นเรื่องของความไม่สุภาพ งั้นก็เป็นข้ออ้างข้อหนึ่ง