Stool แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Stool แปลว่า

Stool
(Stool อ่านว่า ซทูล)
Stool แปลว่า ม้านั่งไม่มีพนัก ซึ่งมี 3 หรือ 4 ขา [n. vi.]

ตัวอย่างประโยค Stool ภาษาอังกฤษ

Even my piano Stool belongs to Mr Collins.
(อี๊เฝ่น มาย พิแอนโอ ซทูล บีลอง ทู มีซเทอะ โคลลินสฺ)
แม้แต่เก้าอี้นั่งเล่นเปียโนของฉัน ก็เป็นของนายคอล์ลินส์