Tardy แปลว่า

มิถุนายน 23, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Tardy แปลว่า

Tardy
(Tardy อ่านว่า ทาดิ)
Tardy แปลว่า เฉื่อยชา ชักช้า [adj.]

ตัวอย่างประโยค Tardy ภาษาอังกฤษ

Lucy is never Tardy, always works holidays…
(ลูซี่ อีส เน๊เฝ่อร์ ทาดิ , ออลเว เวิ๊ร์ค ฮอลอิเด)
ลูซี่ไม่เคยมาสาย, มาทำงานทุกวันหยุดเทศกาล…