Heat แปลว่า

มีนาคม 10, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Heat แปลว่า

Heat
(Heat อ่านว่า ฮีท)
Heat แปลว่า ความร้อน [n.]

ตัวอย่างประโยค Heat ภาษาอังกฤษ

The Heat and excitment over there is slowly moving over here.
(เดอะ ฮีท แอ็นด excitment โอเฝอะ แดร์ อีส ซโลลิ มูฝอิง โอเฝอะ เฮียร)
ความตื่นเต้นและความระทึกใจกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆ

Oh, and these blankets are woolen. Good Heat in ’em.
(โอ , แอ็นด ฑิส บแลงแค็ท แซร์ วูลเล็น กุด ฮีท อิน เอ็ม)
สวัสดีครับ ผมชื่อเฮนรี่ครับ ชั้นรู้ว่าแกคือใคร

The Heat from the blast was in excess of 3,000 degrees celsius.
(เดอะ ฮีท ฟรอม เดอะ บลาสทํ วอส ซิน เอ็กเซสส อ็อฝ ที , 000 ดีกรี เซลเซียส)
ความร้อนจากการระเบิดสูงถึง 3000 องศาเซลเซียส

The Heat signature is remarkably similar.
(เดอะ ฮีท ซีกนะเชอะ อีส ริมาคับลิ ซิ๊มิล่าร์)
ร่องรอยเอกลักษณ์ความร้อนเหมือนกันอย่างชัดเจน

Jarvis, target extremis Heat signatures.
(Jarvis , ทาเก็ท extremis ฮีท ซีกนะเชอะ)
จาร์วิส ล็อคเป้าไปที่ความร้อนของพวกเอ็กซ์ทรีมิส

He’s having a Heat stroke again.
(อีส แฮฝวิ่ง อะ ฮีท ซโตรก อะเกน)
เขาหัวใจวายอีกแล้ว

Tell them that our effective weapon is high Heat sabot rounds.
(เทลล เด็ม แดท เอ๊า เอ็ฟเฟคทิฝ เว๊พ่อน อีส ไฮฮ ฮีท sabot ราวนด)
อาวุธที่ใช้กับมันได้ \ คือกระสุนแซบบอทความร้อนสูง

President Carter, suffering from Heat exhaustion…
(เพร๊สซิเด้นท คาเทอะ , ซัฟเฟอะริง ฟรอม ฮีท เอ็กสอซชัน)
ประธานาธิบดีคาร์เตอร์ มีผู้ได้รับความทุกข์ทรมานจากความร้อน

because it traps more Heat from the sun inside.
(บิคอส อิท แถร๊บ โม ฮีท ฟรอม เดอะ ซัน อิ๊นไซด์)
เพราะมันกักความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ภายใน

We have already seen some of the Heat waves
(วี แฮ็ฝ ออลเร๊ดี้ ซีน ซัม อ็อฝ เดอะ ฮีท เว๊ฝ)
เราได้เห็นคลื่นความร้อนกันแล้ว

Couple of years ago in Europe they had that massive Heat wave
(คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เยียร์ อะโก อิน ยูรัพ เด แฮ็ด แดท แมซซิฝ ฮีท เว๊ฝ)
สองสามปีก่อนในยุโรป มีคลื่นความร้อนขนาดยักษ์

So there is a faster buildup of Heat here,
(โซ แดร์ อีส ซา ฟาสเทอะ buildup อ็อฝ ฮีท เฮียร ,)
จึงมีการสะสมความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วที่นี่

And that evaporates so that the Heat out of the Gulf Stream
(แอนด์ แดท อีแว๊โพเหรท โซ แดท เดอะ ฮีท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ กัลฟ สทรีม)
มันระเหยโดยดึงเอาความร้อนจากกระแสน้ำอุ่นไปด้วย

Up in the North Atlantic, after that Heat is pulled out,
(อั๊พ อิน เดอะ น๊อร์ธ แอตแลนติก , แอ๊ฟเท่อร แดท ฮีท อีส พูลล เอ๊าท ,)
ขึ้นไปในแอตแลนติคเหนือ หลังจากนั้น ความร้อนก็ถูกดึงออกไป

And the Heat transfer stopped.
(แอนด์ เดอะ ฮีท ทรานซเฟอร์ สต๊อปพฺ)
การถ่ายเทความร้อนก็หยุดลง

Why don’t we have lasers shooting Heat onto the windscreen to…?
(วาย ด้อนท์ วี แฮ็ฝ เลเสอะ ชูดดิง ฮีท ออนทู เดอะ windscreen ทู)
ก็ใช้เลเซอร์ยิงสร้างความร้อนที่กระจกหน้าให้…..

vast Heat of constant high speed cornering.
(ฝ๊าสท ฮีท อ็อฝ ค๊อนสแตนทํ ไฮฮ สพี๊ด cornerings)
‘แรงเสียดทานที่เกิดจากการเข้าโค้ง ด้วยความเร็วสูงได้’

No, the solar panels can only Heat up so much at a time.
(โน , เดอะ โซ๊ล่าร์ แพ๊นเน็ล แคน โอ๊นลี่ ฮีท อั๊พ โซ มัช แอ็ท ดา ไทม์)
ไม่ แผ่นโซล่าร์เป็นอย่างเดียว ที่ทำความร้อน

start scanning for a Heat signature.
(สท๊าร์ท สแกนนิง ฟอร์ รา ฮีท ซีกนะเชอะ)
เริ่มสแกนหาสัณญานความร้อน

Because your body was losing Heat from the loss of blood,
(บิคอส ยุร บ๊อดี้ วอส โรซิง ฮีท ฟรอม เดอะ โรซ อ็อฝ บลัด ,)
เพราะว่าเจ้าน่ะเสียเลือดไปมาก ร่างกายต้องการความอบอุ่น

It does not have a Heat shield.
(อิท โด น็อท แฮ็ฝ อะ ฮีท ชีลด)
มันไม่มีเกราะกันความร้อน