Threshold แปลว่า

มิถุนายน 23, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Threshold แปลว่า

Threshold
(Threshold อ่านว่า ธเรฌโอลด)
Threshold แปลว่า ธรณีประตู [n.]

ตัวอย่างประโยค Threshold ภาษาอังกฤษ

has his or her own Threshold for violence.
(แฮ็ส ฮิส ออ เฮอ โอว์น ธเรฌโอลด ฟอร์ ไฝโอะเล็นซ)
ต่างมีระดับการรับรู้ถึงความรุนแรงของตนเอง