Camera แปลว่า

มีนาคม 10, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Camera แปลว่า

Camera
(Camera อ่านว่า แค๊เมร่า)
Camera แปลว่า กล้อง [n.]

ตัวอย่างประโยค Camera ภาษาอังกฤษ

David, starting with Camera two,
(เดหวิด , ซทาททิง วิฑ แคมเออะระ ทู ,)
เดวิท เริ่มด้วยกล้องสอง

We’re coming back on Camera three in four, three, two and…
(เวีย คัมอิง แบ็ค ออน แคมเออะระ ธรี อิน โฟ , ธรี , ทู แอ็นด)
เอาล่ะเรากลับมาที่กล้องสามในสี่ สี่ สาม สอง และ…

David, we’re starting with Camera two in four,
(เดหวิด , เวีย ซทาททิง วิฑ แคมเออะระ ทู อิน โฟ ,)
เดวิท เราจะเริ่มด้วย กล้องสองในสี่

David, starting on Camera three in four, three, two and…
(เดหวิด , ซทาททิง ออน แคมเออะระ ธรี อิน โฟ , ธรี , ทู แอ็นด)
เดวิท เริ่มที่กล้องสามในสี่ สาม สอง และ …

Do you always behave like that, whether the Camera is on or not?
(ดู ยู ออลเว บิเฮฟ ไลค แดท , ฮเวทเออะ เดอะ แคมเออะระ อีส ออน ออ น็อท)
คุณชอบมีพฤติกรรมแบบนั้น ทั้งต่อหน้ากล้องและลับหลังกล้องหรือเปล่า?

The Camera is heavy!
(เดอะ แคมเออะระ อีส เฮฝอิ !)
กล้องหนักมาก!

The Camera can’t film there. [He seems really small today…] Why are you sitting at that spot?
(เดอะ แคมเออะระ แค็นท ฟิลม แดร์ [ ฮี ซีม ริแอ็ลลิ ซมอล ทุเด ] ฮไว อาร์ ยู ซีททิง แอ็ท แดท สพอท)
กล้องไม่สามารถไปถ่ายตรงนั้นได้นะ [วันนี้เขาดูตัวเล็กจริงๆ…] ทำไมนายไปนั่งตรงนั้นล่ะ?

He seems really small today… The Camera can’t film there.
(ฮี ซีม ริแอ็ลลิ ซมอล ทุเด เดอะ แคมเออะระ แค็นท ฟิลม แดร์)
วันนี้เขาดูตัวเล็กจริงๆ กล้องไม่สามารถไปถ่ายตรงนั้นได้นะ

The Camera can’t film there.
(เดอะ แคมเออะระ แค็นท ฟิลม แดร์)
กล้องไม่สามารถไปถ่ายตรงนั้นได้นะ

This is not a hidden Camera prank, right?
(ดีซ ซิส น็อท ดา ฮีดดน แคมเออะระ พแร็งค , ไรท)
นี่ไม่ใช่การล้อเล่น , ใช่ไหม

The night when the national fairy Lee Hyori became Camera shy for the first time
(เดอะ ไนท ฮเว็น เดอะ แนฌอะแน็ล แฟริ ลี Hyori บิเคม แคมเออะระ ไฌ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
คืนที่นางฟ้าระดับชาติอย่างฮโยริ อายกล้องเป็นครั้งแรก

When we move the Camera also moves!
(ฮเว็น วี มูฝ เดอะ แคมเออะระ ออลโซ มูฝ !)
เมื่อเราเคลื่อนที่ กล้องก็จะเคลื่อนเช่นกัน

There’s more than 1 Camera in the room…
(แดร์ โม แฑ็น 1 แคมเออะระ อิน เดอะ รุม)
ที่นั่นมีกล้องมากกว่า 1 ตัวอยู่ในห้อง

Jaesuk, what’s with the Camera suddenly…
(Jaesuk , ฮว็อท วิฑ เดอะ แคมเออะระ ซั๊ดเด้นลี่)
แจซอก ทำอะไรกับกล้อง

The betrayer was in front of the Camera until the end
(เดอะ betrayer วอส ซิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ แคมเออะระ อันทีล ดิ เอ็นด)
คนทรยศยังคงอยู่หน้ากล้องจนถึงตอนสุดท้าย

We can put Camera in here. Right in here, maybe.
(วี แคน พุท แค๊เมร่า อิน เฮียร ไร๊ท อิน เฮียร , เมบี)
เอากล้องวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะ ตรงนี้ดี

We put the flower vase. You can put the Camera in there.
(วี พุท เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ เฝส ยู แคน พุท เดอะ แค๊เมร่า อิน แดร์)
ดอกไม้ไว้นี่ และกล้องอยุ่ข้างใน

and the video Camera from the movie 27 Hours.
(แอนด์ เดอะ ฝีดอิโอ แค๊เมร่า ฟรอม เดอะ มูวี่ 27 เอาเอ้อร์)
กล้องถ่ายวิดีโอความยาว 27 ชั่วโมง

development, security Camera footage from Washington, D.C.
(ดิเฝลอัพเม็นท , ซิคยูริทิ แค๊เมร่า ฟูทอิจ ฟรอม วอฌอิงทัน , ดี ซี)
ตามกล้องวงจรปิด จากฟิลาเดเฟีย

Hyung, did you see that? Because the Camera was on her, she was trying to be pretty.
(Hyung , ดิด ยู ซี แดท บิคอส เดอะ แค๊เมร่า วอส ออน เฮอ , ชี วอส ทไรอิง ทู บี พริ๊ทที่)
พี่,เห็นนั่นไหม?เพราะว่ากล้องถ่ายไปที่เธอ,เธอก็เลยพยายามทำตัวน่ารัก

Well let’s bring the Camera back to the other scene. The other scene please!
(เวลล เล็ท บริง เดอะ แค๊เมร่า แบ็ค ทู ดิ อ๊อเธ่อร์ ซีน ดิ อ๊อเธ่อร์ ซีน พลีซ !)
ตอนนี้ตัดฉากไปยังที่อื่นเลยครับ ไปฉากอื่นเลย

Please use the Camera to answer.
(พลีซ ยู๊ส เดอะ แค๊เมร่า ทู แอ๊นเซ่อร)
ได้โปรดใช้กล้องตอบ

Or you saw the reflection in the Camera guard.
(ออ ยู ซอว์ เดอะ ริฟเคลฌัน อิน เดอะ แค๊เมร่า การ์ด)
หรือไม่คุณก็เห็นเงาสะท้อน จากกระจกของกล้อง

But since I was here and the Camera crew were paid for,
(บั๊ท ซิ๊นซ ไอ วอส เฮียร แอนด์ เดอะ แค๊เมร่า ครู เวอ เพลด ฟอร์ ,)
แต่เมื่อผมดันอยู่นี่ ช่างกล้องก็รับเงินแล้ว

You can use the Camera to make the chase,
(ยู แคน ยู๊ส เดอะ แค๊เมร่า ทู เม้ค เดอะ เชส ,)
คุณใช้กล้องในการทำฉากไล่ล่า