Stockade แปลว่า

มิถุนายน 22, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Stockade แปลว่า

Stockade
(Stockade อ่านว่า ซท็อคเคด)
Stockade แปลว่า รั้วสูงล้อมรอบ [n.]

ตัวอย่างประโยค Stockade ภาษาอังกฤษ

so he rounded up a posse and put him in the Stockade.
(โซ ฮี ราวนด อั๊พ อะ พอซซิ แอนด์ พุท ฮิม อิน เดอะ ซท็อคเคด)
ดังนั้นเขาเลยรวมกำลังต่อต้าน แล้วจับเขาใส่ขื่อคา