Record แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Record แปลว่า

Record
(Record อ่านว่า เร๊คขอร์ด)
Record แปลว่า บันทึก [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Record ภาษาอังกฤษ

It’s probably the only chance I’m gonna get to put the Record straight
(อิทซ พรอบอับลิ ดิ โอ๊นลี่ ชานซ แอม กอนนะ เก็ท ทู พัท เดอะ เรคออด ซทเรท)
บางทีก็เป็นหนทางเดียว ที่ผมจะทำให้การบันทึกตรงชัดเจน

You know, if you’re trying to put the Record straight,
(ยู โน , อิฟ ยัวร์ ทไรอิง ทู พัท เดอะ เรคออด ซทเรท ,)
รู้มั้ย ถ้าจะพยายาม ทำให้การบันทึกข้อมูลตรงชัดเจน

a Record kept of every verbal agreement,
(อะ เรคออด เค็พท อ็อฝ เอฝริ เฝอแบ็ล อักรีเม็นท ,)
ได้มีการบันทึกทุกๆคำพูดเอาไว้

Well, I think the Record shows, Mr. Frost,
(เว็ล , ไอ ธิงค เดอะ เรคออด โฌ , มีซเทอะ ฟร็อซท ,)
ครับ ผมคิดว่ามีบันทึกแสดงไว้น่ะ คุณฟรอสต์

One more piece than Sung Hoon’s Record 10, 12 and now 13 pieces.
(วัน โม พีซ แฑ็น ซัง Hoons เรคออด 10 , 12 แอ็นด เนา 13 พีซ)
จำนวนชิ้นมากว่าสถิติของ Sung Hoon 10 12 และตอนนี้ 13 ชิ้นแล้ว

13 pieces One more piece than Sung Hoon’s Record 10, 12 and now 13 pieces.
(13 พีซ วัน โม พีซ แฑ็น ซัง Hoons เรคออด 10 , 12 แอ็นด เนา 13 พีซ)
13ชิ้น จำนวนชิ้นมากว่าสถิติของ Sung Hoon

One more piece than Sung Hoon’s Record 13 pieces
(วัน โม พีซ แฑ็น ซัง Hoons เรคออด 13 พีซ)
จำนวนชิ้นมากว่าสถิติของ Sung Hoon 13ชิ้น

and to Record every time
(แอนด์ ทู เร๊คขอร์ด เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
และบันทึกทุกครั้ง

we asked them to Record when where and why.
(วี อาสคฺ เด็ม ทู เร๊คขอร์ด เว็น แวร์ แอนด์ วาย)
เราขอให้พ่อแม่จดไว้ว่า เมื่อไร, ที่ไหนและทำไม

The master is about to Record and he’s a little…
(เดอะ ม๊าสเต้อร์ อีส อะเบ๊าท ทู เร๊คขอร์ด แอนด์ อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล)
นายท่านกำลังจะอัดเทปแล้วเขาก็…

to Record Jane and Michael’s height must be a roll tape, not a ruler.
(ทู เร๊คขอร์ด เจน แอนด์ ไมเล ไฮท มัสท์ บี อะ โรลล เท๊พ , น็อท ดา รูลเออะ)
ที่ใช้วัดความสูงของ เจน กับ ไมเคิล ต้องเป็นตลับเมตร ไม่ใช่ไม้บรรทัด

In case I brought down the Record company with Napster and I left the company since then too.
(อิน เค๊ส ไอ บรอท เดาน เดอะ เร๊คขอร์ด คัมพะนิ วิธ Napster แอนด์ ดาย เล๊ฟท เดอะ คัมพะนิ ซิ๊นซ เด็น ทู)
ในกรณีที่ผมนำบันทึกของบริษัทกับNapster และให้ผมออกจากบริษัทตั้งแต่นั้น

Sorry, you didn’t bring down the Record companies. They won.
(ซ๊อรี่ , ยู ดิ๊นอิน บริง เดาน เดอะ เร๊คขอร์ด คอมเพนี่ เด ว็อน)
ขอโทษนะ คุณไม่ได้เอาบันทึกของบริษัทลงมา พวกเขาชนะ

That’s gotta be some kind of land speed Record for talking.
(แด้ท กอททะ บี ซัม ไคนด์ อ็อฝ แลนด์ สพี๊ด เร๊คขอร์ด ฟอร์ ทอคอิง)
นั่นมันจะต้องเป็นอะไรที่ติดสปีดการบันทึกสนทนาแน่ๆ

She’s got her own juvie Record to prove it!
(ชี ก็อท เฮอ โอว์น juvie เร๊คขอร์ด ทู พรู๊ฝ อิท !)
ต้องไปดูประวัติวัยเด็กของเค้าเอง ก็แล้วกัน

Sam, I have a Record because I wouldn’t turn my dad in.
(แซม , ไอ แฮ็ฝ อะ เร๊คขอร์ด บิคอส ไอ วูดดึ่น เทิร์น มาย แด๊ด อิน)
แซม ชั้นมีประวัติ เพราะว่า ชั้นไม่ยอมซัดทอดพ่อชั้น

you’re going to set a new Record that appeals for quickest kick in the ass.
(ยัวร์ โกอิ้ง ทู เซ็ท ดา นิว เร๊คขอร์ด แดท แอพพีล ฟอร์ quickest คิ๊ค อิน ดิ อาซ)
มันก็ไม่แน่ ไอ้ตัวใหญ่มันต้องยื่นเรื่องแน่ แต่ไอ้ตัวรองลงมามันไม่มีปัญญาหรอก

a Record of every payment
(อะ เร๊คขอร์ด อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ เพเม็นท)
บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภท

as far back as this Record will measure.
(แอส ฟาร์ แบ็ค แอส ดิส เร๊คขอร์ด วิล เม๊เช่อร์)
ย้อนหลังไปเท่าที่บันทึกข้อมูลนี้จะบอกได้

we also set an all time Record for tornadoes in the United States.
(วี อ๊อลโซ เซ็ท แอน ออล ไทม์ เร๊คขอร์ด ฟอร์ tornadoes ซิน ดิ ยูนิท สเทท)
เรายังมีสถิติตลอดการอันใหม่ของทอร์นาโดในสหรัฐ

but they set an all time Record for typhoons.
(บั๊ท เด เซ็ท แอน ออล ไทม์ เร๊คขอร์ด ฟอร์ ไทฟูน)
แต่ญี่ปุ่นมีสถิติตลอดกาลอันใหม่ของพายุใต้ฝุ่น

Previous Record was seven.
(พรี๊เฝี๊ยส เร๊คขอร์ด วอส เซเฝ่น)
สถิติก่อนหน้าคือระดับ 7

And here’s what that Record shows.
(แอนด์ เฮียร ว๊อท แดท เร๊คขอร์ด โชว์)
และนี่คือสิ่งที่บันทึกข้อมูลนั้นแสดงให้เห็น

Well, the Record indicates that we do have that capacity.
(เวลล , เดอะ เร๊คขอร์ด อิ๊นดิเขท แดท วี ดู แฮ็ฝ แดท คะแพซอิทิ)
ประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าเรามีความสามารถนั้น

and your personaI saIes Record is
(แอนด์ ยุร personaI saIes เร๊คขอร์ด อีส)
และสถิติการขายของคุณมันช่าง…