Straightforward แปลว่า

มิถุนายน 22, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Straightforward แปลว่า

Straightforward
(Straightforward อ่านว่า สเทร๊ท ฟ๊อร์เวิร์ด)
Straightforward แปลว่า ซื่อตรง [adj.]

ตัวอย่างประโยค Straightforward ภาษาอังกฤษ

Seems Straightforward enough.
(ซีม straightforward อีน๊าฟ)
ดูตรงไปตรงมาดีนะครับ