To Some Extent แปลว่า

Home » คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ » To Some Extent แปลว่า
มิถุนายน 23, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

To Some Extent แปลว่า

To Some Extent
(To Some Extent อ่านว่า ทู ซัม เอ็คซเทนท)
To Some Extent แปลว่า ในระดับหนึ่ง ในปริมาณหนึ่ง เป็นบางส่วน

ตัวอย่างประโยค To Some Extent ภาษาอังกฤษ

Now, To Some Extent, there has always been seasonal melting
(นาว , ทู ซัม เอ็คซเทนท , แดร์ แฮ็ส ออลเว บีน ซีสแน็ล เมลทิง)
แม้ว่าในบางพื้นที่จะมีการละลายตามฤดูกาลอยู่แล้ว