Tropics แปลว่า

มิถุนายน 23, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Tropics แปลว่า

Tropics
(Tropics อ่านว่า ทร๊อผิค)
Tropics แปลว่า โซนร้อนของโลก [p.]

ตัวอย่างประโยค Tropics ภาษาอังกฤษ

So l’d guess Tropics or desert.
(โซ ld เกสส ทร๊อผิค ออ เดสเสิร์ท)
ฉันว่าคงเป็นแถบร้อนชื้นหรือทะเลทราย