Streetcar แปลว่า

มิถุนายน 22, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Streetcar แปลว่า

Streetcar
(Streetcar อ่านว่า สตีทคาร์)
Streetcar แปลว่า รถราง

ตัวอย่างประโยค Streetcar ภาษาอังกฤษ

Mom, there’s an ancient Streetcar token.
(มัม , แดร์ แอน แอ๊นเซี่ยนท สตีทคาร์ โทเคน)
แม่คะ มีเหรียญขึ้นรถรางโบราณด้วยล่ะ