Difference แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Difference แปลว่า

Difference
(Difference อ่านว่า ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
Difference แปลว่า ข้อแตกต่าง [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Difference ภาษาอังกฤษ

Haven’t you heard that saying? A 3 year Difference will last until you’re 80.
(แฮฟเวน ยู เฮิด แดท เซอิง อะ 3 เยีย ดีฟเฟอะเร็นซ วิล ลาซท อันทีล ยัวร์ 80)
พี่ไม่เคยได้ยินเหรอ? ต่างกัน 3 ปีจะอยู่กันยืนยาวถึง 80 ปี

Yeah, but see, there’s a Difference between like and love.
(เย่ , บัท ซี , แดร์ ซา ดีฟเฟอะเร็นซ บีทวิน ไลค แอ็นด ลัฝ)
แต่ฟังนะ ความรัก และ ความชอบ มันต่างกันนะ

Is it our age Difference that keeps you from going:
(อีส ซิท เอ๊า เอจ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ แดท คี๊พ ยู ฟรอม โกอิ้ง 🙂
หรือเพราะเราต่างวัยหรอครูถึงไม่

There wasn’t much Difference I used to keep track of time.
(แดร์ วอสซึ้น มัช ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ไอ ยู๊ส ทู คี๊พ แทร็ค อ็อฝ ไทม์)
มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะ ฉันเคยจดเอาไว้นะ

people will see the Difference between the two of you.
(พี๊เพิ่ล วิล ซี เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู อ็อฝ ยู)
แต่มันยังไม่ชัดเจน,พอล

The only Difference between you and I…
(ดิ โอ๊นลี่ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน ยู แอนด์ ดาย)
ความแตกต่างระหว่างแกและฉัน..

The only Difference between you and I
(ดิ โอ๊นลี่ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน ยู แอนด์ ดาย)
ความแตกต่างระหว่างแกและฉัน

what Difference is there?
(ว๊อท ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อีส แดร์)
แล้วมันแตกต่างกันตรงไหน?

The Difference is that it takes longer to kill you.
(เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อีส แดท ดิธ เท้ค ลองเงอ ทู คิลล์ ยู)
ความแตกต่างอยู่ตรงที่คุณตายช้า ๆ เท่านั้นเอง

the big Difference between us was
(เดอะ บิ๊ก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน อัซ วอส)
ความแตกต่างอย่างมากระหว่างเราก็คือ

Personally, I don’t really see what the big Difference is, I mean:
(เพอซแน็ลลิ , ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ซี ว๊อท เดอะ บิ๊ก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อีส , ไอ มีน 🙂
โดยส่วนตัว ผมเห็นว่ามันไม่แตกต่างกันมากนัก ผมหมายถึง :

And there’s a Difference between being obsessed than being motivated.
(แอนด์ แดร์ ซา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน บีอิง อ๊อบเซสส แฑ็น บีอิง โมทิเฝท)
และมันมีความแตกต่างระหว่างความหมกมุ่นกับการสร้างแรงบันดาลใจ

You don’t have to be an intellectual property expert to understand the Difference between right and wrong.
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี แอน อินเทลเล๊คช่วล พร๊อพเพอร์ที่ เอ๊กซเพิร์ท ทู อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน ไร๊ท แอนด์ รอง)
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิด

Ain’t gonna make a Difference this close.
(เอน กอนนะ เม้ค เก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ดิส โคลส)
ระยะใกล้ขนาดนี้มันไม่ต่างอะไรหรอก

that can be the Difference between life and death. Socks.
(แดท แคน บี เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน ไล๊ฟ แอนด์ เด้ท ซ๊อค)
ที่จะชี้เป็นชี้ตายได้เลย นั้นคือ ถุงเท้า

What gives you the right? What’s the Difference between you and me?
(ว๊อท กี๊ฝ ยู เดอะ ไร๊ท ว๊อท เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน ยู แอนด์ มี)
ทำไมแกถึงมีสิทธิ์หล่ะ ระหว่างแกกับฉัน มันต่างกันตรงไหน

But you can see the Difference with the naked eye.
(บั๊ท ยู แคน ซี เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ วิธ เดอะ เน๊คเค่ด อาย)
ความแตกต่างสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

this is the Difference between a nice day
(ดิส ซิส เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน อะ ไน๊ซ์ เดย์)
นี่คือความแตกต่างระหว่างวันอากาศดี

to learn the Difference between fun and work.
(ทู เลิร์น เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน ฟัน แอนด์ เวิ๊ร์ค)
ในการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการเล่นกับการทำงาน

And there’s a Difference between floating ice and land based ice.
(แอนด์ แดร์ ซา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน ฟโลทอิง ไอ๊ซ์ แอนด์ แลนด์ เบส ไอ๊ซ์)
มีความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งภาคพื้นน้ำกับน้ำแข็งภาคพื้นดิน

That’s like the Difference between an ice cube floating in a glass of water,
(แด้ท ไล๊ค เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน แอน ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ฟโลทอิง อิน อะ กล๊าสส อ็อฝ ว๊อเท่อร ,)
คล้ายกับความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในแก้วน้ำ

So what’s the Difference if you forgot the coupon?
(โซ ว๊อท เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อิ๊ฟ ยู เฟาะกอท เดอะ คู๊ปอง)
ลืมคูปองแล้วเป็นไรหรือ

I think there’s a huge Difference depending on the teacher.
(ไอ ทริ๊งค แดร์ ซา ฮิวจ์ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ดีแพนดิ้ง ออน เดอะ ที๊ชเช่อร)
ชั้นคิดว่า..มันยังมีช่องว่างระหว่างนักเรียนกับอาจารย์

If you bear that price Difference in mind
(อิ๊ฟ ยู แบร์ แดท ไพร๊ซ์ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อิน ไมนด์)
ถ้าคุณรับได้กับราคาที่ต่างกัน

The Difference between Cal’s taste in art and mine is that I have some.
(เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน แคว เท๊ซท อิน อาร์ท แอนด์ ไมน์ อีส แดท ไอ แฮ็ฝ ซัม)
แคลไม่มีรสนิยมในศิลปะต่างกับฉัน