Takeout แปลว่า

มิถุนายน 23, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Takeout แปลว่า

Takeout
(Takeout อ่านว่า เท้คเก๊า)
Takeout แปลว่า เตรียมอาหารไปกินนอกบ้าน [adj.]

ตัวอย่างประโยค Takeout ภาษาอังกฤษ

Get Takeout because they’re gonna…
(เก็ท takeout บิคอส เดรว กอนนะ)
ซื้อกลับมากินบ้านเพราะพวกเขาจะ