Succulent แปลว่า

มิถุนายน 22, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Succulent แปลว่า

Succulent
(Succulent อ่านว่า ซัคคิวเล็นท)
Succulent แปลว่า ฉ่ำ เต็มไปด้วยเนื้อนุ่ม [adj.]

ตัวอย่างประโยค Succulent ภาษาอังกฤษ

But Bobby, Bobby, ‘gators are known to have the most Succulent meat.
(บั๊ท บอบบิ , บอบบิ , เกเดอร์ แซร์ โนน ทู แฮ็ฝ เดอะ โมซท ซัคคิวเล็นท มี๊ท)
เดี๋ยวๆๆบ๊อบบี้,บ๊อบบี้ เขายกให้ไอเข้เป็นสัตว์เนื้อนุ่มที่สุดเลยนะ